Legislaţia naţională cu privire la asigurări va fi armonizată la normele Uniunii Europene

Rezultatele misiunii de susţinere a armonizării cadrului legislativ la standardele Uniunii Europene (UE) în domeniul asigurărilor au fost prezentate într-o conferinţă, organizată de Ministerul Economiei şi proiectul european „Suport pentru implementarea ZLSAC în Republica Moldova”.

Deşi nu au trecut nici zece ani de la elaborarea legislaţiei referitoare la asigurări, în multe aspecte deja este depăşită de dezvoltările pe care le-a cunoscut sectorul, a menţionat în cadrul conferinţei Iurie Filip, vicepreşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. Potrivit acestuia, „se impune o revizuire calitativă, radicală a legislaţiei în domeniul asigurărilor”.

“Se impune o nouă abordare a tuturor proceselor de supraveghere şi reglementare a funcţionării societăţilor de asigurări, a tuturor celor care sunt implicaţi în această piaţă, începând de la licenţiere şi până la excluderea din piaţă, prin retragerea dreptului de a activa. Este nevoie de cerinţe noi faţă de managementul companiilor. Republica Moldova are nevoie de un nou instrumentar şi de o nouă calitate de implicare a regulatorului în activitatea întreprinzătorului. Activăm în baza unei legi vechi, generale, care nu e conformă cu legislaţia europeană”, a declarat Iurie Filip.

Expertul european în implementarea prevederilor Acordului de Asociere RM-UE, Inese Birzniece, a menţionat că Bruxelles-ul va acorda “tot suportul necesar pentru implementarea prevederilor din Acord, în particular în ceea ce ţine de domeniul asigurărilor. Este un domeniu important ce ţine de siguranţa cetăţenilor, de dorinţa acestora de a avea condiţii de trai şi activitate mai bune, de a-şi proteja bunurile şi viaţa. De aceea vom asista autorităţile de la Chişinău pentru a-şi racorda legislaţia la cea europeană”.

Potrivit prevederilor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova s-a angajat să construiască o piaţă a asigurărilor conformă standardelor internaţionale până în anul 2021.

Legea cu privire la asigurări este în vigoare de aproape 10 ani. De la adoptarea ei au fost operate mai multe modificări, cele mai importante fiind cele din 2012 ce se referă la infrastructura pieţei şi 2016 ce vizează transparenţa, lărgirea capacităţii de supraveghere, măsuri preventive pentru evitarea insolvabilităţii, creşterea capitalului minim pentru brokeri. Necesitatea de aliniere la legislaţia UE dictează noi modificări în următorii ani.

Experţi străini şi locali au prezentat modificările ce se impun în domeniul asigurărilor de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi, distribuţia de asigurări, conturile consolidate ale întreprinderilor, de asigurare şi desfăşurare a activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), în conformitate cu Directivele UE. „Există multe aspecte în celelalte domenii ale cadrului moldovenesc de asigurări, care nu sunt neapărat acoperite de directivele UE, dar care pot fi îmbunătăţite, de aceea sunt necesare revizuiri suplimentare”, a menţionat expertul britanic Demetris Floudas.

Cu referire la asigurarea de răspundere civilă auto în vederea acoperirii minime a răspunderii, experţii recomandă cotarea preţurilor de referinţă pentru despăgubirea în valută străină (euro) în legislaţia Moldovei. Introducerea indexării bienale a sumei în baza indicelui local al preţurilor de consum, precum şi majorarea eşalonată până în anul 2022 a valorii despăgubirii minime: vătămare/deces – 5 milioane de lei şi a despăgubirii pe un singur caz asigurat a mai multor persoane până la 25 milioane de lei, pe proprietate – 5 milioane de lei. Ar fi benefic pentru public, mai spune expertul britanic, dacă Legea nr. 414-XVI ar include o prevedere univocă privind disputele ce ţin de Fondul de protecţie a victimelor străzii.

Cu referire la distribuitorii de asigurări, Veaceslav Cernica, director executiv ERVAX Broker, unul dintre moderatorii conferinţei, a subliniat că sunt elemente legate de intermediarii de asigurări auxiliare, de competenţa profesională, protecţia consumatorului, de transparenţă. Sunt unele noţiuni noi care trebuie introduse în legislaţia naţională. “Legea îi defineşte, de exemplu, într-un fel pe intermediarii de asigurări auxiliare, dar nu îi numeşte aşa. Ca urmare, ei trebuie definiţi, ca atare. Legea îi specifică toate caracteristicile, dar nu-l defineşte ca distribuitor de servicii auxiliare care, potrivit directivelor europene, trebuie înregistrat de autoritatea de supraveghere”, precizează Cernica. Distribuitorul de servicii auxiliare nu are ca activitate profesională principală distribuţia de asigurări, ci distribuie doar produse de asigurare care sunt complementare unui bun sau serviciu.

