Creştere anemică a investiţiilor străine directe

În trimestrul I 2018, activele de investiţii directe ale rezidenţilor sub formă de instrumente de natura datoriei au crescut cu 5,58 mil. USD (dintre care 5,50 mil. USD – activele întreprinderilor rezidente cu investiţii directe faţă de investitorii străini direcţi). În acelaşi timp, s-au majorat activele externe sub formă de participaţii şi acţiuni în întreprinderile de peste hotare cu 1,78 mil. USD, potrivit datelor balanţei de plăţi a Băncii Naţionale a Moldovei.

Creşterea netă a pasivelor sub formă de investiţii directe a fost generată de reinvestirea profiturilor de către investitorii străini în întreprinderile-fiice moldoveneşti în proporţie de 34,8 la sută, de acumularea netă a datoriilor (sub formă de împrumuturi, credite comerciale şi alte datorii) întreprinderilor rezidente faţă de investitorii lor direcţi de peste hotare – de 34,1 la sută (acumularea brută de datorii a constituit 35,44 mil. USD, iar achitările – 4,85 mil. USD), precum şi de participaţiile noi în capitalul întreprinderilor din Republica Moldova în proporţie de 31,1 la sută (dintre care intrări brute – 29,41 mil. USD şi retrageri de investiţii – 1,49 mil. USD).

Economiştii susţin că în perioada preelectorală, investitorii străini nu se grăbesc cu dislocări de capital.

Datele BNM mai relevă că investiţiile directe în economia naţională au înregistrat, pe parcursul primului trimestru al anului 2018, intrări nete de capital în valoare de 63,12 mil. USD. La alt capital intrările de 30,84 mil. USD înregistrate de alte sectoare reprezintă trageri de împrumuturi de la investitorii străini direcţi de 22,70 mil. USD şi rambursări, conform orarului, ale împrumuturilor acordate anterior investitorilor străini de 8,14 mil. USD. Ieşirile de la alt capital în sumă totală de 26,80 mil. USD au rezultat din: rambursările conform orarului de împrumuturi de la investitorii străini direcţi contractate anterior de către agenţii economici rezidenţi în sumă de 13,77 mil. USD şi din acordarea de împrumuturi investitorilor străini în valoare de 13,03 mil. USD.

În trimestrul I 2018, investiţiile de portofoliu au înregistrat ieşiri nete în valoare de 0,38 mil. USD, determinate de majorarea activelor financiare externe sub formă de participaţii la capital ale societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei. Derivatele financiare au înregistrat ieşiri nete în valoare de 0,83 mil. USD, ca rezultat al tranzacţionării swap-urilor valutare de către băncile licenţiate cu băncile nerezidente.

Intrările de capital, numerar depozite – 81 mil. USD

În primul trimestru al anului 2018, la capitolul alte investiţii (alte participaţii la capital, numerar şi depozite, împrumuturi, credite comerciale şi avansuri, alte active şi pasive) s-a soldat intrări nete în valoare de 80,97 mil. USD. Această evoluţie a fost determinată de majorarea netă a pasivelor cu 107,35 mil. USD (acumularea brută de noi pasive a fost evaluată la 221,68 mil. USD, iar stingerea brută a pasivelor – la 114,33 mil. USD). Totodată, activele au înregistrat o creştere de 26,38 mil. USD în valoare netă (achiziţionarea brută de noi active financiare externe a constituit 123,15 mil. USD, iar diminuarea brută a activelor achiziţionate anterior – 96,77 mil. USD).

