Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare - 14 mai 2024

În cadrul şedinţei din 14 mai 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat Hotărârea privind aprobarea formei şi conţinutului unor formulare tipizate aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de vehicule şi instrucţiunilor privind completarea acestora.

Elaborarea formularelor tipizate derivă din atribuţiile CNPF de reglementare a cadrului normativ subordonat Legii nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule, în vigoare de la 1 aprilie 2023.

În acest sens, se atrage atenţia participanţilor profesionişti pe piaţa asigurărilor că, prin Hotărârea CNPF au fost actualizate forma şi conţinutul cererilor de asigurare, ale contractelor de asigurare obligatorie RCA internă şi externă, precum şi forma şi conţinutul poliţei de asigurare RCA şi ale certificatului de asigurare „Carte Verde”.

Noutatea actului normativ aprobat constă în elaborarea formularelor tipizate ale cererilor de despăgubire (inclusiv din Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii şi Fondul de Compensare), procesului verbal de constatare a pagubelor, precum şi a Instrucţiunilor de completare a formularelor menţionate mai sus.

Prevederile acestui act vor permite unificarea practicilor pe piaţa de asigurări la etapa de regularizare a dosarelor de daune RCA. Acestea se referă, în mod special, la fortificarea transparenţei şi clarităţii normelor privind modalităţile de plată a despăgubirii de asigurare, dar şi a procesului de constatare şi evaluare a bunurilor avariate. De asemenea, reglementările aprobate vor contribui la diminuarea abuzurilor în procesul de stabilire a unei despăgubiri echitabile.

Proiectul a fost supus avizării şi consultării de către autorităţile responsabile, instituţiile interesate şi de participanţii profesionişti pe piaţa asigurărilor.

Hotărârea va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.20 (1046) din 22 mai 2024