CNPF a elaborat cadrul normativ privind finanţarea participativă

CNPF a elaborat cadrul normativ privind finanţarea participativă, cu suportul proiectului „Întreprinderi şi Comune Puternice pentru Moldova”, finanţat de Guvernul German şi implementat de GIZ Moldova.

Mediul de afaceri din Republica Moldova, mai cu seamă întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), au nevoie de o alternativă de finanţare mai accesibilă şi flexibilă decât cea bancară, folosind platforme de finanţare participativă (crowdfunding), o lege specială în acest sens, fiind votată pe 7 iulie 2023 (Legea nr. 181/2023). Potrivit legii, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) autorizează, reglementează şi supraveghează activitatea furnizorilor de servicii de finanţare participativă (crowdfunding).

Finanţarea participativă (crowdfunding-ul) este un nou instrument de finanţare pentru Republica Moldova şi reprezintă o modalitate de a atrage mijloace financiare pentru un anumit proiect de business, printr-o platformă electronică de crowdfunding care, cu precădere, funcţionează pe principiul unei burse de valori.

În acest sens, finanţarea participativă (crowdfunding-ul) poate fi privită ca un nou model de afaceri care utilizează inovaţiile tehnologice şi oferă start-up-urilor şi IMM-lor, în orice stadiu de dezvoltare, un instrument alternativ de finanţare prin conectarea investitorilor direct cu mediul de afaceri.

Acest instrument financiar va permite cetăţenilor să investească resursele disponibile în proiecte de afaceri. Tranzacţiile se vor desfăşura pe platforme digitale şi prin mijloace securizate de identificare, ceea ce va duce la evitarea procedurilor birocratice.

De asemenea, platformele de crowdfunding vor permite obţinerea împrumuturilor de către persoanele fizice, cu dreptul de a beneficia de proiecte de finanţare a consumatorilor în valoare maximă de 7.500 de euro.

CNPF a fost susţinut activ de proiectul „Întreprinderi şi Comune Puternice pentru Moldova” în procesul de elaborare şi aprobare a reglementărilor privind serviciile de finanţare participativă (crowdfunding) în Moldova. Proiectul de lege, dar şi actele normative subordonate, au fost elaborate, consultate şi finalizate cu sprijinul proiectului menţionat mai sus.

Legea adoptată se înscrie în măsurile de dezvoltare a instrumentelor de finanţare promovate de Guvern şi CNPF. Legea a intrat în vigoare la 1 martie 2024.

Această activitate a avut loc cu suportul proiectului „Întreprinderi şi Comune Puternice pentru Moldova”, finanţat de Guvernul Germaniei şi implementat de GIZ Moldova.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.20 (1046) din 22 mai 2024