Un Acord de colaborare în domeniul educaţiei financiare a fost semnat între Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi FINedu

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) şi Asociaţia Obştească „FINedu” au încheiat, la 10 august 2022, în cadrul unui eveniment oficial, un acord bilateral de colaborare. Acesta va servi drept suport pentru dezvoltarea unui parteneriat durabil în vederea realizării obiectivului de educaţie financiară a populaţiei şi de promovare a unui comportament financiar responsabil.

Acordul a fost semnat de Cornelia Cozlovschi, preşedintele CNPF, şi Veronica Sireţeanu, directorul executiv al A.O. FINedu. Potrivit părţilor, conjugarea eforturilor urmăreşte creşterea interesului general faţă de activităţile de educaţie financiară, care să ofere cetăţenilor informaţiile necesare pentru a lua decizii corecte şi asumate privind produsele financiare nebancare.

În baza Acordului, CNPF şi FINedu îşi propun să organizeze mai multe programe şi activităţi de sporire a gradului de alfabetizare financiară în rândul populaţiei, care presupun inclusiv elaborarea şi distribuirea materialelor informative privind sectoarele reglementate de CNPF, organizarea sesiunilor de „formare de formatori” ş.a.

„Educaţia financiară este un element cheie pentru dezvoltarea pieţei finan­cia­re nebancare. Procesele de globalizare şi digitalizare au sporit gama serviciilor propuse şi a mijloacelor de acces la acestea. Chiar şi un produs financiar simplu poate părea complex pentru consumatorul obişnuit care nu este suficient de informat în materie financiară. De aceea, dezvoltarea unor comportamente financiare responsabile proactive şi durabile nu poate fi atinsă decât atunci când educaţia financiară devine un proiect de societate, iar noi vom susţine şi impulsiona acest proces prin toate instrumentele disponibile”, a menţionat Cornelia Cozlovschi.

La rândul său, Veronica Sireţeanu a afirmat: „Odată cu maturizarea unei societăţi, se conştientizează şi rolul educării în dezvoltarea şi buna funcţionare a acesteia. Nu face excepţie nici domeniul financiar, educarea financiară devenind din ce în ce mai pronunţat o prioritate pentru Moldova, ţintind creşterea unei generaţii de cetăţeni informaţi ce iau decizii financiare (şi nu doar) asumate şi bine calculate. Suntem onoraţi să facem front comun în efortul de educare financiară cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare – una din instituţii­le-cheie de pe piaţa financiară şi reglementatorul unui domeniu extrem de popular în rândul tinerilor şi al start-up-urilor: piaţa de capital”.

Notă: În cadrul parteneriatului cu FINedu, CNPF a organizat, la 1 iunie 2022, o activitate de educaţie financiară pentru 20 de copii cu vârsta de 8-11 ani, iar la 27 iulie curent a moderat o sesiune de educaţie financiară pentru participanţii taberei de vară „FINedu Camp 2022”.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.32 (956) din 17 august 2022