Noile tarife pentru Cartea Verde au fost suspendate

La începutul lunii curente au intrat în vigoare prevederile noului Regulament cu privire la stabilirea primelor de asigurare pentru răspunderea civilă auto. Cea mai importantă modificare vizează prima de asigurare internaţională auto Cartea Verde, preţul căreia s-a redus cu 35%. La câteva zile de la publicarea deciziei, asigurătorii au acţionat în judecată Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), pe motiv că aceasta nu a avut suficiente argumente pentru a opera cu reduceri.

Luni, 12 august la CNPF a parvenit o încheiere judecătorească, emisă de judecătoria sectorului Buiucani, potrivit căreia actul normativ, elaborat de CNPF şi publicat la 9 august, a fost suspendat. În aceste condiţii, tarifele aprobate au fost practicate doar în decurs de trei zile, iar până la hotărârea definitivă a instanţei, companiile de asigurări vor presta servicii după tarifele anterioare.

„Ceea ce se întâmplă acum nu este o situaţie deplasată şi nu-i cazul să vorbim despre un „război” între CNPF şi Uniunea Asigurătorilor. Consider că este un proces firesc de negociere şi el este prezent în toate cazurile în care statul are competenţa de a fixa tarife care să fie prestate de companii pe o anumită piaţă. Încercăm şi insistăm să avem un dialog direct, constructiv şi profesionist cu Uniunea Asigurătorilor pentru a ajunge la un numitor comun”, a declarat vicepreşedintele CNPF, Iurie Filip, în cadrul unei conferinţe comune.

Cartea Verde pentru 15 zile, cea mai solicitată

În anul 2012 au fost operate amendamente la legislaţia în domeniul asigurărilor, inclusiv la Legea privind asigurarea obligatorie a răspunderii civile auto pentru pagube produse de autovehicule, prin care Comisia Naţională a Pieţei Financiare a preluat competenţa de a stabili modul de calcul al primelor de asigurare. Astfel, în baza unei metode actuariale, CNPF va calcula anual aceste tarife.

Noua competenţă a CNPF s-a suprapus şi cu aprobarea de la 1 februarie curent a sistemului informaţional automatizat de stat RCA Data, care este un important instrument de lucru al asigurătorilor cu produsele RCA şi Cartea Verde. Regulamentul cu privire la stabilirea primelor de asigurare pentru răspunderea civilă auto a fost aprobat de Consiliul de administraţie al CNPF la 13 iunie curent.

„Pentru a păstra stabilitatea pieţei financiare, s-au decis intervenţii minore în practica înregistrată în ultimii cinci ani. Preţul pentru poliţele de asigurare auto interne, practic, nu s-a schimbat, însă s-a constatat posibilitatea reducerii cu 4% a primei de bază la asigurarea de tip Cartea Verde, zona teritorială III (toate ţările sistemului Cartea Verde), pentru toate categoriile de autovehicule. Totodată, s-a propus o ieftinire mai majoră (cu circa 36%) doar a poliţelor Cartea Verde cu o perioadă de valabilitate de 15 zile”, susţine Iurie Filip.

Potrivit regulamentului respectiv, costul poliţei de asigurare Cartea Verde este stabilit în funcţie de tipul autovehiculului şi destinaţia dorită. Cele mai solicitate poliţe Cartea Verde sunt pentru o perioadă de 15 zile, astfel, vânzările de pe urma unor astfel de poliţe, cu valabilitatea în ţările UE, ocupă circa 13% în totalul de vânzări ale asigurătorilor pe segmentul Cartea Verde. Preţul unei poliţe cu valabilitate de 15 zile pentru autoturisme a fost stabilit în mărime de 41 euro (de la 64 euro anterior), iar cel al primei de bază – de 584 euro (de la 611 euro). La baza hotărârii CNPF au stat calcule actuariale şi informaţii statistice din ultimii cinci ani, inclusiv anul 2012, fiind luată în consideraţie situaţia generală de pe piaţa de asigurări.

