Decizii ale Consiliului de administraţie al CNPF - 26 decembrie 2023

În cadrul şedinţei din 26 decembrie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat o serie de decizii aferente protecţiei consumatorilor şi pieţei de capital, inter alia:

I. Protecţia consumatorilor:

• Ca urmare a sesizării din partea unui consumator, autoritatea de supraveghere a verificat respectarea legislaţiei în domeniul contractelor de credit pentru consumatori de către creditorul OCN „OPTIM-CAPITAL” SRL, în cadrul a trei contracte încheiate între petiţionar şi compania de creditare menţionată. Ca rezultat, a fost constatată nerespectarea unor cerinţe legale prestabilite de Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori. De asemenea, a fost constatat caracterul abuziv al unor clauze contractuale, inclusiv cu privire la dobânda aferentă creditului ce poate fi majorată în caz de neachitare în termen sau volum deplin a plăţilor contractuale, comisioanele percepute şi cele care se referă la drepturile şi obligaţiile împrumutatului.

II. Autorizare:

• Avizarea admiterii spre tranzacţionare pe piaţa reglementată a valorilor mobiliare, emise de compania „TRANS­CLAIMS” SA.

• Autorizarea reorganizării societăţii pe acţiuni „BARTOL CONSULTING” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „CAMBRIAN” SA, în sumă de 434 120 lei, în număr de 43 412 acţiuni ordinare nominative, din contul datoriilor creditoriale. Capitalul social al societăţii, după majorare, va constitui 650 000 lei, divizat în 65 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei.
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „CODRU” SA, în sumă de 120 000 lei, în număr de 12 000 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 60 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei.
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „GALACT” SA, în sumă de 600 000 lei, în număr de 60 000 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 654 880 lei, divizat în 65 488 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 10 lei.
– restructurarea emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de societatea „PIRAMIDA-V” SA, prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 22 lei, şi majorarea capitalului social cu 334 644 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 613 514 lei, divizat în 27 887 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 22 lei.
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „TOAMNA” SA, în sumă de 8 250 000 lei, în număr de 8 250 000 acţiuni ordinare nominative, din contul datoriilor creditoriale. Capitalul social al societăţii, după majorare, va constitui 11 497 873 lei, divizat în 11 497 873 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 leu.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.01 (1027) din 10 ianuarie 2024