Din 1 august, în Moldova începe să funcţioneze Depozitarul Central Unic

Iniţial, Depozitarul Central Unic (DCU) va duce evidenţa datelor privind deţinerea titlurilor de stat şi prin intermediul acestuia vor fi efectuate operaţiunile cu titluri de stat şi instrumente financiare emise de BNM, iar până la sfârşitul anului 2018 – operaţiuni cu valori mobiliare corporative. Până la 31 iulie 2019, la DCU vor fi conectate şi registrele entităţilor admise la tranzacţionare în sistemul multilateral de tranzacţionare.

Pentru a asigura activităţile DCU, Banca Naţională a aprobat şi a publicat în Monitorul Oficial reglementările privind condiţiile de eliberare, suspendare şi revocare a calităţii de participant la DCU şi supravegherea Depozitarului unic central al valorilor mobiliare.

Amintim că DCU a fost creat în baza Legii privind depozitul unic central al valorilor mobilia­re, adoptată în 2016. Aceasta va fi singura instituţie din Moldova care se ocupă de înregistrarea, depozitarea şi decontarea titlurilor de stat şi corporative. DCU a fost înfiinţat ca o societate pe acţiuni cu capital propriu echivalent cu un milion de euro. Cel puţin 76% din acţiunile Depozitarului Central vor fi deţinute de BNM.

Depozitarul unic va pastra instrumente financiare, va administra registrul deţinătorilor de valori mobiliare subiecţi de importanţă publică, operaţiuni de decontare şi compensare pentru instrumentele financiare admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată şi/sau sistemul multilateral de tranzacţionare (MTF).

Infomarket

Numarul ziarului: 
Nr.30 (754) din 1 august 2018