Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe a luat act de Raportul de activitate al CNPF pentru 2021

Raportul de activitate al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru 2021 a fost audiat miercuri, 22 iunie curent, de către Comisia parlamentară pentru economie, buget şi finanţe, care s-a convocat în acest scop la sediul autorităţii de supraveghere.

Preşedintele Comisiei parlamentare, Dumitru Alaiba, a ţinut să menţioneze că „examinarea raportului în incinta autorităţii publice urmează să devină o tradiţie, aceasta oferind posibilitatea parlamentarilor de a obţine o mai bună înţelegere a specificului şi eficienţei instituţionale, direct din sediul autorităţii publice”.

Preşedintele CNPF, Cornelia Cozlovschi, a prezentat o analiză detaliată a dinamicii celor trei pieţe supravegheate – de capital, creditare nebancară şi de asigurări, precum şi provocările şi vulnerabilităţile acestora. Evenimentul a servit un bun prilej pentru a pune în discuţie necesarul de reforme pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a pieţelor reglementate şi supravegheate de CNPF. Impulsionarea diversificării instrumentelor financiare disponibile pe piaţa de capital, crearea bazei normative pentru buna funcţionare a fondurilor facultative de pensii, organismelor de plasament colectiv şi a platformelor de finanţare participativă reprezintă doar unii din vectorii de activitate planificaţi, fortificarea capacităţii de protejare a drepturilor consumatorilor şi investitorilor, fiind unul din subiectele importante puse în discuţie.

Pe lângă aspecte ce au vizat performanţa instituţională în 2021, au fost abordate subiecte ce ţin de preocupările curente şi priorităţile imediate ale Consiliului de administraţie.

„Pentru întărirea capacităţii instituţionale, CNPF a demarat în anul 2022 eficientizarea unor fluxuri operaţionale, punând accent pe îmbunătăţirea proceselor decizionale, digitalizarea şi modernizarea sistemelor informatice, având în vedere dezvoltările şi tendinţele în domeniu. Pentru anul în curs ne-am asumat, de asemenea, obiective şi acţiuni menite să asigure în continuare stabilitatea financiară, convergenţa intersectorială, armonizarea cadrului de reglementare şi întărirea funcţiilor de supraveghere, precum şi continuarea procesului de consolidare a capacităţii instituţionale, în acord cu măsurile, practicile şi priorităţile strategice, precum şi asigurarea protecţiei consumatorilor”, a menţionat Cornelia Cozlovschi.

Raportul de activitate al CNPF pentru 2021 este accesibil pe pagina web oficială a instituţiei – www.cnpf.md

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.25 (949) din 29 iunie 2022