Creşterea netă a activelor financiare la articolul alte investiţii pe parcursul trimestrului I 2018, a fost influenţată în special de majorarea netă înregistrată la activele sub formă de credite comerciale şi avansuri acordate partenerilor nerezidenţi. Totodată, au crescut în valoare netă şi activele sub formă de numerar şi depozite ale băncilor licenţiate (cu 100,82 mil. USD), efect parţial diminuat de scăderea (cu 90,48 mil. USD) a numerarului şi depozitelor sectorului socie­tăţi nefinanciare, gospodăriilor populaţiei şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

Majorarea netă a pasivelor la articolul alte investiţii a fost determinată, în principal, de creşterea angajamentelor sub formă de credite comerciale şi avansuri primite de sectorul societăţilor nefinanciare, gospodăriilor populaţiei şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei de la parteneri comerciali nerezidenţi şi de creşterea netă a altor pasive (care reprezintă angajamente pentru procurarea ulterioară a acţiunilor în sectorul bancar), precum şi a depozitelor nerezidenţilor în băncile licenţiate rezidente.

Împrumuturile în cadrul altor investiţii au înregistrat ieşiri nete de capital în valoare de 55,88 mil. USD (activele s-au diminuat pe net cu 2,69 mil. USD, iar pasivele – cu 58,57 mil. USD). Pe parcursul trimestrului I 2018, au fost valorificate împrumuturi din exterior în sumă totală de 54,59 mil. USD, dintre care pe termen lung – 50,84 mil. USD. Rambursările totale au constituit 113,16 mil. USD, dintre care împrumuturi pe termen lung – 112,03 mil. USD.

Din punctul de vedere al sectoarelor instituţionale, de finanţare externă au beneficiat: sectorul societăţilor nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituţiilor fără scop lucrativ (cu 57,5 la sută din tragerile totale), alte societăţi financiare (cu 30,9 la sută din tragerile totale), administraţia publică, inclusiv cea locală (9,4 la sută) şi băncile licenţiate (2,2 la sută).

Principalii creditori ai administraţiei publice în trimestrul I 2018 au fost: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – 2,20 mil. USD, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – 1,24 mil. USD, Fondul Internaţio­nal pentru Dezvoltarea Agricolă – 0,65 mil. USD, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – 0,58 mil. USD.

Pe parcursul trimestrului I 2018, rambursări de împrumuturi externe au fost efectuate de următoarele sectoare instituţionale: administraţia publică – 36,2 la sută din total (dintre care 11,62 mil. USD – la creditele şi împrumuturile de la FMI), societăţile nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituţiile fără scop lucrativ – 24,6 la sută din total, BNM – 18,6 la sută (credite şi împrumuturi de la FMI), societăţile care acceptă depozite – 14,7 la sută, alte societăţi financiare – 5,9 la sută din total.

Spaniolii vor să investească în energie

Empresarios Agrupados SA este dispusă să investească în sectorul energetic din Republica Moldova. Francisco Sendrero, preşedintele Aglomancha Empresa Constructora SA, reprezentantă a Empresarios Agrupados SA, a afirmat că experţii lor au studiat posibilităţile pe care le are ţara noastră pentru dezvoltarea sectorului energetic şi compania este interesată să investească în acest sector. „Suntem dispuşi să investim peste 150 de milioane de euro în ingineria şi dezvoltarea infrastructurii necesare pentru producerea şi livrarea de energie electrică şi energie termică”, a afirmat Francisco Sendrero la întâlnirea cu ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.

„Sectorul energetic este foarte important pentru noi. Deocamdată, nu avem independenţă la acest capitol. Interesul dumneavoastră coincide cu priorităţile noastre. Ţinând cont că este un sector strategic pentru Republica Moldova, trebuie să acţionăm corect şi transparent la fiecare etapă”, a precizat Gaburici.

În Republica Moldova investiţii în sectorul energetic are compania spaniolă Gas Natural Fenosa. Grupul Gas Natural Fenosa, este cel mai mare furnizor şi distribui­tor de energie din Republica Moldova (deţine două companii: una de distribuţie şi alta de furnizare a energiei) şi a avut în 2016 venituri operaţionale de 227 milioane euro (circa 4,7 miliarde lei), în scădere cu circa 33 de milioane euro (12,7%) faţă de 2015.

Victor URSU

Numarul ziarului: 
Nr.27 (751) din 11 iulie 2018