Agricultura, gazul şi lumina vor genera scumpiri în lanţ

Inflaţia ar putea depăşi nivelul de 15% ca urmare a majorării preţurilor la gaze, lumină, dar şi ca urmare a situaţiei dificile din agricultură. Astfel, preţurile la produsele alimentare şi nealimentare vor exploda, iar puterea moldovenilor de cumpărare va fi înjumătăţită.

“Ajustarea suplimentară a tarifelor la serviciile reglementate, majorarea accizelor la unele categorii de mărfuri şi, ulterior, efectele de runda a doua ale acestor majorări vor genera presiuni inflaţioniste adiţionale asupra preţurilor. Ritmul anual de creştere a preţurilor va continua tendinţa sa ascendentă, inclusiv din cauza condiţiilor agrometeorologice nefavorabile din acest an şi a bazei joase de comparaţie din anul precedent”, se arată în informaţiile Băncii Naţionale a Moldovei.

Corespunzător perioadelor precedente, dinamica anuală a inflaţiei de bază şi a preţurilor la produsele alimentare au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflaţiei sub influenţa deprecierii monedei naţionale din ultimul an. Contribuţia preţurilor la produsele alimentare s-a majorat până la nivelul de 5,0 puncte procentuale, iar cea a inflaţiei de bază a rămas la nivelul de 4,8 puncte procentuale. Contribuţiile pozitive semnificative ale inflaţiei de bază şi preţurilor la produsele alimentare sunt, în principal, rezultatul deprecierii monedei naţionale, dar şi a condiţiilor secetoase din anul curent. Totodată, contribuţia din partea preţurilor reglementate a fost uşor inferioară celei din luna precedentă (3,3 puncte procentuale) şi se datorează adoptării tarifelor majorate la energia electrică şi gazele naturale din reţea în luna iulie 2015. Contribuţia preţurilor la combustibili a constituit 0,2 puncte procentuale, fiind uşor superioară celei din luna precedentă.

Datele BNS relevă că rata inflaţiei lunare a consemnat o majorare de 1,1 la sută, în cea mai mare parte, ca urmare a creşterii preţurilor la produsele alimentare cu 2,4 la sută, precum şi la cele nealimentare cu 0,8 la sută. Preţurile la servicii s-au diminuat cu 0,2 la sută. Rata anuală a inflaţiei de bază a înregistrat, în luna noiembrie 2015, valoarea de 14,1 la sută, fiind similară celei din luna precedentă.

În luna noiembrie 2015, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0,7 la sută. Cele mai semnificative contribuţii pozitive au fost generate de modificarea preţurilor la componentele „ţigări” (1,5 la sută), „încălţăminte” (1,4 la sută), „confecţii” (1,3 la sută) şi „articole de uz casnic” (1,3 la sută).

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au majorat cu 2,4 la sută faţă de nivelul lunii octombrie, ca urmare a majorării preţurilor la „legume proaspete” cu 16,8 la sută, la „ouă” – cu 7,4 la sută, la „cartofi” – cu 2,5 la sută, la „grăsimi” – cu 1,9 la sută, la „lapte şi produse lactate” – cu 1,3 la sută şi la „zahăr” – cu 1,2 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 1,5 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Astfel, contribuţii pozitive la formarea ratei lunare a preţurilor la produsele alimentare au fost sesizate din partea subgrupelor „legume proaspete”, „produse de morărit şi panificaţie”, „grăsimi” şi „carne şi preparate din carne”. De menţionat că majorarea preţurilor la produsele sus-menţionate a fost influenţată, în principal, de condiţiile secetoase din vara anului 2015 ce au compromis substanţial dezvoltarea culturilor agricole în perioada analizată. Totodată, deprecierea monedei naţionale faţă de dolarul SUA cu 5,3 la sută pe parcursul ultimelor trei luni a contribuit la amplificarea presiunilor inflaţioniste asupra preţurilor la produsele alimentare.

Rata anuală de creştere a preţurilor la produsele alimentare a constituit 14,5 la sută, fiind cu 1,0 puncte procentuale superioară celei din luna octombrie 2015 şi cu 9,0 puncte procentuale mai mare decât în luna noiembrie 2014.

În noiembrie 2015, preţurile la combustibili, în ansamblu, au înregistrat o creştere cu 0,6 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Evoluţia respectivă s-a datorat, în principal, creşterii preţurilor la „lemnele pentru foc” cu 2,7 la sută. Preţurile le „cărbunele de pământ” s-au majorat cu 0,1 la sută. În perioada de referinţă, preţurile la „carburanţi” s-au diminuat cu 1,9 la sută ca rezultat al diminuării preţurilor la benzină şi motorină din lunile octombrie şi noiembrie. Totodată, preţurile la „combustibili lichizi” şi „gazul din butelii” au rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili în luna noiembrie a constituit 3,1 la sută, fiind cu 1,0 puncte procentuale superior celui din luna octombrie 2015 şi cu 3,7 puncte procentuale inferior celui din luna noiembrie 2014.

“În luna de referinţă, au fost revizuite tarifele reglementate pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, tariful pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi tarifele aprobate prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE din 18 iulie 2015. În acest context, preţurile reglementate s-au redus cu 0,1 la sută faţă de luna octombrie ca urmare a diminuării preţurilor la componentele gaz din reţea (1,8 la sută) şi servicii de transport urban (0,2 la sută). Preţurile la medicamente au continuat să manifeste o creştere graduală, ca şi în perioadele precedente, cu 0,6 la sută faţă de luna octombrie. Contribuţii neglijabile la dinamica lunară a preţurilor la serviciile reglementate s-au produs din contul dinamicii preţurilor la serviciile de transportare a gunoiului (1,4 la sută), la serviciile laboratoarelor medicale (3,5 la sută), la serviciile transportului feroviar internaţional (minus 2,2 la sută), precum şi la serviciile de transport aerian (minus 3,3 la sută)”, potrivit informaţiilor băncii centrale.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele şi serviciile reglementate a constituit 13,7 la sută, fiind superior cu 0,2 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente şi cu 12,2 puncte procentuale faţă de valoarea înregistrată în luna noiembrie 2014.

BNM a revizuit în creştere prognoza inflaţiei pentru 2015 până la 9,3 la sută, cu 1,2 puncte procentuale mai mare faţă de prognoza estimată în luna aprilie. Este a patra oară consecutiv când banca centrală se aşteaptă la o creştere a preţurilor mai mare decât estima anterior. Inflaţia va urca în 2015 la cel mai înalt nivel din ultimii şapte ani, potrivit datelor BNM.

Pentru 2016 se prognozează o inflaţie de 11,6 la sută, cu 5,2 puncte procentuale mai mult decât s-a prognozat anterior.

Victor URSU

Numarul ziarului: 
Nr.49 (619) din 16 decembrie 2015