Tot mai mulţi conducători auto moldoveni apelează la procedura de constatare amiabilă a accidentelor rutiere minore

Aproape 40% din cele circa 12 mii de accidente rutiere aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA), care s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova, în opt luni ale anului 2023, au fost soluţionate prin procedura de constatare amiabilă.

Volumul total al despăgubirilor de asigurare achitate, în perioada menţio­nată, în baza poliţei RCA a alcătuit 219 milioane lei, dintre care 33 milioane lei reprezintă daune achitate urmare accidentelor rutiere soluţionate prin procedura de constatare amiabilă.

De notat că de la lansarea procedurii de constatare amiabilă a accidentelor de vehicule (septembrie 2019) şi până în septembrie 2023, conducătorii auto au depus aproape 30 mii de cereri de despăgubire în baza constatului amia­bil, din care 25 600 de cereri au fost soluţionate. Totodată, în această perioadă au fost refuzate mai mult de 4 mii de cereri de despăgubire în baza constatului amiabil, din motiv că procedura de constatare amiabilă nu a întrunit condiţiile prevăzute de lege, în aceste situaţii persoanele păgubite au fost îndrumate să documenteze accidentul de vehicul la organele de poliţie, iar ulterior dosarele de daună fiind regularizate şi achitate de către asigurători conform documentelor eliberate de organele de drept.

Cele mai des întâlnite deficienţe la implementarea procedurii de constatare amiabilă vizează lipsa pozelor sau prezentarea pozelor neconforme. Este important de ştiut ca fotografiile de la locul accidentului documentat prin procedura de constatare amiabilă trebuie să includă panorama generală a accidentului inclusiv ambele vehicule accidentate, plăcile cu numerele de înmatriculare, părţile avariate ale vehiculelor care să fie vizibile şi urmele de frânare şi de cioburi de la faţa locului dacă acestea există, condiţiile date fiind prevăzute de Legea nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule.

Persoana păgubită prin accident de vehicul documentat prin procedura de constatare amiabilă va depune cererea de despăgubire la asigurătorul persoanei vinovate, cu anexarea formularului „Constatare amiabilă de accident” completat şi semnat de ambele părţi. În cazul în care, nu sunt întrunite condiţiile procedurii de constatarea amiabilă, inclusiv prejudiciul material depăşeşte suma de 15 mii lei, accidentul urmează să fie documentat de către organele de poliţie.

Notă:

Constatul amiabil este o procedură simplificată şi benevolă de documentare a accidentelor de vehicul, care constă în completarea şi semnarea de către conducătorii de vehicule implicaţi în accident a formularului „Constatare amiabilă de accident”. Procedura de constatare amiabilă se aplică cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) în accident sunt implicate doar două vehicule;
b) accidentul este soldat cu daune materiale ce nu depăşesc suma de 15 mii lei.
c) accidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale şi/sau cu deteriorarea bunurilor (instalaţii rutiere, piloni, garduri, clădiri etc.) altele decât vehiculele implicate în accident;
d) ambii conducători de vehicule implicaţi în accident îşi exprimă consimţământul privind documentarea accidentului prin procedura de constatare amiabilă şi consensul privind circumstanţele producerii accidentului şi daunele vizibile cauzate vehiculelor implicate, iar persoana responsabilă de producerea accidentului îşi recunoaşte culpa;
e) conducătorii de vehicule implicaţi în accident au posibilitatea de a face fotografii şi/sau imagini video la locul accidentului de vehicul;
f) conducătorii de vehicule implicaţi în accident înregistrează datele martorilor dacă este posibil acest lucru.

În cazul neîndeplinirii cumulative a condiţiilor menţionate (cu excepţia lit. b), formularul „Constatare amiabilă de accident”, completat şi semnat de către conducătorii de vehicule implicaţi în accident, devine nul, iar accidentul de vehicul urmează să fie documentat de către organele competente.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.04 (1030) din 31 ianuarie 2024