Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 18, 24 iulie 2023

În cadrul şedinţei din 18 iulie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

I. Reglementare:

• Modificarea Hotărârii CNPF nr. 32/2/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor, scopul căruia este de a aduce în concordanţă actul normativ cu modificările Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital, operate prin Legea nr. 321/2022 (în vigoare din 16.06.2023). Proiectul a fost supus consultărilor publice şi aprobat urmare a procedurii legale de avizare a acestuia de către autorităţile publice şi instituţiile interesate şi va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

II. Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare:
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale Firmei de Producţie şi Comerţ „COD­RENII-COM” SA, în sumă de 226 720 lei, în număr de 22 672 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. După majorare, capitalul social al societăţii va constitui 605 000 lei, divizat în 60 500 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală 10 lei.
– a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasată de „MAGAZINUL NR. 25” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 8 lei şi majorarea capitalului social cu 531 622 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii, după restructurare şi majorare, va constitui 607 568 lei, divizat în 75 946 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 8 lei.
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „NISTRU-OLĂNEŞTI” SA, în sumă de 4 220 600 lei, în număr de 422 060 acţiuni ordinare nominative, din contul datoriilor creditoriale. După majorare, capitalul social al societăţii va constitui 4 905 120 lei, divizat în 490 512 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală 10 lei.
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „SERVAGROS” SA, în sumă de 225 000 lei, în număr de 22 500 acţiuni ordinare nominative, din contul datoriilor creditoriale. Capitalul social al societăţii, după majorare, va constitui 614020 lei, divizat în 61402 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 10 lei.
– a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de „TIPOGRAFIA-HÎNCEŞTI” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 30 lei şi majorarea capitalului social cu 404 240 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 606 360 lei, divizat în 20 212 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 30 lei.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de „CENTRUL 3/TRIPLU” SA.

În cadrul şedinţei din 24 iulie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a respins cererea privind înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „MECANIZATOR–TRIUMF” SA.

La baza emiterii de către autoritate a deciziei de refuz au stat mai multe neconformităţi, admise de către Societate, având drept efect neasigurarea drepturilor acţionarilor de a fi informaţi cu privire la convocarea adunării generale, dar şi de a beneficia pe deplin de dreptul de preemţiune la subscrierea valorilor mobiliare din emisiunea suplimentară, precum şi nerespectarea normelor în materie de publicare a hotărârii privind emisiunea de valori mobiliare.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.29 (1004) din 26 iulie 2023