“RCA Data” – un bun ce necesită perfecţionat

Curând vor fi patru luni de la lansarea sistemului “„RCA Data””. Dacă e să facem o incursiune în timp ne amintim că avantajele noului sistem prezentate atunci au fost următoarele: automatizarea procesului şi calcularea bonus-malus în mod automat datorită conectării sistemului la registrul poliţiei de frontieră şi MAI. Un alt avantaj major prezentat a fost excluderea fraudelor în asigurări, cum ar fi situaţiile de emitere a poliţelor după producerea accidentelor. Ce s-a reuşit şi care mai sunt sincopele în utilizarea sistemului „RCA Data” ne propunem să aflăm în continuare.

Cristina Dolghi, director general al companiei de asigurări-reasigurări Moldcargo susţine că după patru trei luni de la lansarea sistemului „RCA Data”, poate spune că, datorită design-ului foarte simplu, utilizatorii au fost foarte receptivi în ceia ce priveşte utilizarea programului. Astfel, lucrul cu noul soft, nu a creat probleme companiilor care îl utilizează fiind posibilă începerea lucrului chiar din primele zile ale lansării.

Sursa citată susţine că pe parcursul utilizării au fost identificate problemele ce ţin de instalare/utilizare, iar prin conlucrarea utilizatorilor cu inginerii-programişti care se ocupă de instalarea softului din cadrul CNPF şi Societăţii noastre toate aceste lacune au fost înlăturate. Multe neclarităţi apărute se rezolvă operativ şi prin consultaţii online. Actualmente mai există unele probleme ce depind de elaboratorii programului „RCA Data” şi de persoanele responsabile de gestiunea acestuia, referitor la rezilierea contractelor de asigurare etc.

Cristina Dolghi a ţinut să menţioneze că implementarea acestui sistem nu a afectat în mare măsură activitatea Societăţii care dispune de un soft propriu performant.

Întrebată fiind dacă au fost soluţionate problemele care s-a discutat că vor dispărea odată cu implementarea „RCA Data”, Dolghi a menţionat: „o mare parte din problemele legate de fraude, reduceri şi concurenţă neloială, sigur că au fost soluţionate, dar este necesar încă de perfecţionat programul implementat care mai are momente slabe. De exemplu, la aplicarea sistemului bonus-malus sistemul „RCA Data” încă nu lucrează perfect şi sunt cazuri când nu se stabileşte clasa de bonus şi malus, reducerile se acordă automat indifirent de istoricul daunelora asiguratului”.

În calitate de sugestii specialiştii SAR Moldcargo consideră că ar fi benefic ca problemele menţionate şi greşelile ce apar să fie mai operativ soluţionate de către persoanele responsabile de gestionarea sistemului „RCA Data”.

Eugen Şlopac, ex-director general Asito a declarat că merg prost lucrurile încă de la etapa de lansare a sistemului „RCA Data” şi sunt nesoluţionate până la ora actuală.

“La ora actuală, deşi mai avem în continuare întrebări, lipseşte cu desăvârşire personalul de gestionare a acestui sistem. De exemplu, nu se face diferenţă între persoanele juridice care deţin mai multe unităţi de transport şi persoanele fizice. Sistemul bonus-malus nu este aplicat aşa cum ar trebui pentru a disciplina şoferii. Şi acesta este doar un exemplu”, crede Eugen Şlopac.

Potrivit sursei citate: “Din discuţiile cu specialiştii companiei am dedus că, de fapt, aspectele problematice sunt foarte simplu de soluţionat. Însă, merită de menţionat că realizarea şi implementarea acestui sistem nu s-a făcut cu consultarea şi implicarea specialiştilor din cadrul companiilor – cei care în cea mai mare măsură cunosc şi urmează să utilizeze acest sistem, ci s-a realizat într-o manieră unilaterală”.

Eugen Şlopac consideră că problemele care existau în sistem înainte de implementarea sistemului „RCA Data” şi care s-a pretins că vor dispărea odată cu implementarea acestui sistem nu au fost atinse. De exemplu, concurenţa neloaială, dumping şi fraude în sistem. Or, toate aceste lacune au consecinţe financiare pentru operatorii de pe piaţă.

