Valorile mobiliare de stat cu termen lung de circulaţie sunt expuse, în premieră, la Bursa de Valori a Moldovei

Valorile mobiliare de stat (VMS) cu termen lung de circulaţie sunt disponibile pentru tranzacţionare, începând cu 30 mai 2023, la Bursa de Valori a Moldovei.

Primele patru emisiuni cu VMS admise pe platforma bursieră au un volum cumulativ de 106 milioane lei, sunt emise cu maturitatea de 2, 3, 5 şi 7 ani, dobânzi fixe (8-9%) achitate semianual, fiind susţinute şi garantate de Guvernul Republicii Moldova.

Principalul avantaj pentru investitori ca rezultat al tranzacţionării VMS la Bursa de Valori constă în diversificarea posibilităţilor de vânzare, parţială sau totală, a VMS înainte de termen, dacă aşa o necesitate apare, primind, totodată, şi dobânda aferentă perioadei de deţinere. Investitorii moldoveni până în prezent au acordat o mai mare preferinţă pentru VMS pe perioade scurte de timp, inclusiv şi din cauza fricii că în caz de nevoie stringentă nu vor putea rapid şi fără pierderi să obţină înainte de termen sumele investite.

De asemenea, tranzacţionarea pe bursă a obligaţiunilor de stat va stimula investiţiile pe termen lung, astfel Ministerul Finanţelor va putea în timp să majoreze ponderea împrumuturilor de pe piaţa locală cu maturitate mai mare.

Tranzacţiile cu valorile mobiliare de stat cu termen lung de circulaţie pot fi efectuate de persoanele fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova prin intermediul unui broker – societate de investiţii licenţiată de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF). Societatea de investiţii în baza unui contract încheiat cu clientul va prelua ordinele de vânzare-cumpărare a VMS şi le va plasa spre executare la Bursa de Valori a Moldovei.

Ofertele disponibile de vânzare-cumpărare a VMS sunt publicate pe pagina web a Bursei de Valori a Moldovei (www.bvm.md). Detalii suplimentare cu privire la procedurile de tranzacţionare, costurile şi alte informaţii pot fi obţinute de la societăţile de investiţii autorizate şi de la Bursa de Valori a Moldovei.

Notă: În scopul impulsionării pieţei de capital autohtone şi atragerii investiţiilor prin intermediul acestui instrument financiar, CNPF nu percepe taxe pentru tranzacţiile cu VMS, iar Bursa de Valori a Moldovei a diminuat cu 50 la sută comisionul perceput la aceste tranzacţii.

Admiterea spre tranzacţionare a VMS la Bursa de Valori a Moldovei reprezintă rezultatul efortului comun al Bursei de Valori a Moldovei, Ministerului Finanţelor, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi al Băncii Naţionale a Moldovei.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.23 (998) din 14 iunie 2023