CNPF şi IFAD îşi canalizează eforturile pentru a încuraja remitenţele către zonele rurale prin intermediul AEÎ

Aspecte ce ţin de oficializarea fluxurilor de remitenţe prin intermediul Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (AEÎ) şi de încurajarea incluziunii financiare a beneficiarilor din zona rurală de transferuri din străinătate au fost discutate marţi, 25 februarie curent, în cadrul unei mese rotunde desfăşurate la Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF).

De notat că activităţile privind dezvoltarea capacităţilor AEÎ de a deveni agenţi pentru transferurile de remitenţe şi alte servicii de plată urmează a fi implementate de CNPF în cadrul Acordului de Grant oferit de IFAD şi finanţat de UE „Sprijinirea Proiectului de Rezilienţă Rurală IFAD în Moldova – Dezvoltarea Capacităţilor de Consolidare a AEΔ.

Scopul de bază al proiectului constă în conectarea AEÎ la sistemul internaţional de plată a transferului de numerar şi fortificarea capacităţilor instituţionale ale acestora pentru susţinerea, adaptarea şi implementarea produselor sale de economii şi împrumut destinate beneficiarilor de remitenţe din zona rurală.

Prezent la eveniment, Valeriu Chiţan, preşedintele CNPF, a menţionat că dezvoltarea unei infrastructuri sigure a sectorului de creditare nebancară, din care fac parte şi Asociaţiile de Economii şi Împrumut, constituie un deziderat pentru CNPF. “Trebuie să recunoaştem că această piaţă dispune de un potenţial semnificativ nevalorificat, spre care pot fi direcţionate fluxuri investiţionale importante. AEÎ – verigă de intermediere financiară în cadrul pieţei non-bancare – pot fi unul dintre mecanismele-cheie de redirecţionare a resurselor băneşti provenite din remitenţe cu ulterioara investire a acestora sub formă de împrumuturi în dezvoltarea afacerilor preponderent agricole din zona rurală”, a afirmat preşedintele CNPF.

În context, Alina Cebotariov, directorul Departamentului de creditare nebancară din cadrul CNPF, a prezentat activităţile în curs de realizare aferente Acordului cu IFAD, în contextul reglementărilor existente, şi criteriile prestabilite de selectare a AEÎ-”pilot” care vor beneficia de asistenţă în vederea obţinerii calităţii de agent de plată.

În sensul celor enunţate, dna Cebotariov a ţinut să specifice că, comparativ cu băncile, AEÎ sunt mai avantajate pentru că au o prezenţă mai mare în teritoriu şi sunt mai aproape de cetăţenii din zonele rurale, fapt care deschide noi oportunităţi de accesibilitate la servicii­le financiare, inclusiv la produsele de economii şi împrumuturile pentru micro-afacerile rurale. “Aria de activitate principală pentru AEÎ urmează a fi zonele rurale, prioritare urmând a fi localităţile neacoperite de sectorul bancar”, a adăugat Alina Cebotariov.

La rândul său, Elena Burlacu, manager Servicii Financiare şi Dezvoltare Rurală la UCIP IFAD, a specificat că “acordarea porţiunii de grant pentru dezvoltarea afacerilor din remitenţe este un stimulent important pentru tinerii antreprenori în lansarea şi dezvoltarea unei afaceri acasă, fiind, în acelaşi timp, un catalizator pentru incluziunea financiară a migranţilor şi dezvoltarea rurală”.

În continuare, Iana Semionova, consultant Magenta Consulting SRL, a prezentat rezultatele referitoare la “Studiul privind migraţia şi remitenţele în zonele rurale din Moldova”, care au servit o premisă determinantă în vederea definirii coridoarelor de migraţie şi zonelor de concentrare, precum şi evaluării persoanelor emigrante situate atât în ​​zonele de migraţie, cât şi în zonele de intervenţie cu AEÎ.

Conform datelor CNPF, la 30.09.2019 erau înregistrate 240 de AEÎ, dintre care 176 de categoria A, 64 de categoria B şi o Asociaţie Naţională Centrală a AEÎ, care au acordat împrumuturi în mărime de 933,3 mil. lei către circa 40 mii de persoane.

În aceeaşi perioadă, AEÎ de categoria B au atras depuneri de economii în sumă de 570 mil. lei de la 7,2 mii de persoane.

* * *

De specificat că activitatea AEÎ este ghidată prin Legea nr. 139/2007, potrivit căreia AEÎ reprezintă o organizaţie necomercia­lă cu statut juridic special, constituită benevol de persoane fizice şi juridice, asociate pe principii comune, care acceptă de la membrii săi depuneri de economii, le acordă acestora împrumuturi, precum şi alte servicii financiare, având ca scop sprijinirea activităţilor legale ale membrilor săi în vederea îmbunătăţirii condiţiilor economice şi sociale ale acestora prin acordarea serviciilor.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.07 (831) din 26 februarie 2020