CNPF şi Capital Market au discutat cu studenţii de la facultatea de Jurnalism a USM despre provocările globalizării

În cadrul Săptămânii Internaţionale a Educaţiei Financiare, reprezentanţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) şi întreprinderea de stat ziarul Capital Market au desfăşurat prelegeri publice pentru studenţii din primul şi al patrulea an de studii de la facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova.

Temele prelegerilor au fost „Rolul publicaţiilor de specialitate, în condiţiile dezvoltării resurselor Internet” şi “Piaţa financiară nebancară din Moldova: rolul autorităţii de reglementare în condiţiile provocărilor interne şi externe”.

La prima oră, cu tema „Rolul publicaţiilor de specialitate, în condiţiile dezvoltării resurselor Internet”, majoritatea studenţilor au fost interesaţi de faptul cum să nu dispară o resursă Internet, atunci când aproape zilnic în reţeaua globală apar zeci de noi produse-internet, iar platformele informaţio­nale existente sunt completate cu altele noi?

În cadrul dezbaterilor, participanţii la discuţie au ajuns la o concluzie unanimă: progresul tehnic şi apariţia noilor produse informaţionale nu poate fi oprit. Toate acestea reprezintă realitatea societăţii contemporane. Totodată, unul din factorii de succes ai produsului informaţional, şi anume crearea unui public stabil, îl reprezintă specializarea acestuia. Cu alte cuvinte, utilizatorul trebuie să ştie în mod clar de ce informaţie are nevoie de pe o anumită resursă şi, în plus, trebuie să fie sigur de calitatea informaţiei difuzate. Anume veridicitatea şi calitatea ar trebui să fie principalii factori care vor permite unei resurse specializate să supravieţuiască în condiţiile unei concurenţe informaţionale globale.

În context, în calitate de mass-media de specialitate a fost prezentată activitatea publicaţiei Capital Market, care apare în formă tipărită, dar are şi propria pagină web: www.capital.market.md

După cum s-a menţionat în cadrul lecţiei, unul dintre obiectivele principale ale publicaţiei este de a crea o platformă unică de informare, pe care să se acumuleze statistici ale pieţei financiare nebancare a R. Moldova, ştiri, comentarii şi interviuri cu participanţii profesionişti ai pieţei nebancare. Însă, publicaţia nu se limitează doar la acest gen de activitate. Bucurându-se de o încredere bine-meritată din partea cititorilor şi a participanţilor profesionişti de pe piaţă, publicaţia încearcă să fie necesară şi utilă pentru majoritatea acţionarilor. În special, ziarul publică nu doar informaţii despre desfăşurarea adunărilor acţionarilor şi deciziile acestora, prin intermediul site-ului, dar şi plasează în paginile ziarului informaţii despre desfăşurarea viitoarelor adunări şi permite doritorilor să găsească informaţii despre adunările deja petrecute.

Mai mult decât atât, Capital Market a lansat un nou produs informaţional: https://emitent-msi.market.md/ro/, graţie căruia, societăţile de interes public pot plasa în mod independent informaţii cu privire la rezultatele activităţii lor.

La ora cu tema “Piaţa financiară nebancară din Moldova: rolul autorităţii de reglementare în condiţiile provocărilor interne şi externe”, participanţii la discuţie au menţionat importanţa şi necesitatea participării Republicii Moldova la proiecte internaţionale. Însă aici trebuie să se înţeleagă că rolul autorităţii de reglementare nu este doar de a monitoriza respectarea normelor interne, precum şi corespunderea participanţilor profesionişti cerinţelor economiei moderne, ci şi de a fi acel mecanism care ar avertiza cu privire la crizele iminente, ar contribui la minimizarea lor, ceea ce este deosebit de important pentru Republica Moldova, ţară cu o economie deschisă.

Prelegerile au fost organizate cu susţinerea facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a USM.

Tot în cadrul Săptămânii Internaţionale a Educaţiei Financiare, la Liceul „Alexandru cel Bun” din or. Sângera s-a desfăşurat o oră de educaţie financiară cu elevii din clasele a 9-a–a 12-a.

Valeriu Popa, directorul adjunct al Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, i-a informat pe liceeni despre locul şi rolul CNPF în dezvoltarea pieţei financiare non-bancare în calitatea sa de autoritate de reglementare şi supraveghere, accentul fiind pus pe domeniul pieţei de capital.

Auditoriul, care a manifestat un viu interes pentru tematica abordată, a făcut o imaginară excursie în istoricul primelor societăţi pe acţiuni şi primelor burse de valori, au fost informaţi care sunt priorităţile pe care le acordă tranzacţionarea la Bursă, atât pentru investitori, cât şi pentru societăţile pe acţiuni admise spre tranzacţionare, li s-a relatat despre cele mai mari burse de valori la nivel mondial şi cele mai valoroase societăţi pe acţiuni listate. În context, elevii au putut afla despre infrastructura pieţei de capital din Republica Moldova, explicânduli-se ce prezintă o societate pe acţiuni şi ce este o acţiune.

Ora de educaţie financiară a finalizat cu elaborarea în comun a unui studiu de caz referitor la crearea unei societăţi pe acţiuni, obiectul de activitate al căreia ar fi gestionarea unor activităţi economice de nivel local (gestionarea deşeurilor) la care subscriitorii primari să fie elevii participanţi la întrunire.

Cor. CM

Numarul ziarului: 
Nr.14 (686) din 5 aprilie 2017