Directivele UE pun un accent foarte mare pe transparenţă şi informarea consumatorului în vederea protejării drepturilor consumatorilor. Mai exigente urmează a fi cerinţele de formare şi pregătire profesio­nală continuă. Directiva UE 2016/97 conţine prevederi exprese privind cerinţele minime de formare, care sunt dovedite printr-un certificat. Legislaţia moldovenească nu stabileşte cerinţe minime de formare. În opinia experţilor, toţi reprezentanţii distribuitorilor de asigurare trebuie să obţină certificate de competenţă bazate pe cursuri şi examene.

În ceea ce priveşte solvabilitatea şi managementul riscurilor, experţii au făcut o analiză comparativă care este situaţia actuală din Republica Moldova şi care sunt cerinţele de Solvabilitate II, ce urmează să fie implementate.

Aşadar, în prezent există:
• Prevederi legale generice privind managementul riscului.
• Legea mai stipulează menţinerea indicatorului de solvabilitate în limitele legale (calcule financiare, fără evaluarea complexă a riscului).

Care sunt cerinţele Solvabilitate II?
• Prevederi detaliate.
• Evaluarea regulată a nevoi­lor globale de solvabilitate, având în vedere profilul de risc specific, utilizată pentru calcularea cerinţei de capital de solvabilitate şi cerinţa de capital minim.

Solvabilitatea II include cerinţe cantitative de capital: cerinţe de capital; evaluare a activelor şi pasivelor; reguli de plasamente. De asemenea, cerinţe calitative pentru supraveghere: control intern şi măsuri de risc management; reglementări calitative privind supravegherea. Cel de-al treilea pilon se referă la disciplina pieţei: armonizarea cerinţelor de transparenţă; raportare uniformă care ar permite compatibilitate între instituţii. Timpul relativ suficient de implementare a principiilor Solvabilitate II este 1 septembrie 2021, consideră experţii.

Chiar dacă alinierea la Solvabilitate II presupune mari investiţii, interviurile realizate în cadrul unor focus grupuri au arătat că 8 din 13 persoane intervievate au spus că personal cunosc cele mai importante cerinţe pentru Solvabilitate II “la un nivel relativ detaliat”, iar 11 au menţionat că aplicarea acestuia va conduce la crearea unei pieţe de asigurări competitive şi mature în Republica Moldova, deşi, pe de altă parte, cred că “aplicarea Solvabilităţii II va forţa mai mulţi asigurători să iasă din business”. Doar două persoane din 11 intervievate au afirmat că mai multe compartimente din organizaţia care o reprezintă deja corespunde normelor europene, iar patru cred că aceste norme pot fi implementate în Moldova cel puţin în următorii 10 ani, în timp ce 3 pun la îndoială acest lucru, iar 4 nu au putut să se pronunţe.

“Este foarte binevenită această revizuire din partea experţilor externi, deoarece o viziune dinafară contează foarte mult pentru noi. Oricum, noi trebuie să revedem cadrul legal şi să transpunem prevederile Directivelor UE, atât în domeniul asigurărilor auto, cât şi în asigurările generale, aşa cum este prevăzut în Solvabilitatea II”, a declarat pentru Capital Market Svetlana Lupaşcu, şef Direcţie generală supraveghere asigurări a CNPF.

“Conform Acordului de Asociere, urmează să implementăm Directiva privind asigurările de răspundere civilă auto până în anul 2017. Avem, de asemenea, la dispoziţie trei ani pentru a implementa Directiva privind evidenţele contabile. Este o provocare pentru toţi jucătorii pieţei şi necesită un efort intelectual şi financiar enorm, având în vedere că este vorba despre serviciile oferite populaţiei şi despre conformarea cerinţelor la care am aderat”, mai menţionează reprezentantul CNPF.

Amendarea cadrului legal în ceea ce ţine de stabilitatea financiară, transparenţa (evidenţă şi raportare) şi supravegherea adecvată bazată pe risc, sunt preocupările de bază ale Comisiei pentru următorii ani. “Urmează să trecem de la regimul de supraveghere bazat pe conformitate, la supravegherea bazată pe analiza şi evaluarea riscurilor”, subliniază Svetlana Lupaşcu.

Solvabilitate II reprezintă un regim destul de dur pentru sectorul autohton, care urmează, totuşi, să fie implementat până în 2021. Chiar şi în ţările europene implementarea acestei directive a fost amânată de câteva ori. Conform analizei elaborate de către experţi, pe unele compartimente Republica Moldova se conformează acestor cerinţe, dar este numai un început. “Va fi foarte dificil să ne conformăm, mai ales că implică efort intelectual din partea supraveghetorului, efort investiţional din partea proprietarilor companiilor de asigurare, percepere şi competenţe considerabile din partea managementului şi angajaţilor asigurătorilor”, mai spune şefa Direcţiei generale supraveghere asigurări a CNPF.

Vlad Bercu

Numarul ziarului: 
Nr.17 (638) din 27 aprilie 2016