BNM oferă explicaţii. De ce este lichidată BEM şi ce se va întâmpla cu banii noştri?

Banca Naţională a Moldovei a publicat răspunsuri la 17 cele mai frecvente întrebări cu privire la procesul de lichidare a Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank: ce se va întâmpla cu depozitele persoanelor fizice/juridice, transferul conturilor curente, transferul plăţilor sociale şi a pensiilor, dar şi când persoanele vor afla unde vor fi transferate depozitele lor etc.?

1. Ce înseamnă lichidarea unei bănci?
Lichidarea silită a unei bănci este un proces complex, care durează mai mulţi ani. Acest proces începe cu retragerea licenţei băncii, moment în care lichidatorul preia gestiunea băncii. O bancă aflată în lichidare silită nu are dreptul să efectueze activităţi bancare, cu excepţia celor de recuperare a activelor, inclusiv a creditelor, şi de vânzare a activelor, inclusiv a gajului luat în posesie. În baza mijloacelor colectate în urma acestui proces, lichidatorul achită obligaţiile băncii aflate în lichidare silită, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2. De ce se lichidează Banca de Economii SA?
Banca de Economii nu dispune de capital propriu şi de mijloace băneşti pentru a-şi onora de sine stătător obligaţiile. Din momentul instituirii administrării speciale la Banca de Economii, banca rambursează depozitele persoanelor fizice şi juridice doar din resursele primite de la BNM sub formă de credite de urgenţă.
La data de 12 august 2015, Banca de Economii avea datorii faţă de BNM în sumă de 8,67 miliarde lei.

3. S-a anunţat că Banca de Economii SA va fi lichidată în luna octombrie. Ce trebuie să fac, dacă am un cont de depozit la această bancă?
Orice deponent (cu excepţia persoanelor afiliate băncii) are acces nelimitat la depozitele sale şi poate retrage, când doreşte, depozitul şi/sau dobânda aferentă de la Banca de Economii SA, în conformitate cu prevederile contractului de depozit încheiat cu banca. Depozitele la vedere şi la termen ale persoanelor fizice şi juridice, care nu vor fi retrase de către deponenţi de la Banca de Economii SA, vor fi transmise la alte bănci înainte de retragerea licenţei acesteia, în condiţiile contractuale existente.

4. Ce înseamnă persoană fizică sau juridică afiliată băncii?
Persoanele afiliate băncii sunt administratorii acesteia, membrii comitetului de credit, persoanele juridice şi/sau fizice şi persoanele afiliate acestora, care direct sau indirect, deţin sau controlează cinci sau mai multe procente din capitalul social al băncii, inclusiv orice altă persoană care exercită controlul asupra băncii sau se află sub controlul acesteia, inclusiv care împreună cu banca se află sub controlul unei alte persoane.
Persoană afiliată persoanei fizice, conform legislaţiei, este orice persoană, legată de persoana fizică respectivă printr-un raport de rudenie de gradul întâi şi doi (părinţii, copiii, fraţii, surorile), precum şi soţul sau soţia acesteia, sau care deţine o asociere în participaţie împreună cu persoana fizică, precum şi persoana juridică asupra căreia persoana fizică sau persoanele afiliate acesteia exercită control sau deţine/deţin asocieri în participaţie.

5. Ce înseamnă transferul depozitelor persoanelor fizice şi juridice la alte bănci?
Transferul depozitelor persoanelor fizice şi juridice către alte bănci presupune transferul mijloacelor deţinute de fiecare deponent, persoană fizică şi juridică, în conturile pe care le deţine la Banca de Economii, la o altă bancă pe numele acestuia în aceleaşi condiţii ale contractului existent între Banca de Economii şi deponent. În baza legislaţiei în vigoare nu este necesar acordul titularului de depozit pentru a transfera depozitul său la o altă bancă.

6. Cum voi afla în ce bancă vor fi transferate depozitele mele?
Se planifică transferarea tuturor depozitelor Băncii de Economii dintr-o anumită localitate/filială la o singură altă bancă. Informaţia cu privire la transferul depozitelor va fi comunicată publicului prin intermediul posturilor de TV şi radio, presei scrise şi celei electronice. De asemenea, informaţia va fi disponibilă la sediul filialei/agenţiei Băncii de Economii la care aveţi deschis contul de depozit.

7. Ce înseamnă transferul conturilor trezoreriale la alte bănci?
Transferul conturilor trezoreriale din Banca de Economii SA la alte bănci presupune transferarea conturilor depozitelor bugetului Republicii Moldova şi ale bugetelor locale către alte bănci care dispun de autorizarea BNM pentru acceptarea depozitelor de la Trezoreria Ministerului Finanţelor şi de la alte organe ale statului. Ministerul Finanţelor va decide în ce bancă vor fi transferate conturile trezoreriale.

