În atenţia beneficiarilor de asigurare RCA

Comisia Naţională a Pieţei Financiare informează proprietarii de autovehicule -beneficiari de asigurare RCA – că au responsabilitatea de a anunţa asigurătorul în cazul înstrăinării vehiculului (vânzare, donaţie, schimb etc.).

Este important să informaţi asigurătorul RCA că nu mai deţineţi în proprietate mijlocul de transport asigurat, deoarece, doar în acest mod, aveţi posibilitatea fie de a cesiona (transmite) drepturile contractuale de asigurare obligatorie RCA noului proprietar, fie de a rezoluţiona (desfiinţa) contractul existent.

Astfel, dacă decideţi să rezoluţionaţi contractul ca urmare a înstrăinării autovehiculului, aveţi oportunitatea să recuperaţi o parte din banii plătiţi pe prima de asigurare, doar cu condiţia că nu a fost achitată sau nu este datorată nicio despăgubire pentru accidente produse din vina asiguratului, care au avut loc în perioada de valabilitate a contractului RCA.

Important: Chiar dacă are loc înstrăinarea vehiculului fără informarea asigurătorului RCA şi se produce un accident din vina persoanei care a achiziţionat mijlocul de transport, compania de asigurări poartă răspundere în baza contractului RCA încheiat cu fostul proprietar.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.14 (989) din 12 aprilie 2023