Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare - 7 mai 2024

În cadrul şedinţei din 7 mai 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecţiei consumatorilor şi pieţei de capital, inter alia:

Protecţia Consumatorilor:

• În contextul procedurii administrative iniţiate la petiţia depusă de către un consumator, autoritatea de supraveghere a verificat respectarea legislaţiei în domeniul contractelor de credit încheiate cu creditorul OCN „CREDITS 2 ALL” SRL. Ca rezultat, a fost constatată nerespectarea unor cerinţe legale prestabilite de Legea nr. 202/2013, inclusiv caracterul abuziv al unor clauze cu privire la răspunderea contractuală. CNPF urmează să îna­inteze acţiune în instanţa de judecată în vederea constatării nulităţii clauzelor abuzive stabilite.

Autorizare:

• Aprobarea actelor de evaluare a valorilor mobiliare deţinute de administratorul fiduciar CF „BV Fiduciar Invest” SA, CF „Econ-Renaştere” SA şi Compania Fiduciară a Feroviarilor, care se expun la vânzare în modul stabilit de art. 146¹ alin. (2) din Legea nr. 171/2012.

• Operarea modificărilor în Registrul persoanelor autorizate, ca efect al schimbării formei organizatorico-juridice din societate pe acţiuni în societate cu răspundere limitată al evaluatorului „BARTOL CONSULTING”, cu eliberarea certificatului de înregistrare corespunzător.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a:
– restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni „IRI-PERSPECTIVA”, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative şi preferenţiale de la 10 lei la 300 lei, şi majorarea capitalului social cu 582 900 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii, după restructurare şi majorare, va constitui 603 000 lei, divizat în 2 009 de acţiuni ordinare nominative de clasa I şi 1 acţiune preferenţială nominativă de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 300 lei.
– schimbării denumirii Companiei de asigurări „AUTO-SIGU­RANTA” SA în Societatea pe acţiuni „LIMI-IMPEX” cu schimbarea codului ISIN al valorilor mobiliare.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.19 (1045) din 15 mai 2024