Comunicat al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

Comisia Naţională a Pieţei Financiare informează publicul despre stabilirea unor noi reguli pe piaţa asigurărilor, potrivit cărora produsele de stat obligatorii, graţie cerinţelor legale, urmează a fi oferite fără comisioane de către companiile de asigurări.

În conformitate cu Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, aprobată în data de 29 noiembrie curent, legiuitorul a operat un şir de modificări şi completări la legislaţia în vigoare aferentă domeniului asigurărilor.

Astfel, Legea nr. 407/2007, la capitolul “intermediere” se amendează cu prevederi ce vizează:
– redefinirea noţiunii de “broker de asigurare şi/sau de reasigurare”, prin precizarea că institutul brokerilor de asigurare este constituit pentru a reprezenta interesele asiguraţilor, respectiv, remunerarea urmează a fi acordată de către ultimii “în baza unui comision achitat de asigurat”;
– statutul clienţilor brokerilor – aceştia fiind definiţi în calitatea de asiguraţi, şi în niciun caz de asigurători;
– adecvarea capitalului brokerilor, prin majorarea graduală a acestuia potrivit standardelor europene – obiectivul constituind creşterea capacităţii financiare a entităţilor ce practică asemenea gen de activitate care, în virtutea serviciilor prestate, îşi asumă clauze de obligaţii consistente.

În această ordine de idei, cadrul legal recent aprobat creează premise pentru resetarea politicii tarifare aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, astfel, atât consumatorii, cât şi participanţii pieţei corespunzătoare, vor beneficia de reguli clare, predictibile şi transparente. Orice intermediere pe acest segment de asigurări obligatorii este acceptabilă în condiţiile excluderii comisioanelor, remunerărilor sau altor plăţi.

Conformându-se ajustărilor în cauză, Comisia Naţională a Pieţei Financiare va aduce în concordanţă normele metodologice de formare a tarifelor pentru RCA internă şi Carte Verde, acestea fiind aplicabile începând cu primul trimestru 2019.

Numarul ziarului: 
Nr.47 (771) din 5 decembrie 2018