8. Ce înseamnă transferul plăţilor de pensii şi altor prestaţii socia­le la Poşta Moldovei?
În prezent, o parte din pensii şi alte plăţi sociale sunt plătite beneficiarilor prin intermediul reţelei Băncii de Economii. Înainte de retragerea licenţei Băncii de Economii, Guvernul, împreună cu Compania Naţională de Asigurări Sociale, vor transfera procesul de plată a pensiilor şi altor prestaţii sociale de la Banca de Economii la Poşta Moldovei.

9. Unde pot să-mi încasez pensia sau altă prestaţie socială după lichidarea Băncii de Economii SA?
Înainte de retragerea licenţei Băncii de Economii, plăţile aferente pensiilor sau oricărei alte prestaţii sociale vor fi transferate la Poşta Moldovei. Сompania Naţională de Asigurări Sociale va anunţa data începând cu care pensiile vor fi transferate la Poşta Moldovei. Orice persoană fizică, poate de sine stătător să aleagă să primească pensia la o altă bancă. Pentru aceasta, persoana fizică trebuie să depună o cerere la banca la care doreşte să-şi primească pensia.

10. În prezent, încasez pensia pe un card bancar emis de Banca de Economii SA. Ce se va întâmpla după lichidarea băncii?
Dacă doriţi să încasaţi în continuare pensia pe un card bancar, trebuie să vă adresaţi la orice altă bancă ce are contract cu CNAS, pentru a efectua transferul contului Dvs. de pensii. În caz contrar, veţi primi pensia în numerar la Poşta Moldovei. Informaţia cu privire la băncile care pot efectua plăţi de pensii o puteţi obţine de la CNAS.

11. În prezent, încasez pensia într-un cont bancar deschis la Banca de Economii SA. Ce se va întâmpla după lichidarea băncii?
Dacă doriţi să încasaţi în continuare pensia într-un cont bancar, trebuie să vă adresaţi la orice altă bancă ce are contract cu CNAS, pentru a efectua transferul contului Dvs. de pensii. În caz contrar, veţi primi pensia în numerar la Poşta Moldovei. Informaţia cu privire la băncile care pot efectua plăţi de pensii o puteţi obţine de la CNAS.

12. În prezent, încasez pensia în numerar la ghişeul Băncii de Economii SA. Ce se va întâmpla după lichidarea băncii?
Dumneavoastră veţi încasa pensia la Poşta Moldovei. Pentru comoditate, puteţi opta să încasaţi pensia pe un card bancar la o altă bancă. Pentru aceasta, trebuie să vă prezentaţi la ghişeele unei bănci, care are contract cu CNAS şi să depuneţi o cerere de transfer al contului Dvs. de pensii. Informaţia cu privire la băncile care pot efectua plăţi de pensii o puteţi obţine de la CNAS.

13. Depozitul meu la Banca de Economii SA este în siguranţă?
Deponenţii, persoanele fizice şi juridice (cu excepţia persoanelor afiliate), au acces nelimitat la depozitele sale şi pot retrage oricând depozitul şi/sau dobânda aferentă de la Banca de Economii SA, în condiţiile contractuale.

14. La transferul depozitului meu la altă bancă, vor fi păstrate condiţiile prevăzute de contractul original?
La transferul depozitului la altă bancă în mod centralizat, vor fi păstrate condiţiile prevăzute de contractul original (rata dobânzii, valuta, scadenţa etc.).

15. Am un depozit în valută la Banca de Economii SA. În ce valută va fi transferat depozitul meu la o altă bancă?
Depozitele persoanelor fizice şi juridice (cu excepţia unor categorii limitate), vor fi direcţionate de către cele trei bănci către alte bănci licenţiate în aceleaşi condiţii contractua­le, în conformitate cu prevederile contractului de depozit încheiat cu banca, şi anume în valuta în care a fost deschis depozitul.

16. Am un card bancar emis de Banca de Economii SA. Cardul meu va rămâne valabil, după transferul contului meu la o altă bancă?
În cazul transferării mijloacelor la o altă bancă, cardul emis de Banca de Economii SA îşi va pierde valabilitatea. În cazul în care deponentul va dori deschiderea unui card nou, acesta va solicita băncii la care a fost transferat depozitul, emiterea unui card nou.

17. Am un credit la Banca de Economii SA. Ce trebuie să fac dacă banca va fi lichidată?
Clienţii – debitori ai Băncii de Economii, sunt obligaţi să ramburseze Băncii de Economii aflate în lichidare creditul şi dobânzile aferente conform condiţiilor din contractele existente. Orice restanţă la achitarea creditelor şi dobânzilor va fi gestionată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Numarul ziarului: 
Nr.33 (603) din 19 august 2015