De partea cealaltă, Uniunea Asigurătorilor cere revizuirea acestor tarife şi le consideră inopinate, deoarece nu există motiv pentru micşorarea preţurilor la produsele de asigurare, iar companiile vor avea de suportat pierderi la sfârşitul anului financiar din cauza deciziei CNPF. „Considerăm că au fost stabilite preţuri mult mai mici. De aceea, ne propunem să angajăm un actuar licenţiat şi să reexaminăm aceste tarife pentru a stabili dacă metodele utilizate de regulator sunt sau nu exhaustive sau, poate că există metode alternative. Dacă se va adeveri că tarifele aprobate sunt justificate, atunci ne vom conforma. Chiar şi aşa, ne dorim un dialog şi o conlucrare bună cu CNPF. Până la urmă, cifrele despre care vorbim astăzi sunt cifre de reper, vom discuta ca doi matematicieni şi vom ajunge la acel numitor comun pe care şi-l doresc şi CNPF, şi asigurătorii. “, a spus Viorel Dandara, preşedintele Uniunii Asigurătorilor din Moldova. El a opinat că la orice modificare de preţ trebuie să se ţină cont şi de calitatea produselor oferite consumatorilor şi să nu se admită, prin reducerea de tarife, distrugerea industriei de asigurări. „Evident, viziuni sunt diferite, dar nu vedem temei pentru micşorarea preţului la Cartea Verde. Ceea ce se întâmplă acum nu este o catastrofă şi trebuie de dialogat, mai ales că e un subiect atât de sensibil”, a mai spus Dandara. El a atras atenţia asupra faptului că din 2009, suma despăgubirilor achitate de către companiile de asigurări a crescut de la 20 mil. lei la 66 mil. în 2012, în acest fel ritmul de creştere a despăgubirilor fiind aproape identic cu cel de creştere a profitului.

Deocamdată, în condiţiile în care numărul de poliţe Cartea Verde vândute ar rămâne acelaşi ca în anul 2012, un calcul estimativ al pierderilor pe care le-ar suporta companiile de asigurare în urma aplicării noilor tarife arată aproximativ 9 mil. lei anual, sau 4% din volumul total al vânzărilor pe segmentul Cartea Verde. Şeful Direcţiei generale supraveghere asigurări CNPF, Vladimir Ştirbu a precizat că cele mai multe poliţe Cartea Verde cu valabilitate de 15 zile se vând pentru ţările din Zona teritorială I (Ucraina şi Belarus), care în sezonul estival ajung lunar la circa 28 mii unităţi. Cât priveşte ţările UE, în 2012 pentru această direcţie s-au vândut în total 28 mii de poliţe cu valabilitate de 15 zile, primele de asigurare constituind 27 mil. de lei.

4% pierderi la nivel de piaţă

„Până acum, Uniunea Asigurătorilor a operat doar cu argumente care vin de la asigurător. De altfel, problemele în particular ale companiilor de pe piaţa de asigurări ţin de eficienţa managementului cu care sunt administrate. CNPF a avut suficiente probe şi calcule pentru a opera modificările respective. Până la urmă, este o situaţie evolutivă, şi nu una revoluţionară”, a spus vicepreşedintele CNPF, menţionând că regulatorul a depus recurs la decizia judecătorească de acum câteva zile.

Iurie Filip a mai argumentat că asigurătorii iau în calcul propriile prejudicii, uitând că există şi partea cealaltă, transportatorii şi alţi posesori de autovehicule care, adeseori, au necesitatea traficului de frontieră pe doar două zile, spre exemplu, dar îşi asigură riscurile pe 15 zile. Astfel, companiile au un venit mai mare comparativ cu utilizarea reală a poliţei de asigurări de către cumpărător.

Datele CNPF arată că în prima jumătate a anului 2013, şase companii de pe piaţa locală de asigurări au vândut poliţe Cartea Verde: Moldasig, Asito, Donaris-Grup, Grawe-Carat Asigurări, Moldcargo şi Astrovaz, toate membre ale uniunii menţionate. Volumul total al vânzărilor de Carte Verde a constituit circa 115,4 mil. lei, iar cel al despăgubirilor achitate – 31,3 mil. lei la sfârşitul lui iunie curent.

Solicitat de Capital Market, preşedintele Asociaţiei de actuariat din Moldova, Oleg Verejan a declarat că nu cunoaşte aspectul problemei abordate de asigurători. „Dar dacă a intervenit situaţia respectivă, trebuie de analizat care este intenţia acestei solicitări şi de făcut o expertiză, un calcul paralel al tarifelor”, a spus el. Oleg Verejan susţine că în Republica Moldova există doar 6 actuari licenţiaţi, iar asociaţia pe care o reprezintă a participat în comun cu CNPF la elaborarea metodei de calcul. „Asociaţia de actuariat a propus un principiu mai complex pentru calculul primei asigurărilor de bază, însă s-a optat pentru o metodă clasică care are argumente în practica actuarială existentă”, a precizat Verejan.

Lilia Platon

Numarul ziarului: 
Nr.32 (503) din 21 august 2013