“În atare situaţie ar trebui format un grup de lucru cu specialişti care lucrează în domeniul RCA pentru a stabili lacunele şi a identifica soluţiile. Acestea trebuie realizate până la un anumit termen limită”, a conchis Şlopac.

Veaceslav Cernica, Director executiv al BAR ERVAX Grup, susţine că ideea este bună, sistemul funcţionează şi că nu a întâmpinat careva probleme.

“Unica obiecţie pe care aş avea-o ar fi o viteză mai mare, iar programa să nu se încarce pe computerul utilizatorului, dar să fie pe web. Pot spune că problema fraudelor este soluţionată, însă la capitolul preţuri se mai fac unele şmecherii din contul că sistemul permite anumite reduceri. Bonus-malus nu funcţionează încă, însă ştiu că se lucrează la acest capitol”, a conchis Cernica.

Veaceslav Gamurari, director BAR “Coverins” susţine că este prematur de a evidenţia careva succese, dar unul e cert – poliţele de asigurare nu se mai perfectează „pe genunchi” în stradă. Doi la mână – se exclude posibilitatea fraudării – nu mai pot fi modificate datele din poliţă (perioada asigurării, mărimea primei ş.a.)

„La moment anumite operaţiuni nu se pot efectua din cauza legăturii Kerio VPN Client, cum ar fi salvarea datelor unui autoturism care nu se regăseşte în Registru după numărul paşaportului tehnic temporar”, a exemplificat Gamurari anumite aspecte problematice.

Potrivit lui, implementarea acestui sistem a adus schimbări pozitive în procesul de lucru al companiei deoarece perfectarea şi eliberarea poliţelor a devenit mai operativă, dar cu condiţia că toate datele necesare perfectării poliţei le găsim în Registru. Pe de altă parte, o dată cu aceasta s-a mărit volum actelor emise pe suport de hârtie – această reprezintă aspectul negativ.

Întrebat dacă au fost soluţionate problemele care s-au discutat că vor dispărea odată cu implementarea „RCA Data”: fraude, reduceri, concurenţă neloaială, Gamurari a răspuns: „Nu sunt persoana cu competenţe şi atribuţii de investigare, dar din spusele clienţilor şi colegilor din domeniu, pe piaţă există societăţi de asigurare care oferă tarife altele decât cele calculate de către sistem, tarifele pentru RCA şi Cartea Verde fiind mai mici decât cele cuvenite. Astfel problema concurenţei neloiale persistă în continuare”.

Veaceslav Gamurari a sugerat că la calcularea primei de asigurare să se efectueze fără bani, să reprezinte în exclusivitate o cifră rotungită în lei, iar data eliberării poliţei şi contractului de asigurare să coincidă cu data achitării primei de asigurare, şi nu cu data cererii de încheiere a contractului. „Ar fi bine să existe posibilitatea modificării în sistem a datei achitării primei în cazurile când plata primei se face anterior datei accesării sistemului (aceasta e cazul persoanelor juridice, atunci când acestora li se eliberează contul spre achitare şi despre efectuarea transferului aflăm o zi-doua mai târziu). Odată ce s-au introdus în sistem datele lipsă (de exemplu numărul permisului, data eliberării; de cele mai dese ori este indicată doar data eliberării primului permis), aceste date să se salveze în sistem, astfel ca pe viitor să nu fie necesară introducerea din nou a acestora”.

Vladimir Ştirbu, director, Direcţia generală supraveghere asigurări din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare consideră că lansarea sistemului „RCA Data” şi funcţionarea acestuia în primele luni este o reuşită a tuturor părţilor implicate, în special a asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări. Deşi marea majoritate a participanţilor profesionişti au utilizat şi până la 01.02.2013 sisteme informaţionale proprii, totuşi conexiunea la un sistem de nivel naţional a fost o premieră pentru toţi şi aici are în vedere că în sistem au fost înregistraţi peste cinci mii de utilizatori şi conectate în regim on-line prin canale securizate aproape trei mii calculatoare.

