Vizită de studiu a angajaţilor CNPF în Germania

Un grup de specialişti din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a efectuat, în perioada 21-25 octombrie, o vizită de studiu în oraşul Frankfurt, Germania, cu scopul de a se documenta şi a prelua experienţa germană în domeniul reglementării şi supravegherii instituţiilor financiare, în speţă a băncilor cooperatiste – succesoare a fostelor uniuni de credit (similare asociaţiilor de economii şi împrumut din R. Moldova).

Schimbul de experienţă a fost focusat pe preluarea celor mai bune practici şi standarde de supraveghere bazate pe risc aplicate de către Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) asupra întregului sector financiar din Germania.

De menţionat că BaFin a fost creată la 1 mai 2002, în rezultatul contopirii Oficiului Federal de Supraveghere a Băncilor (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen – BAKred) cu Oficiul Federal de Supraveghere a Valorilor Mobiliare (Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel – BAWe) şi Oficiul Federal de Supraveghere a Asigurărilor (Bundesaufsichsam).

BaFin este responsabilă de supravegherea a: 1.630 de bănci, 720 de instituţii de servicii financiare, 40 de servicii de plată şi monede electronice, precum şi 90 de sucursale germane ale instituţiilor de credit străine din Spaţiul Economic European, aproximativ 540 de companii de asigurare şi 30 de fonduri de pensii, aproximativ 6.300 fonduri de investiţii, precum şi circa 400 societăţi de administrare a activelor. BaFin are peste 2,6 mii angajaţi care activează la Bonn şi Frankfurt pe Main.

Sistemul bancar al Germaniei este divizat în trei tipuri de instituţii, care la situaţia din 31.12.2018 înregistrau următoarele cote în baza activelor deţinute: bănci private – 42,9%, bănci publice – 27,9% şi bănci cooperatiste în număr de 876 instituţii, cu o pondere de 16,5% din piaţă. De notat că la aceeaşi dată, instituţiile respective deţineau cote aproximativ egale de depozite atrase de la populaţie.

Apariţia primelor instituţii predecesoare băncilor cooperatiste a fost consemnată încă la începutul secolului XIX, fiind instituite prin două curente de ajutor reciproc în baza modelului „Raiffeisen and Schulze-Delitzsch”, care pe parcursul a mai multor decenii au evoluat în bănci cooperatiste clasice.

Un alt subiect important discutat a fost mecanismul de funcţionare a schemei de protecţie a depozitelor aferent băncilor cooperatiste, gestio­nat de către Asociaţia Naţională a Băncilor Cooperatiste din Germania (BVR Institutssicherung GmbH).

Este de remarcat faptul că pe parcursul anilor de existenţă a Fondului nu au fost efectuate careva plăţi în favoarea deponenţilor. Aceasta s-a datorat implementării unui mecanism de avertizare timpurie şi constatare precoce a eventualelor probleme în cadrul activităţii participanţilor la Fond.

De asemenea, angajaţii CNPF s-au informat cu particularităţile de funcţionare şi interacţiune a biroului istoriilor de credit cu sursele de formare a acestora, precum şi cu rolul companiilor de audit în supravegherea băncilor cooperatiste.

Vizita în Germania a fost organizată cu suportul Unităţii Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD (Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă) în R. Moldova, care este un partener important al autorităţii de supraveghere, contribuind substanţial, prin diverse proiecte, la dezvoltarea şi consolidarea calitativă a sectorului Asociaţiilor de Economii şi Împrumut din ţară.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.43 (816) din 30 octombrie 2019