În Moldova va apărea o nouă bursă de valori

Bursele sunt mecanisme instituţionale importante de redistribuire a capitalului. Piaţa financiară din R. Moldova este însă o excepţie, pentru că nu reflectă adecvat structura capitalului în sectorul real al economiei. Am hotărât să discutăm cu Iurie NASTAS, unul din fondatorii Bursei de Valori Chişinău, despre oportunităţile pe care le oferă bursa de valori investitorilor, companiilor şi participanţilor profesionişti din ţară.

– Domnule Iurie Nastas, ce vă motivează să creaţi Bursa de Valori Chişinău?

– Adesea auzeam că piaţa financiară din R. Moldova nu oferă posibilităţi societăţilor pe acţiuni să atragă capital. Această situaţie se explică prin lipsa unei burse de valori moderne, care ar putea să satisfacă necesităţile companiilor şi investitorilor. La sfârşitul anului 2010, un grup de iniţiativă format din câteva persoane fizice şi juridice a hotărât să fondeze SRL „Bursa – B.V.C.”, care ar fi o platformă de organizare a tranzacţiilor cu instrumente financiare. În prezent, SRL „Bursa – B.V.C.” se reorganizează în S.A. „Bursa de Valori Chişinău”, care are intenţia de a deveni una din cele mai importante elemente de infrastrucutră pe piaţa financiară a R. Moldova.

– Ce schimbări pe piaţă va produce apariţia Bursei de Valori Chişinău?

– Sperăm ca Bursa de la Chişinău va stimula dezvoltarea pieţei financiare organizate din ţară. Vom aplica tehnologii noi, inclusiv o platformă nouă de tranzacţionare, care va asigura securitatea tranzacţiilor şi va da posibilitate încheierii contractelor bursiere la distanţă. Elaborăm, de asemenea, capacităţi de emisie a unui şir de produse financiare interesante pentru piaţa de valori mobiliare a Moldovei. Convingerea noastră despre rolul bursei de valori în Moldova este următoarea: bursa trebuie să funcţioneze în interesul emitenţilor, investitorilor, brokerilor şi dealerilor.

– În Republica Moldova deja există o bursă de valori. De ce aţi decis să creaţi şi D-voastră una?

– Demult era clar că bursa de valori actuală nu rezolvă în complexitate problemele existente, care ţin de lichiditatea pieţei financiare şi interesele investitorilor. Bursa de Valori Chişinău va realiza acele obiective care, din diverse motive, nu au putut fi realizate de bursa existentă.

– Ce obiective aveţi în vedere?

– În primul rând cele legate de asigurarea lichidităţii pieţei financiare. Luaţi orice valoarea mobiliară existentă şi veţi constata, că preţul de piaţă are o valoare teoretică, dar nu una reală, care ar permite cumpărarea sau vânzarea ei operativă. În 16 ani de când avem o piaţă bursieră, ea nu şi-a atins scopul principal pentru care a fost creată: atragerea şi redistribuirea capitalului.

Noi dorim să lansăm o piaţa electronică a valorilor mobiliare, care va corespunde celor mai moderne standarde. La ora actuală, în Republica Moldova funcţionează o singură bursă de valori, care nu are concurenţă şi, drept urmare, deţine monopolul pieţei financiare organizate.

– De ce participă atât de puţini investitori la bursă?

– Astăzi investitorii nu sunt bine informaţi. Informaţia relevantă despre cotările valorilor mobiliare, despre posibilităţile speculative şi investiţionale pe care le oferă bursa devine cunoscută post-factum investitorilor. Pentru a rezolva această problemă, vom lansa un sistem electronic transparent de efectuare a tranzacţiilor, aşa-numitul internet-trading, care va permite prin Internet accesul clienţilor brokerilor de la Bursă la informaţia privind ofertele şi tranzacţiile bursiere. Totodată, sistemul va permite plasarea ofertelor şi acceptarea lor în regim on-line. În opinia noastră, Bursa de Valori Chişinău va crea o piaţă electronică lichidă şi profitabilă a valorilor mobiliare.

– Totuşi, avem nevoie de două burse de valori în R. Moldova?

– De ce nu? În Ucraina există 11 burse de valori, în România, la fel, activează câteva. De ce la noi nu ar putea să fie mai multe burse? În plus, Bursa de Valori Chişinău va presta un alt tip de servicii şi va folosi o altă gamă de instrumente financiare. De exemplu, la bursa actuală e necesară prezenţa nemijlocită a brokerilor şi a dealerilor pentru a participa la tranzacţii, însă la noi această necesitate dispare, pentru că sistemul electronic aplicat de noi va permite ca participanţii la tranzacţii să le execute stând în birourile lor. În afară de aceasta, noi vom oferi pieţei financiare ceva deosebit de important: dreptul de a alege. Doar existenţa a câteva pieţe bursiere organizate poate duce la atingerea obiectivelor propuse.

– Înseamnă că va spori concurenţa în acest sector?

