Vadim Ceban: “Activitatea grupului “Moldovagaz” va deveni mai eficientă, iar acţionarii vor începe să primească dividende”

Săptămâna trecută a avut loc şedinţa anuală a acţionarilor “Moldovagaz” SA. Redactorul-şef al ziarului „Capital Market”, Ghenadie Tudoreanu, a vorbit despre rezultatele activităţii intreprinderii cu preşedintele Consiliului de administraţie al “Moldovagaz” SA, Vadim CEBAN.

– Dle Ceban, aveţi reputaţia de manager, conducător cu o vastă experienţa în gestionarea crizelor. În acest sens, aţi putea să ne spuneţi ce aţi reuşit pe parcursul anului să schimbaţi în activitatea uneia dintre cele mai mari companii din Moldova, cum este “Moldovagaz”?

– Una dintre sarcinile primordiale a fost analiza cheltuielilor şi optimizarea acestora. Destul de repede au fost identificate contractele dubioase de prestare de către companii terţe a unor astfel de servicii, precum asigurarea de răspundere civilă faţă de terţi, protecţia, citirea neautorizată a indicilor contoarelor şi altele. Aceste acorduri au fost reziliate, ceea ce a permis SA “Moldovagaz” să economisească în 2019 circa 100 milioane de lei.

În cazul proiectelor de infrastructură, accentul principal a fost pus pe asigurarea livrărilor de gaze naturale în Moldova, ţinând cont de relaţiile dificile dintre Rusia şi Ucraina în calitate de ţară de tranzit. Fără modestie falsă, pot spune că au fost depuse eforturi titanice pentru realizarea reversului gazelor naturale prin culoarul Transbalcanic. Şi acest lucru presupune nu doar reechiparea tehnică în cel mai scurt timp a staţiei de comprimare gaze din Căuşeni. Specialiştii “Moldovagaz” au convenit rapid cu colegii din Turcia, Bulgaria şi România cu privire la parametrii tehnici de pompare a gazelor şi alte condiţii.

Ca urmare, la sfârşitul lunii decembrie a anului trecut, am reuşit să spunem cu încredere că Moldova, inclusiv partea stângă a Nistrului, nu va rămâne fără gaz. Nu pot spune de ce acest proiect nu a fost realizat până acum. Poate că nu a existat suficientă voinţă, în primul rând, politică.

De la începutul anului curent desfăşurăm o activitate activă de implementare a celui de-al treilea pachet energetic al UE. Printre altele, acesta presupune separarea şi asigurarea independenţei juridice a companiei de transportare gaze “Moldovatransgaz”. Sunt sigur că vom reuşi să realizăm acest lucru în termenii stabiliţi. De asemenea, examinăm posibilitatea de a oferi reduceri consumatorilor industriali mari de gaze naturale, contribuind astfel, într-o oarecare măsură, la ieşirea ţării în ansamblu din situaţia economică dificilă provocată de pandemie.

– În cadrul discuţiei noastre de anul trecut, aţi vorbit despre planurile de a analiza activitatea tuturor unităţilor companiei de distribuţie a gazelor, de a efectua optimizarea şi reorganizarea atât a procesului de producţie, cât şi a personalului implicat în lucrări. Spuneţi-ne, ce s-a reuşit şi, dacă e să comparăm cu alte companii de distribuţie a gazelor, care este eficienţa specialiştilor noştri în comparaţie cu colegii lor din alte ţări?

– Pe partea dreapta a Nistrului se află 12 întreprinderi de distribuţie a gazelor, afiliate “Moldovagaz”. În viitorul apropiat, acestea vor fi unite într-o singură companie, ceea ce va permite nu numai optimizarea cheltuielilor, ci şi unificarea proceselor tehnologice şi a abordărilor manageriale. Specialiştii acestor întreprinderi menţin în stare funcţională echipamentul şi în perioada pandemiei COVID-19, ceea ce este important, fapt care a dus la un regim special de muncă şi la respectarea distanţei sanitare, iar accidente grave sau defecţiuni în reţea nu au fost înregistrate.

Una dintre priorităţile tehnice este automatizarea serviciilor noastre, în primul rând, în ceea ce priveşte citirea datelor contoarelor şi plata facturilor. Astfel, a fost implementată posibilitatea achitării prin intermediul site-ului întreprinderii, însă fără perceperea comisionului de două procente. Prin intermediul site-ului, pot fi transmişi de la distanţă şi indicii contorului. O alternativă convenabilă este şi aplicaţia Viber ChatBot, lansată acum câteva luni.