„Aşa cum în fază iniţială un sistem informaţional de o asemenea anvergură nu poate fi perfect, iar utilizatorii la noi sunt extrem de „inventivi”, deja ne propunem să modificăm aplicaţia în partea ce ţine de prelucrarea manuală a informaţiei cu privire la asigurat şi autovehicul, or s-au constatat cazuri când se evită abuziv preluarea informaţiei exacte din registrele de stat şi procesării manuale cu scopul diminuării primei de asigurare spre plată”, a declarat Ştirbu.

Potrivit lui Ştirbu, cu siguranţă a fost minimalizat riscul fraudării prin emiterea poliţei de asigurare după producerea accidentului rutier, cel puţin în această perioadă CNPF nu a fost sesizată pe marginea unor astfel de cazuri. „De asemenea, au ajuns în dificultate şi cei care acordau reduceri nesancţionate, or la moment este foarte riscant să înregistrezi prin aparatul de casă şi în sistem o anumită primă de asigurare iar în realitate să încasezi altă sumă, dat fiindcă astfel de acţiuni sunt pasibile de sancţiuni dure şi prin prisma legislaţiei fiscale. Un control elementar inopinat ar suprapune soldul de mijloace băneşti în casierie şi informaţia din sistem cu privire la vânzări, care după cum se cunoaşte, nu poate fi modificată/radiată de nimeni”, susţine Ştirbu.

Referitor la aplicarea sistemului bonus-malus, Vladimir Ştirbu a ţinut să menţioneze că acesta este un mecanism foarte complex şi poate funcţiona cu succes ca o componentă specială integrată în sistemul informaţional general. Pentru aplicarea malus-lui, mai ales, este nevoie de acurateţe sporită în bazele de date cu privire la accidentele rutiere şi dosarele de daună, fapt ce în condiţiile noastre este destul de dificil. Funcţionarea impecabilă în mod automatizat a sistemului bonus-malus poate fi aşteptată doar peste câţiva ani de la funcţionarea „RCA Data”, până atunci, ori de câte ori va fi nevoie, va trebui să explicăm persoanei căreia i s-a aplicat coeficientul malus de ce a fost taxat şi de unde s-au luat datele despre accident, iar în caz de neclarităţi – să le remediem.

Întrebat dacă mai sunt aspecte ce necesită a fi îmbunătăţite în cadrul sistemului „RCA Data”, Vladimir Ştirbu a răspuns: „Da, şi nu puţine. De exemplu, este vorba despre un modul referitor la administrarea din partea asigurătorilor a întregului portofoliu de contracte prin intermediul sistemului, astăzi existând dificultăţi la reperfectarea sau rezilierea contractelor în vigoare înregistrate în sistem în sensul monitorizării unor astfel de operaţiuni de către asigurător. Nu mai puţin importantă este lansarea opţiunii de verificare on-line a valabilităţii poliţei de asigurare, necesită îmbunătăţiri blocul referitor la evidenţa dosarelor de daună, totodată recunosc carenţe din partea noastră la capitolul comunicare şi intervenţie operativă în asistenţa operatorilor sistemului”.

Ştirbu susţine că soluţionarea tuturor aspectelor problematice în funcţionarea sistemului „RCA Data” ţine de finalizarea procedurilor complicate dar obligatorii de achiziţionare a serviciilor de mentenanţă a sistemului informaţional, or odată finalizate aceste proceduri, CNPF va construi şi un alt model de comunicare cu administratorii din oficiile centrale (personal IT şi operaţional) delegaţi din partea companiilor de asigurare. „De ce anume cu administratorii? Deoarece acestora le revine un rol foarte important în comunicarea la rândul lor cu utilizatorii pentru care s-a solicitat acces la sistemul informaţional. Pe această cale ţin să le mulţumesc, în primul rând administratorilor delegaţi, pentru efortul colosal, după mine, pe care l-au depus întru dezvoltarea infrastructurii moderne a pieţei asigurărilor din Republica Moldova”, a conchis Ştirbu.

Tatiana Solonari

Numarul ziarului: 
Nr.19 (490) din 22 mai 2013