– Sigurul motor de dezvoltare a pieţei a fost şi rămâne a fi competiţia. Bineînţeles, ca urmare a apariţiei noii instituţii bursiere, concurenţa va spori evident, atât în beneficiul emitenţilor şi investitorilor, participanţilor la bursă, cît şi a statului. Dorim să dezvoltăm noi segmente ale pieţei de capital care încă nu au fost valorificate de actuala bursă. Vom lucra cu cele mai performante tehnologii, cu un management eficient şi cu un sistem modern de tranzacţionare a valorilor mobiliare, care va asigura siguranţa şi securitatea tranzacţiilor. Timpul va arăta care sistem bursier va satisface mai deplin cerinţele pieţei.

– În aceste condiţii se vor schimba tarifele la bursă?

– Bineînţeles, cînd va începe să activeze Bursa de Valori Chişinău, concurenţa bursieră va modifica tarifele existente astăzi. Iar referitor la tarifele actuale de pe piaţa bursieră, această întrebare trebuie pusă top-managementului structurilor bursiere care activează în prezent.

– Legislaţia din R. Moldova este favorabilă investitorilor străini?

– Sunt convins că în Moldova există un cadru juridic favorabil investitorilor. Infrastructura pieţei de valori în R. Moldova este una formată. Odată cu adoptarea noului cadru legislativ privind piaţa de capital, legislaţia noastră va corespunde normele Uniunii Europene şi celor mai bune standarde mondiale.

– Ce investitori credeţi că vor veni?

– Eu văd mai multe categorii de investitori care aşteaptă să vină pe piaţa noastră de valori mobiliare. În primul rând, e vorba de investitorii privaţi, aşa-zişii „investitori retail”. În R. Moldova sunt destul de mulţi. Ei sunt foarte activi. Asta e demonstrat de datele statistice: creşte numărul de transferuri băneşti, depozite bancare, vânzarea obiectelor de aur, etc. Altă categorie este reprezentată de investitorii instituţionali, care au rămas în stare amorfă după privatizarea proprietăţii de stat contra bonuri patrimoniale. Bursa de valori Chişinău va impulsiona activismul lor. În afară de aceste categorii de investitori, există investitorii străini, care se află în aşteptare.

– Credeţi că investitorii străini sunt interesaţi de afaceri în domeniul bursier?

– Bineînţeles. Cred că businessul financiar din Moldova prezintă interes. Investitorii străini deschid reprezentanţe la noi, încearcă să intre pe diferite segmente economice, cumpără companii din Moldova. Ei simt potenţialul ţării noastre mici, dar bine poziţionate. Iar piaţa de capital oricând va indica ce afacere aduce profit, ce companie se află în ascensiune şi se dezvoltă dinamic.

– Ce investiţii aţi făcut până acum pentru a crea bursa de valori?

– Capitalul de start al bursei constituie 1,5 milioane lei, la care se adaugă investiţiile în implementarea sistemului electronic de tranzacţionare. Pe această bază vom începe să activăm. Potrivit planului de afacere, capitalul de start ne va permite să activăm în regim neprofitabil cel puţin un an de zile. Bursa îşi propune să câştige bani din serviciile oferite pieţei chiar din prima zi de tranzacţionare a valorilor mobiliare, însă înregistrarea anumitor pierderi în prima perioadă de timp, se încadrează în business-planul nostru. Aceste pierderi vor fi acoperite din surse proprii. Nu aşteptăm să obţinem un venit imediat, pentru că lansarea bursei de valori înseamnă crearea unui produs de infrastructură pe termen lung.

– Când se va produce lansarea Bursei de Valori Chişinău?

– Pe parcursul unei luni din momentul în care obţinem licenţa pentru desfăşurarea activităţii bursiere. Preconizăm, că acest lucru se va întâmpla la mijlocul anului curent.

– Cât la sută din piaţă preconizaţi să deţineţi?

– Fenomenele de criză favorizează realizarea proiectelor de infrastructură – ele ne pun aproape în aceleaşi condiţii cu bursa de valori existentă. Credem că, spre sfârşitul anului 2012, vom deţine nu mai puţin de 30, poate 50 la sută din piaţa de capital din Republica Moldova.

– Nu vă temeţi că veţi avea prea puţini clienţi în R. Moldova?

– Desigur, totul depinde de starea economică a ţării, nivelul salariilor, activitatea companiilor şi evoluţia reală a economiei. Clientela este un fenomen dinamic şi poate fi supusă creşterii în cazul în care îi oferi produse financiare care atrag interesul investitorilor. Dacă va creşte economia ţării – va creşte numeric şi clientela noastră.

– De ce credeţi că veţi realiza un proiect reuşit?

– Produsele calitative lansate pe o piaţă aflată în creştere sunt reuşite prin definiţie. Dacă toţi ştiu că o companie creşte – toţi cumpără şi fiecare câştigă. În toate statele dezvoltate populaţia demult îşi sporeşte economiile folosind instrumentele financiare ale bursei de valori. Mai devreme sau mai târziu acelaşi lucru se va întâmpla şi în R. Moldova. Deocamdată oamenii sunt slab informaţi şi nu au cultura investirii. Noi vom organiza seminare, expoziţii, precum şi unele proiecte educative. Sunt sigur că datorită acestei colaborări cu populaţia vom reuşi să sporim cultura financiară a oamenilor şi să atragem partea activă a societăţii.

Andrei Zamfirov

Numarul ziarului: 
Nr.23 (392) din 8 iunie 2011