Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 27 mai 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital şi protecţiei consumatorilor, inter alia:

Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a valorilor mobiliare plasate la înfiinţarea Societăţii de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative „ARAGONN GRUP”, în sumă de 5 000 000 lei, în număr de 5 000 000 de acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 leu, din contul mijloacelor băneşti.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a:
– rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „DACIA-LV” SA, în sumă de 9 545 145 lei, în număr de 636 343 de acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii, după majorare, va constitui 79 821 765 lei, divizat în 5 321 451 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 15 lei.
– rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „DRUMURI-BRICENI” SA, în sumă de 800 000 lei, în număr de 80 000 de acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii, după majorare, va constitui 1 006 020 lei, divizat în 100 602 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei.
– restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni „LIA”, prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 80 lei şi majorarea capitalului social cu 542 710 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 620 240 lei, divizat în 7 753 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 80 lei.
– restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni „NICOLETA-LUX”, prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 19 lei, şi majorarea capitalului social cu 289 539 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 611 249 lei, divizat în 32 171 de acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 19 lei.
– radierii, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acţiuni „METATRON”.

• Autorizarea reorganizării Întreprinderii Mixte „URBATER” SA prin transformare în societate cu răspundere limitată.

Supraveghere:

• Aprobarea rezultatelor controlului tematic referitor la respectarea de către organizaţiile de creditare nebancară (OCN) (128 de entităţi) şi băncile licenţiate (11 entităţi) a art. 4 şi a art. 24 alin. (3) din Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori. Controlul tematic a vizat verificarea corespunderii regulamentului privind mecanismele de soluţionare a reclamaţiilor depuse de consumatori la cerinţele de conţinut referitoare la persoanele sau subdiviziunile responsabile de examinarea reclamaţiilor, la modul şi termenele de examinare a reclamaţiilor şi de informare a consumatorului cu privire la decizia aprobată. Abateri de la cerinţele cadrului normativ au fost constatate în cazul unei bănci comerciale şi a două organizaţii de creditare nebancară.

Totodată, controlul a vizat verificarea corespunderii publicităţii difuzate în perioada 01.12.2023 – 29.02.2024 cu prevederile legale. Încălcări în acest sens au fost constatate în cazul a 9 bănci comerciale şi 12 OCN-uri. Încălcările au vizat preponderent abateri în ceea ce priveşte includerea în publicitate a informaţiilor standard privind rata dobânzii şi tipul acesteia, dobânda anua­lă efectivă, precum şi s-a atestat lipsa atenţionării consumatorului de către creditor asupra responsabilităţii de rambursare a creditului. Totodată, au fost constatate abateri de la cerinţele de formă, în special prin faptul că informaţiile standard nu se specificau în acelaşi câmp vizual şi cu caractere de aceeaşi dimensiune, prin intermediul unui exemplu reprezentativ. De remarcat că 2/3 din participanţi au înlăturat sau remediat încălcările în cadrul perioadei de desfăşurare a controlului, prescripţii fiind emise în raport cu şase creditori. Autoritatea de supraveghere a prescris organizaţiilor de creditare nebancară şi băncilor licenţiate să se conformeze prevederilor legale şi să remedieze abaterile constatate în actul de control, precum şi a emis recomandări de modificare a procedurilor interne în vederea diminuării riscului de neconformare.

De asemenea, în şedinţa Consiliului de Administraţie din 27 mai 2024 a fost aprobat Raportul de activitate a CNPF pentru anul 2023, care, potrivit legislaţiei în vigoare, urmează să fie prezentat, până la 1 iunie curent, Parlamentului, Preşedintelui şi Guvernului.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.22 (1048) din 5 iunie 2024