UE a oferit companiilor din Moldova 47 de mln de euro în cadrul iniţiativei UE4Business, în perioada 2009–2017

Acest lucru este menţionat în materialele Comisiei Europene. Astfel, UE a contribuit la acordarea de credite în valoare de 194 milioane EUR societăţilor, iar 4600 de întreprinderi au primit sprijin (împrumuturi, servicii de formare, consultanţă). Au fost create 2600 de noi locuri de muncă, s-a acordat sprijin pentru dezvoltarea companiilor, a fost promovată extinderea oportunităţilor lor comerciale şi creşterea exporturilor.

De la înfiinţare, iniţiativa UE4 Business a sprijinit 22 de proiecte în Moldova. Întreprinderile mici şi mijlocii din Moldova care au beneficiat de împrumuturile UE4Business raportează o creştere a cifrei de afaceri şi a locurilor de muncă ca urmare a acestui sprijin. Cele mai multe companii raportează o creştere a cifrei de afaceri de până la 50% ca urmare a investiţiilor, în timp ce 53% dintre companii au creat noi locuri de muncă.

În anul 2017, numărul întreprinderilor mici şi mijlocii în Moldova a constituit 53,6 mii (98,6% din numărul total al întreprinderilor înregistrate). Au fost angajate 323,3 mii de persoane (61,2% din forţa de muncă totală). Ca parte a iniţiativei EU4Business, UE oferă companiilor din Moldova finanţare, specialişti în instruire şi susţinerea exporturilor către noi pieţe. În special, UE oferă companiilor moldoveneşti un acces simplificat la finanţare. Este vorba despre stimularea creditării în monedă locală, finanţarea investiţiilor legate de dezvoltarea exporturilor, acordarea de împrumuturi pentru achiziţionarea şi modernizarea echipamentelor, împrumuturi şi granturi de investiţii pentru întreprinderile conduse de femei, emiterea de microcredite şi granturi pentru crearea sau dezvoltarea de întreprinderi mici.

În plus, UE, în cadrul EU4Busi­ness, contribuie la facilitarea accesului pe pieţe noi, oferind consultanţă şi formare profesională companiilor orientate către export, ajutând companiile să se adapteze la standardele şi normele europene şi să faciliteze comerţul cu UE. În acelaşi timp, UE contribuie la îmbunătăţirea abilităţilor de afaceri ale companiilor moldoveneşti (servicii de consultanţă adaptate şi sprijin pentru companii în domeniul personalului, IT şi management, programe de formare pentru îmbunătăţirea abilităţilor antreprenoriale, programe de formare şi mentoring adaptate femeilor antreprenor). De asemenea, UE, în cadrul EU4Business, contribuie la facilitarea accesului pe pieţele noi.

În pofida ponderii sale în numărul total de întreprinderi şi numărul de locuri de muncă, IMM-urile din ţară întâmpină dificultăţi în obţinerea de finanţare şi intrarea pe noi pieţe. Guvernul moldovean a simplificat legislaţia şi reglementările pentru a promova dezvoltarea IMM-urilor. Programele UE4business completează aceste eforturi prin facilitarea accesului la finanţare, ajutând IMM-urile să intre pe pieţele străine şi oferind instruire în domeniul abilităţilor de afaceri.

IMM-urile din Moldova beneficiază de asistenţă tehnică specială pentru a maximiza beneficiile Acordului de liber schimb între Moldova şi UE.

InfoMarket

Numarul ziarului: 
Nr.48 (772) din 12 decembrie 2018