A fost făcut public raportul de activitate a CNPF pentru 2019

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a generalizat şi a prezentat Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului Raportul de activitate pentru 2019. Documentul reflectă principalele evenimente şi evoluţii aferente sectoarelor pieţei financiare nebancare, rezultatele activităţii Regulatorului în domeniul reglementării şi supravegherii, cu accent pe realizarea obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pentru 2018–2022 şi priorităţile pentru următorul an.

Raportul relevă că pe parcursul anului trecut activitatea CNPF a fost focusată pe consolidarea cadrului normativ aferent domeniului de asigurări şi sectorului de creditare nebancară, eficientizarea funcţiei de supraveghere, asigurarea stabilităţii, transparenţei şi siguranţei pieţei financiare nebancare. De asemenea, în 2019, autoritatea de supraveghere a intervenit în sensul redresării operaţional-financiare în cazul unor entităţi aflate la limita solvabilităţii şi a impus norme de prudenţialitate pentru a determina participanţii profesionişti ai pieţei spre stabilitate şi predictibilitate.

Raportul reprezintă o analiză detaliată a indicatorilor aferenţi celor trei sectoare supravegheate – de capital, de asigurări şi de creditare nebancară – care au înregistrat tendinţe constante de creştere.

Piaţa de capital

În pofida dificultăţilor de ordin obiectiv în edificarea unei pieţe de capital funcţionale şi în lipsa diversităţii instrumentelor disponibile, valoarea totală a tranzacţiilor înregistrate pe piaţa reglementată a constituit 3,3 mld. lei, indicator net superior, în creştere cu circa 70 la sută faţă de 2018, deşi numărul tranzacţii­lor s-a diminuat cu circa 30 la sută. În acelaşi timp, investiţiile străine directe şi indirecte înregistrate pe piaţa primară şi secundară au atins nivelul de circa 6,2 mld. lei.

Piaţa de asigurări

Sectorul asigurărilor a menţinut ritmul de creştere înregistrat în ultimii ani şi a încheiat anul 2019 cu un volum al primelor brute subscrise de 1624,66 mil. lei şi un avans de 7,02 la sută faţă de nivelul din anul anterior. Piaţa a fost caracterizată, în continuare, de un grad pronunţat de concentrare pe segmentul asigurărilor generale, care au deţinut o pondere de 93,78 la sută din totalul primelor brute subscrise, asigurările de viaţă consemnând o cotă de 6,22 la sută. În 2019, companiile de asigurări au plătit despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare în sumă de 653,79 mil. lei, în creştere cu 19,09 la sută, comparativ cu 2018. În perioada respectivă, raportul despăgubirilor de asigurare faţă de primele subscrise s-a majorat cu 4,08 p.p. şi a constituit 40,24 la sută, fapt care denotă că din 100 lei prime încasate au fost achitate despăgubiri în mărime de 40,24 lei.

În portofoliul consolidat la nivelul pieţei de asigurări, primele brute subscrise au fost distribuite astfel, încât asigurările de răspundere civilă deţin 51,85 la sută (842,44 mil. lei) din totalul primelor, urmate de asigurările de bunuri – 33,98 la sută (551,99 mil. lei) şi asigurările de persoane – 14,12 la sută (229,35 mil. lei).

Sectorul de creditare nebancară

Sectorul de creditare nebancară a continuat să se afirme atât prin prisma prezenţei în economia ţării, cât şi ca parte componentă a sistemului financiar autohton. Astfel, volumul de credite acordat de către sector a atins o pondere de 4,9 la sută în PIB, în creştere cu 1,0 p.p. faţă de 2018.

Ritmul semnificativ de creştere a împrumuturilor oferite de către OCN s-a datorat şi înglobării leasing-ului financiar în statistica activităţilor raportate de către OCN, care reprezintă 16,0 la sută din portofoliul de credite non-bancare.

Valoarea activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de creditare nebancară (AEÎ şi OCN) şi-a continuat trendul de evoluţie şi în 2019, ajungând la 11 804,58 mil. lei, în creştere cu 35,0 la sută.

Raportul, de asemenea, specifică succint şi obiectivele-cheie ale anului 2020, acestea rezumându-se, în special, la punerea în aplicare a unor instrumente eficiente pentru contracararea fenomenului de supra-îndatorare a beneficiarilor de micro-împrumuturi, stabilite în amendamentele la legea ce reglementează activitatea organizaţii­lor de creditare nebancară, adoptate de Parlament. Un alt imperativ pentru CNPF se referă la racordarea pieţei de asigurări la normele prudenţiale conforme cu standardele internaţionale de specialitate, astfel încât participanţii pieţei să fie proiectaţi spre respectarea exhaustivă a cerinţelor de supraveghere, iar consumatorii să beneficieze de servicii de calitate.

* * *

Raportul de activitate a CNPF pentru 2019 este accesibil pe pagina web oficială a instituţiei – www.cnpf.md.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.21 (845) din 3 iunie 2020