Agentia Proprietăţii Publice: Pentru prima dată de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, statul are voinţa politică de a restabili ordinea în sfera proprietăţii de stat

Reprezentanţi ai corpului administrativ superior al sectorului proprietăţii publice s-au întrunit într-o şedinţă, desfăşurată la Chişinău, în cadrul căreia au discutat despre administrarea proprietăţii publice a statului prin prisma reformei administraţiei publice centrale de specialitate, informează MOLDPRES.

Directorul general al Agenţiei Proprietăţii Publice (APP), Vladimir Baldovici, a declarat că, potrivit rezultatelor anului 2017, cumulativ, entităţile economice cu cotă de stat au realizat circa 17% din vânzările naţionale raportate la PIB, cifra fiind în scădere. În 2015, acest indicator se ridica la 22%.

Directorul general al APP a mai adăugat că, în perioada menţionată, profitul net pe tot sectorul entităţilor economice cu capital majoritar de stat a atins valoarea de 2 mlrd. 200 mil. lei. 86% din aceasta constituie profitul „Moldovagaz”. Pe de altă parte, 62 de întreprinderi şi nouă societăţi pe acţiuni au avut pierderi de 354 mil. de lei. Cumulativ, sectorul întreprinderilor de stat a înregistrat o pierdere de 78 mil. de lei.

Astfel, dacă în mediul economic privat, rentabilitatea medie a activelor ajunge la circa 6%, atunci în sectorul antreprenorial public aceasta atinge 4%. În cazul în care indicatorii de rezultat ai „Moldovagaz” nu ar fi luaţi în calcul, atunci rentabilitatea activelor în sectorul antreprenorial public abia depăşeşte 1%. Potrivit lui Baldovici, doar patru entităţi economice din cele peste 200 cu capital de stat, care activează în regim normal, au depăşit nivelul optim de rentabilitate a activelor de 10%.

„În prezent, mai avem situaţii de datorii salariale, iar printre soluţiile formulate de cele mai dese ori este privatizarea. Este o situaţie absolut inadmisibilă”, a precizat directorul general al APP.

Vladimir Baldovici a spus că APP intenţionează să spargă opinia dominantă că statul este un manager rău, iar dacă este vorba despre o proprietate a statului, aceasta este întotdeauna în pierderi, furt şi scheme infracţionale. Directorul general al APP a numit trei direcţii de activitate: consolidarea proprietăţii publice; protecţia şi capitalizarea acesteia. În prima etapă inventarul calitativ şi cantitativ al tuturor tipurilor de proprietate de stat va avea loc cu centralizarea informaţiei în APP.

De asemenea, va fi creat un mecanism şi vor fi stabilite criterii de supraveghere pentru optimizarea proceselor decizionale la nivelul planificării strategice. Vorbind despre valorificarea proprietăţii de stat, Vladimir Baldovici a declarat că de proprietatea de stat ar trebui să beneficieze societatea, nu numai la nivelul de venit, dar, de asemenea, în unele cazuri, să poarte dimensiunea socială şi culturală. „Sarcina principală a proprietăţii publice este de a asigura interesele fundamentale ale statului“, a declarat directorul general al APP.

Amintim că, în conformitate cu decizia Guvernului, toate întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni (în care statul deţine acţiuni), care au fost subordonate ministerelor de resort sau autorităţilor locale, au fost transferate la APP. Este vorba despre aproximativ 244 de întreprinderi agricole, dintre care nu mai mult de 200 – sunt active.

Numarul ziarului: 
Nr.33 (757) din 22 august 2018