Valeriu Chiţan, CNPF: Piaţa asigurărilor a crescut cu 7% în 2019, până la 1,62 miliarde lei

În 2019, companiile de asigurări din Republica Moldova au înregistrat prime brute subscrise în valoare de 1,62 miliarde de lei, înregistrând o creştere de 7% sau 106,5 milioane lei, faţă de perioada similară din 2018, când valoarea primelor brute subscrise totaliza 1,51 miliarde lei, a precizat pentru xprimm.md, Valeriu Chiţan, preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF).

La situaţia din 31 decembrie 2019, activitate licenţiată pe piaţa asigurărilor au desfăşurat 13 companii de asigurări, inclusiv o companie cu licenţa suspendată.

Din volumul total de prime brute subscrise la nivelul pieţei asigurărilor, asigurările de viaţă au generat prime brute subscrise în valoare de 101 milioane lei, în creştere cu 1%, faţă de 2018, când valoarea primelor brute subscrise însuma 100 milioane lei. În acelaşi timp, primele brute subscrise din asigurările generale au constituit 1,52 miliarde lei, fiind în creştere cu 7,5% faţă de anul 2018, când valoarea primelor brute subscrise a însumat 1,41 miliarde lei.

Conform oficialului CNPF, ponderea asigurărilor generale în totalul primelor brute subscrise a constituit 93,8%, iar cea a asigurărilor de viaţă – 6,2%, cota asigurărilor obligatorii a constituit 42% (683,1 milioane lei) şi, respectiv, cea a asigurărilor facultative – sub 58% (941,6 milioane lei).

“În 2019, companiile de asigurări au plătit despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare în sumă totală de 654 milioane lei, indicatorul respectiv fiind în creştere faţă de perioada similară a anului precedent cu 105 milioane lei sau cu aproape 20%. Asigurătorii care au desfăşurat asigurări generale au plătit despăgubiri în sumă de 642 milioane lei sau 98% din totalul despăgubirilor plătite, iar asigurătorii care au desfăşurat activitate de asigurare de viaţă au plătit despăgubiri în sumă de 11,5 milioane lei, cota lor fiind de circa 1,8%. Ponderea despăgubirilor pentru asigurările obligatorii a constituit 42% (281,5 milioane lei) şi a asigurărilor facultative – 57% (372,3 milioane lei)”, a menţionat Valeriu Chiţan.

Referitor la provocările recente, preşedintele autorităţii de supraveghere spune că anul 2019 a reprezentat un adevărat test de rezistenţă pentru întreaga piaţă de asigurări, având în vedere sporirea cerinţelor prudenţiale.

“Reformarea cadrului naţional de reglementare şi supraveghere non-bancară şi armonizarea acestuia cu legislaţia UE, s-au axat pe preocupările aferente procesului de evaluare şi supraveghere a asigurătorilor, îmbunătăţirea cadrului de guvernanţă corporativă, precum şi asigurarea unui management prudent şi responsabil în materie de gestionare a riscurilor, respectiv, deţinerea unui capital adecvat în raport cu riscurile asumate”, a spus Valeriu Chiţan.

Cele mai semnificative schimbări au vizat structura şi dimensiunea activelor; remodelarea metodelor de calcul a rezervelor tehnice, mai cu seama a celor (rezervelor) de daune; cerinţele pentru acoperirea marjelor de solvabilitate (astfel, mărimea capitalului propriu urmează a fi acoperită (100%) cu active lichide (preponderent, valori mobiliare de stat, conturi de decontare şi de depozit)).

“Obiectivul acestor modificări îl constituie capitalizarea entităţilor. Menţinerea unui capital adecvat, atât la nivel cantitativ, cât şi din punctul de vedere al calităţii (prin acoperirea acestuia cu active eligibile) trebuie să fie un obiectiv primordial al companiilor de asigurare, atingerea căruia va asigura buna funcţionare a acestora şi menţinerea încrederii consumatorilor de servicii de asigurare”, a completat oficialul CNPF.

“Cu consilierea şi expertiza Băncii Mondiale, CNPF a elaborat un nou cadru juridic de reglementare aferent domeniului asigurărilor – proiectul de Lege privind activitatea de asigurare/reasigurare (care transpune parţial Directiva Solvabilitate II) şi proiectul de Lege privind răspunderea civilă auto (RCA). La moment, suntem în proces de avizare/consultare şi susţinere a acestora pe platforma guvernamentală şi parlamentară. Prin urmare, în perioada următoare, industria locală de asigurări va fi îndemnată să se conformeze “noilor reguli”, în spiritul standardelor eurocomunitare”, a adăugat el.

Liberalizarea tarifelor RCA de la 1 iulie, o provocare pentru piaţa asigurărilor în 2020

În plus, în privinţa perspectivelor pentru anul 2020, oficialul Autorităţii spune că piaţa va fi supusă evaluării în baza unor simulări de criză, necesare a fi efectuate atât de către asigurători, cât şi de către Autoritatea de Supraveghere în vederea transpunerii prevederilor acquis-ului european (Directiva nr. 2009/138/CE din 25.11.2009).

“O altă provocare o constituie liberalizarea tarifelor RCA (începând cu 1 iulie 2020) care prevede libertatea asigurătorilor de a-şi calcula în mod individual şi independent primele de asigurare. Primele de asigurare calculate de asigurători, în prealabil, se vor prezenta Autorităţii de supraveghere care, prin decizia sa, va accepta sau va respinge calculul efectuat. La rândul său, Autoritatea de supraveghere, cel puţin o dată pe an, va calcula prima de referinţă aferentă asigurării de răspundere civilă auto internă (RCA) şi externă (Carte Verde). Pe perioada aflării Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule sub monitorizare, asigurătorii vor aplica prima de referinţă aferentă asigurărilor Carte Verde calculată de CNPF”, a concluzionat Valeriu Chiţan.

Numarul ziarului: 
Nr.10 (834) din 18 martie 2020