De aceea, dacă e să vorbim despre compararea cu colegii din alte regiuni, abordările şi realizările noastre sunt destul de bune.

– Care este situaţia cu privire la datoriile istorice şi plăţile curente? În context, există o dinamică în achitarea pentru gazele naturale şi anume a SRL “Tiraspoltransgaz-Transnistria” faţă de “Moldovagaz”?

– Datoria SA “Moldovagaz” faţă de “Gazprom” pentru gazele naturale furnizate în perioada 1997-2019, la situaţia din 31 martie 2020, era de 7 639,9 milioane de dolari SUA. Cea mai mare parte a datoriei (6910,4 milioane de dolari SUA sau 90%), constituie datoriile pentru gazele furnizate consumatorilor din Transnistria. Celelalte 729,5 milioane de dolari SUA (10%) reprezintă datoria pentru gazul livrat consumatorilor din dreapta Nistrului.

SA “Moldovagaz” nu are relaţii juridice cu SRL “Tiraspoltransgaz-Transnistria”. Furnizarea gazelor în această regiune se efectuează prin intermediul companiei noastre fiice SRL “Tiraspoltransgaz”, care, cu părere de rău, nu-şi îndeplineşte obligaţiile financiare. Problema achitării datoriilor pentru gazele furnizate consumatorilor din Transnistria este obiectul unui acord aparte, asupra proiectului căruia lucrează SA “Moldovagaz”.

– Nu este primul an când acţionarii minoritari atrag atenţia asupra problemei achitării dividendelor. Dar de multe ori, profitul “Moldovagaz” este orientat spre achitarea datoriilor istorice. Spuneţi-ne, în cazul dezvoltării unor astfel de subdiviziuni şi companii-fiice precum “Moldovatransgaz”, “Trans­autogaz”, pe ce pot conta acţionarii minoritari şi dacă pot ei deveni acţionari ai companiilor-fiice sus-menţionate în cadrul reorganizării societăţii-mamă?

– În conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, societatea pe acţiuni nu are dreptul să ia o decizie cu privire la plata dividendelor dacă valoarea activelor nete, conform ultimului bilanţ al activităţii societăţii, este mai mică decât capitalul său social. Pe parcursul a peste 3 ani, SA “Moldovagaz” înregistrează active nete negative (la situaţia din 31.12.2019 – 819,7 mil. lei). Reieşind din aceasta, prin decizia adunării generale a acţionarilor, profitul este orientat spre acoperirea pierderilor din anii precedenţi. În acest caz, trebuie remarcat faptul că profitul nu este orientat spre rambursarea datoriei istorice.

În ceea ce priveşte problema privind SRL “Moldovatransgaz” şi SRL “Transautogaz”, trebuie remarcat faptul că “Moldovatransgaz” este operatorul de transportare gaze, iar “Transautogaz” este societatea sa fiică care furnizează gaze naturale comprimate prin intermediul staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaz comprimat (SAAGC) şi care deţine şi licenţă de furnizare a gazelor naturale. În conformitate cu cerinţele Legii privind gazele naturale, operatorul de transport nu poate controla direct sau indirect, precum şi să fie controlat de compania de furnizare.

În acest sens, a fost elaborat un plan, aprobat de ANRE şi implementat în prezent, care prevede asigurarea independenţei SRL “Moldovatransgaz” faţă de SA “Moldovagaz”, precum şi excluderea controlului său asupra SRL “Transautogaz”. Acest plan nu prevede reorganizarea companiei-mamă SA “Moldovagaz”, ci doar reformarea structurii corporative a întreprinderilor din grupul “Moldovagaz”, care sunt societăţi cu răspundere limitată.

Astfel, acţionarii minoritari nu vor deveni participanţi ai acestor companii. Aceste activităţi nu vor afecta drepturile acţionarilor sau, mai exact, nu vor agrava situaţia lor. Dimpotrivă, suntem convinşi că, în urma acţiunilor desfăşurate, activitatea grupului “Moldovagaz” va deveni mai eficientă şi sunt premise ca acţionarii vor începe să primească dividende.

