Încă o dovadă a necesităţii implementării Codului de guvernare corporativă

La începutul lunii aprilie, în incinta Filialei Soroca a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, în cadrul unui seminar de informare, peste 30 de reprezentanţi ai societăţilor pe acţiuni din raioanele Soroca, Drochia, Floreşti şi Şoldăneşti au fost familiarizaţi cu cele mai bune practici internaţionale şi cu principiile guvernării corporative, precum şi cu ultimele modificări şi completări în actele normative în domeniul pieţei valorilor mobiliare.

Seminarul a fost organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a RM, în cadrul Proiectului de parteneriat cu Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) în colaborare cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare (Reprezentanţa teritorială Bălţi).

Merima Zupcevic, expert al IFC, le-a vorbit agenţilor economici despre rolul şi importanţa guvernării corporative în dezvoltarea busines­sului, inclusiv a afacerilor de familie. “De cele mai multe ori, afacerea eşuează, deoarece nu este guvernată corespunzător. Procesul de luare a deciziilor şi cel de îndeplinire a lor este concentrat în mâna unuia şi aceluiaşi actor. Acest fapt este greşit, ceea ce a fost demonstrat de multe ori. Guvernarea corporativă devine din ce în ce mai solicitată, deoarece sporeşte transparenţa, competitivitatea şi atractivitatea investiţională a întreprinderii, reduce riscurile în afaceri, ceea ce este foarte important la momentul de faţă. Pentru finanţatorii externi, guvernarea corporativă a devenit un criteriu de apreciere, atunci când doresc să investească într-o companie”.

Referindu-se la actualitatea temei abordate, Ina Glavan, reprezentant al Î.M. “Sudzucker-Moldova” S.A., a afirmat că, deoarece este o companie cu capital străin, această societate pe acţiuni implementează deja mai multe aspecte ce ţin de guvernarea corporativă. În felul acesta, se respectă echitatea în rândurile acţionarilor, se asigură corectitudinea în procesul de luare şi executare a deciziilor.

În agenda seminarului au fost incluse şi alte subiecte, ce ţin de procedura convocării şi desfăşurării adunării generale anuale a acţionarilor, dezvăluirea informaţiei pe piaţa valorilor mobiliare, asigurarea accesului acţionarilor la documentele principale ale S.A.

Vitalie Nogali, şef al Reprezentanţei teritoriale Bălţi a CNPF, a prezentat informaţia despre modificări şi completări în procesul de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, modul de alegere a consiliului societăţii pe acţiuni, activitatea organelor de conducere, precum şi modul de încheiere a tranzacţiei de proporţii şi/sau cu conflict de interese. Partea practică a seminarului a dezvăluit modul de întocmire a raportului anual asupra valorilor mobiliare ale societăţilor pe acţiuni şi modul de publicare a raportului, aferent publicării în organul de presă.

În cadrul seminarului participanţii au susţinut un dialog interactiv pe marginea chestiunilor abordate, oferind reprezentanţilor S.A. „Alfa-Nistru”, S.A. „Mărculeşti-Combi”, S.A. „Holda Argintie”, S.A. „Hidroinpex” şi S.A. „Fabrica de unt din Floreşti” răspunsurile solicitate.

Evaluând evenimentul, participanţii au menţionat, că subiectele elucidate în cadrul seminarului sunt foarte utile şi actuale.

Numarul ziarului: 
Nr.16 (487) din 24 aprilie 2013