Cuprins Nr.27 (447) 04/07/12

 • Peste cinci ani, Moldova va sista exportul producţiei alcoolice sub denumirile Champagne, Cognac şi Cahors
 • Sumarul tranzacţiilor bursiere din săptămâna trecută
 • Valeriu Lazăr: “Piaţa nebancară trebuie să concureze cu cea bancară, pentru un acces mai bun la finanţări”
 • Decizii ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 • HOTĂRÎRE cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare
 • HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea recomandărilor privind tranziţia de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
 • RECOMANDĂRI pentru asigurători (reasigurători) privind tranziţia de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
 • Lituanienii vor să înfiinţeze companii mixte moldo-lituaniene
 • A fost lansat concursul anual “Moldova eco-energetică”
 • S-a majorat importul de resurse energetice
 • Autorităţile se pregătesc pentru a 3-a rundă de negocieri asupra Acordului de Liber Schimb
 • Producătorii de conserve cer o schimbare de atitudine
 • CNPF prezintă pentru discuţii publice Proiectul de modificare a Legii „Privind Societăţile pe Acţiuni”
 • Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni”
 • Ştiri internaţionale
 • Analiza pieţei imobiliare din mun. Chişinău pentru anul 2011 (continuare)
 • Oferte/cereri comerciale la BVM la data de 3.07.2012
 • Tranzacţii cu valorii mobiliare ale emitenţilor din RM pe piaţa bursieră şi extrabursieră în perioada 25-29 iunie 2012
 • Lista intreprinderelor care a publicat dări de seama şi anunţuri în numărul curent
Numarul ziarului: 
Nr.27 (447) din 4 iulie 2012