– În curând va începe un nou sezon de încălzire. Există opinii că, în perioada următoare se vor agrava bolile sezoniere, precum şi se aşteaptă un nou val de coronavirus. În această primăvară, în ciuda faptului că mulţi s-au aflat în regim de autoizolare şi o mare parte a populaţiei a rămas fără muncă, companiile termo-electrice au dat clar de înţeles consumatorilor că trebuie să-şi achite facturile. Spuneţi-ne, în caz de criză, luaţi în considerare posibilitatea, eu nu vorbesc despre scutirea totală de la plata facturilor pentru gazele naturale, dar despre o anumită ofertă socială pentru persoanele care şi-au pierdut locul de muncă sau sursa de venit în condiţiile pandemiei?

– În timpul pandemiei, în relaţia noastră cu consumatorii nu a existat nici o cerinţă, inclusiv cu privire la plata facturilor. SA “Moldovagaz” de sine stătător, cu mult timp înainte de dispoziţia corespunzătoare a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, a instituit un moratoriu privind deconectarea consumatorilor pentru datorii. Am urmat cu stricteţe acest moratoriu întreaga perioadă de stare de urgenţă.

În plus, tuturor consumatorilor li s-a oferit posibilitatea de a restructura datoriile acumulate în timpul stării de urgenţă până la sfârşitul lunii august. Înţelegem perfect situaţia în care s-a pomenit ţara şi de aceea ne străduim să demonstrăm o maximă flexibilitate.

În acelaşi timp, fiind o societate pe acţiuni cu toate obligaţiile corespunzătoare, inclusiv cu plan fiscal şi juridic, noi nu avem dreptul să scutim consumatorii noştri de plata pentru serviciul prestat, în acest caz, pentru furnizarea de gaze naturale. Chiar dacă am putea face acest pas, pierderile corespunzătoare ar trebui incluse în tariful final şi, prin urmare, ar fi dus la creşterea acestuia. În astfel de situaţii, după exemplul altor ţări, decizia privind acordarea unor compensaţii corespunzătoare, inclusiv privind achitarea serviciilor comunale, ţine de competenţa autorităţilor statului.

În acelaşi timp, “Moldovagaz”, iar aceasta nu reprezintă doar întreprinderile care fac parte din structura companiei, dar şi angajaţii ei, a transferat în Fondul de combatere a răspândirii COVID-19 circa două milioane de lei. Sunt mândru că am onoarea să conduc astfel de oameni cu suflet mare.

– Pe parcursul anului trecut, “Moldovagaz” şi-a intensificat activitatea în proiecte internaţionale de infrastructură. Mai multe obiecte noi au fost construite şi în Moldova, în special la Căuşeni. În ce măsură aceste obiecte corespund cerinţelor normelor ecologice privind siguranţa şi minimizarea impactului negativ asupra mediului?

– Gazul natural este, prin definiţie, unul dintre cei mai ecologici combustibili. Chiar şi în caz de accident, daunele aduse mediului înconjurător nu sunt comparabile, de exemplu, cu scurgerile de petrol, păcură sau motorină. Toate obiectele care fac parte din infrastructura gazelor sunt construite şi deservite conform proiectelor aprobate, inclusiv din punct de vedere ecologic.

În această ordine de idei, una dintre priorităţile noastre este implementarea, împreună cu primăria mun. Chişinău, a unui proiect comun de transfer treptat al transportului public din capitală la gaze naturale drept combustibil pentru motor. Emisiile în atmosferă a transportului cu echipamente cu gaz sunt semnificativ mai mici decât a celui cu motoare diesel. Importantă este şi componenta economică – din deservirea tehnică a acestor autobuze, primăria capitalei ar putea economisi anual cel puţin un milion de euro.

Pe această cale merge nu doar Europa, dar şi multe state CSI, iar Moldova nu ar trebui să fie o excepţie. Mai târziu, la acest tip de combustibil ar putea trece utilităţile speciale ale serviciilor comunale.

“Moldovagaz” are proiecte promiţătoare şi în domeniul capacităţilor de generare. Conjunctura pieţei gazelor naturale transformă întreprinderea într-o materie primă de producţie profitabilă, iar acest lucru deschide calea atât spre majorarea propriilor volume de producţie a energiei electrice, cât şi spre generarea de căldură.

În general, în al patrulea trimestru, preţul de achiziţie de la “Gazprom” ar putea să scadă până la 100-110 dolari pentru o mie de metri cubi sau până la 140-145 dolari în expresie medie anuală. Acest lucru va duce la apariţia unor premise pentru reducerea tarifelor până la nivelul lor echitabil atât pentru furnizor, cât şi pentru consumatori.

Numarul ziarului: 
Nr.29 (853) din 29 iulie 2020