Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 9 aprilie 2024

În cadrul şedinţei din 9 aprilie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat o serie de decizii aferente protecţiei consumatorilor şi pieţei de capital, inter alia:

Protecţia consumatorilor:

• În contextul procedurii administrative iniţiate la petiţia depusă de către un consumator, CNPF a constatat nerespectarea de către OCN „AVENTUS FINANCE” SRL a unor cerinţe legale prestabilite de Legea nr. 202/2013. În particular, a fost constatată încălcarea art. 15 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 202/2013 în partea ce ţine de aplicarea plăţilor aferente contractului de credit (încasarea comisionului lunar de administrare a creditului şi penalităţi), cu depăşirea limitei de 0,04 la sută pe o zi de credit din valoarea totală a creditului. Autoritatea de supraveghere a prescris OCN „AVENTUS FINANCE” SRL restituirea tuturor plăţilor prevăzute în contractul de credit (dobânzi, comisioane, taxe, penalităţi, dobânzi de întârziere şi orice alt tip de plăţi), cu excepţia sumei iniţiale debursate.

• În contextul procedurilor administrative iniţiate în cazul a trei petiţii depuse de către consumatori pe marginea contractelor de credit încheiate cu OCN „U CAPITAL” SRL, s-a constatat încălcarea art. 15 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori în partea ce ţine de calcularea dobânzii aferente creditelor acordate. Autoritatea a prescris creditorului restituirea tuturor plăţilor prevăzute în contractele de credit (dobânzi, comisioane, taxe, penalităţi, dobânzi de întârziere şi orice alt tip de plăţi), cu excepţia sumelor iniţia­le debursate.

Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni a societăţii pe acţiuni „LUCEAFĂRUL-SERVICE”, în sumă de 700 000 lei, în număr de 70 000 de acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 3 733 020 lei, divizat în 373 302 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei.

• Autorizarea reorganizării societăţii pe acţiuni „TEMIX” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni: „SFINX-IMPEX”, „ROMARTA” şi „BARTOL CONSULTING”.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.15 (1041) din 17 aprilie 2024