CNPF informează despre situaţia în companiile “Moldova-Astrovaz” SA şi “Klassika Asigurări” SA, aflate în procedură de remediere financiară

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) reţine atenţia publicului asupra situaţiei în cadrul companiilor “Moldova-Astrovaz” SA şi “Klassika Asigurări” SA, aflate în procedură de remediere financiară, precum şi asupra măsurilor întreprinse de autoritatea de supraveghere în disciplinarea şi responsabilizarea managementului celor două entităţi.

De menţionat că, la 01.07.2019 la “Moldova-Astrovaz” SA a fost introdusă procedura de remediere financiară, urmare a abaterilor şi neregulilor depistate în cadrul controlului, precum şi neeliminării în termen a deficitului semnificativ de active. Potrivit planului de remediere financiară, aprobat de către acţionarul asigurătorului, Compania preconizează să majoreze capitalul social până la finele acestui an, precum şi să întreprindă o serie de măsuri (reducerea cheltuielilor, eliminarea deficitului de active, limitarea subscrierilor “Carte Verde”), scopul cărora este de a stabiliza situaţia economico-financiară a entităţii.

O situaţie gravă se atestă în cadrul “Klassika Asigurări” SA, aflată, din 29 iulie 2019, în procedură de remediere financiară – prin administrare specială provizorie – introdusă din considerentele cuantificării unui pericol iminent de insolvabilitate a Companiei, fiind atestate mai multe operaţiuni dubioase şi suspecte privind extragerea mijloacelor financia­re din cadrul entităţii de către foşti factori decizionali ai asigurătorului. Toate materialele aferente controlului au fost remise organelor de drept pentru luare de atitudine potrivit Legii.

CNPF a prescris acţionariatului „Klassika Asigurări” SA să înstrăi­neze pachetul de acţiuni deţinut în termen de trei luni.

Ignorarea de către acţionariat a prescripţiilor dispuse a determinat, la 3 octombrie curent, Consiliul de Administraţie al CNPF să suspende pe un termen de şase luni licenţa companiei “Klassika Asigurări”.

Decizia de suspendare a licenţei a fost luată cu scopul de a asigura condiţiile optime de conservare a valorii activelor, precum şi în vederea protejării intereselor şi drepturilor asiguraţilor şi beneficiarilor asigurării.

În sensul celor enunţate, autoritatea de supraveghere îndeamnă participanţii la piaţa de asigurări să-şi onoreze obligaţiile asumate şi menţionează că va continua că implementeze reguli în materie de reglementare şi supraveghere a entităţilor în vederea protejării consumatorilor de practicile abuzive.

În context, CNPF relevă că în vizorul autorităţii de supraveghere sunt şi alte companii de asigurări care, având o capitalizare insuficientă, nu întrunesc pe deplin criteriile în materie de solvabilitate şi rezerve tehnice – pre-condiţii determinante în activitatea unui asigurător.

În scopul diminuării riscurilor persistente şi anticipării situaţiei de insolvabilitate, cu consecinţele eventuale de rigoare, CNPF, în mod constant, de la caz la caz, va recurge la aplicarea, faţă de unele companii, a instrumentelor financiare adiţionale: redresare financiară/remediere financiară şi/sau administrare specială.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.41 (814) din 16 octombrie 2019