CNPF explorează perspectivele de dezvoltare a pieţei de capital în colaborare cu mediul academic

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a desfăşurat, pe data de 28 februarie, o discuţie cu profesorii universitari de la Facultatea de Finanţe a Academiei de Studii Economice a Moldovei, la care au participat decanul facultăţii de Finanţe, Ludmila Cobzari, şi profesorii universitari: Viorica Lopotenco, Angela Secrieru, Ana Cîrlan, Stela Ciobu şi Angela Timuş. În cadrul şedinţei au fost abordate perspectivele de dezvoltare a pieţei de capital din Republica Moldova.

Evenimentul a reprezentat o oportunitate valoroasă pentru a identifica şi a discuta repere esenţiale legate de dezvoltarea pieţei de capital din Republica Moldova. Profesorii universitari au oferit o perspectivă asupra condiţiilor necesare pentru creşterea şi consolidarea pieţei de capital din ţară şi au subliniat importanţa acţiunilor care ar creşte transparenţa şi încrederea investitorilor în piaţa de capital, activităţilor de educaţie financiare şi de promovare a instrumentelor financiare.

Preşedintele CNPF, Dumitru Budianschi, a prezentat principalele direcţii de dezvoltare a pieţei de capital la care autoritatea lucrează în prezent şi a subliniat importanţa colaborării strânse între instituţiile financiare şi mediul academic în acest demers. Totodată, preşedintele a evidenţiat că dezvoltarea pieţei de capital din Moldova necesită implicarea mai multor instituţii guvernamentale, dar şi a universităţilor şi cercetătorilor din sectorul financiar.

CNPF reiterează angajamentul de a colabora strâns cu mediul academic, instituţiile financiare şi alte părţi interesate pentru a promova dezvoltarea pieţei de capital din Republica Moldova, pentru a contribui astfel la creşterea economică şi stabilitatea financiară în ţară. Şedinţă a fost prima din şirul de întâlniri pe care CNPF urmează să le organizeze în contextul elaborării Strategiei de dezvoltare a pieţei de capital.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.09 (1035) din 6 martie 2024