CNPF propune o nouă abordare

Explicaţiile Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la necesitatea de a opera modificări şi completări în Hotărârea CNPF nr. 26/10 din 13.06.2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

În primul rând, aceste modificări şi completări au fost necesare pentru o estimare mai corectă şi prudentă, în conformitate cu riscul asigurat, a primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto în temeiul utilizării unei noi metodologii de calcul.
De asemenea, modificările propuse prevăd includerea a doi coeficienţi noi de rectificare a primei de bază, care pot fi consideraţi un prim pas spre liberalizarea pieţei pentru tipul dat de asigurări şi pentru crearea unui mediu concurenţial mai sănătos. Coeficienţii în cauză ţin cont de cuantumul cheltuielilor efective ale asigurătorului aferente prestării serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto şi de marja de profit a asigurătorului inclusă în prima de bază. Deci, aceştia vor permite consumatorilor serviciilor de asigurare să beneficieze de reduceri legale ale primei de asigurare în funcţie de capacitatea financiară a asigurătorului şi de politica internă de marketing.
O altă modificare în Hotărârea din 13.06.2013 a fost propusă în urma unui studiu de caz pe sector, ce a avut drept obiectiv analiza cheltuielilor operaţionale şi de achiziţie ale asigurătorilor ce revin asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă. Rezultatele au demonstrat că, de facto, companiile de asigurări suportă cheltuieli mai mari decât nivelul stabilit în Hotărârea în vigoare. Astfel, spre modificare a fost propusă comasarea cheltuielilor operaţionale şi de achiziţie într-un singur factor şi majorarea nivelului lor. Pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă se prevede o majorare a factorului de la 25% la 40%, iar pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă – de la 20% la 22%.
Deşi noua abordare poate genera unele scumpiri ale asigurării obligatorii de răspundere civilă, efectul noilor preţuri va avea un impact pozitiv asupra despăgubirilor primite de clienţi, creşterea calităţii serviciilor de asigurare obligatorie şi reducerea numărului de dezacorduri şi litigii între companiile de asigurare şi beneficiarii acestor servicii.
Proiectul Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare nr. 26/10 din 13.06.2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto a fost expediat spre avizare autorităţilor şi instituţiilor interesate. Urmează ca acestea să-şi expună opiniile pentru ca, într-un final, să fie elaborat şi aprobat un document funcţional şi eficient.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.38 (608) din 30 septembrie 2015