Tendinţele şi perspectivele asigurărilor moldoveneşti au fost discutate în cadrul unui Forum de asigurări la Chişinău

Peste 120 de reprezentanţi ai companiilor de asigurări, autorităţilor de reglementare, brokerilor şi oficialilor Birourilor auto s-au întrunit ieri la Chişinău, în cadrul unei reuniuni dedicate pieţei de asigurări – “Conferinţa de Asigurări din Republica Moldova”.

Evenimentul, care a fost organizat pentru a doua oară la Chişinău, a reunit specialişti şi experţi în domeniu din R. Moldova, România, Cehia, Slovenia, Croaţia, Austria, Olanda, Polonia şi SUA, care au luat în dezbateri principalele tendinţe şi practici existente în diverse ţări şi soluţiile pentru impulsionarea pieţei de asigurări din Republica Moldova.

În deschiderea evenimentului, preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), Valeriu Chiţan, a menţionat că “pentru autoritatea de supraveghere din Republica Moldova, anul 2018 înscrie reuşite în recuperarea unor restanţe prin faptul că a fost promovată, cu statut de lege, Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pentru 2018–2022 şi Planul adiţional de acţiuni pentru punerea în practică şi pentru monitorizarea acesteia”.

De asemenea, au fost operate un şir de amendamente la cadrul normativ primar şi secundar aferent asigurărilor ceea ce presupune o mai bună gestionare a riscurilor, dar şi recăpătarea încrederii cetăţenilor şi investitorilor prin implementarea unor practici de guvernanţă corporativă cu referinţă la structura şi transparenţa acţionariatului. În context, în cooperare cu partenerii de dezvoltare a fost realizat un Plan de acţiuni pentru identificarea beneficiarilor efectivi ai acţionarilor care deţin participaţii calificate în companiile de asigurări.

Potrivit lui Valeriu Chiţan, Moldova deocamdată rămâne într-o fază inferioară a dezvoltării sectorului de asigurări, cumulul de cauze-efecte incluzând nu numai factori obiectivi cum ar fi evoluţia social-economică şi bunăstarea populaţiei, dar şi subiectivi – cum ar fi tergiversarea reformelor structurale care, nefiind aplicate în vremuri bune, sunt inevitabile în vremuri dificile.

În acest sens, programul instituţio­nal strategic enunţat este dedicat în mare măsură reformei în asigurări – proiect de anvergură pentru autoritatea de supraveghere. La moment, de comun cu Banca Mondială, CNPF este la etapa de demarare a Foii de parcurs în materie de fortificare a capacităţilor asigurătorilor în preajma liberalizării tarifare şi implementării regulilor de supraveghere bazate pe riscuri, întăririi în acest sens a funcţiei de supraveghere în calitate de instrument pentru identificarea timpurie a dezechilibrelor financiare şi funcţionale la nivelul entităţilor licenţiate.

Strategia de dezvoltare în mod expres stipulează alinierea sectorului supravegherii şi gestionării riscurilor la standardele regimului Solvency II, implicit, pregătirea pieţei pentru aplicarea acestui regim de solvabilitate. De asemenea, se prevede transpunerea Directivei europene privind distribuţia în asigurări, care implică trecerea de la conceptul de intermediere la conceptul de distribuţie în asigurări, a punctat Valeriu Chiţan.

Preşedintele CNPF a subliniat că provocările de maximă prioritate şi preocupare pentru autoritatea de supraveghere ţin de asigurarea stabilităţii financiare a pieţei, precum şi implementarea unui complex de acţiuni şi instrumente de intervenţie, mai cu seamă, rezoluţie şi remediere financiară.

“Moldova are nevoie de incluziune şi educaţie financiară, în acest sens, prioritar, este necesar să fie create toate condiţiile pentru transpunerea în practică a acestui deziderat prin programe concrete, iniţiate şi implicând în aceeaşi măsură autoritatea de supraveghere şi asigurătorii”, a mai spus preşedintele CNPF.

În încheiere, Valeriu Chiţan a ţinut să menţioneze că “autoritatea de supraveghere în mod plenar este dedicată responsabilizării asigurătorilor în raport cu nerezidenţii păgubiţi, stăruind asupra sporirii prudenţialităţii, revigorării managementului riscurilor şi guvernanţei corporative”.

La rândul său, membrul în Consiliul de administraţie al CNPF, Viorel Miron, a afirmat că, deşi în anul 2017 piaţa locală a asigurărilor şi-a continuat ritmul de creştere şi consolidare, în aspect regional, gradul de penetrare al asigurărilor în Republica Moldova este, deocamdată, unul redus, de 0,96%, care este cel mai mic în regiune. La fel, este înregistrat un grad destul de redus al primei de asigurare pe cap de locuitor, egală cu 19,9 euro, care este mult sub media europeană sau sub nivelurile înregistrate pe pieţele europene emergente similare.

Viorel Miron a menţionat că sectorul local de asigurări este marcat de o concentrare a segmentului de asigurări, în care primii patru asigurători cumulează peste 50% din totalul primelor brute subscrise, iar primii şapte asigurători deţin mai mult de ¾ din piaţa de asigurări. Totodată, deja traditional, piaţa de asigurări din Republica Moldova este orientată către asigurările generale care deţin o cotă de 93%, în timp ce asigurărilor de viaţă le revine o pondere modestă de 7%. Pe de altă parte, asigurările auto obligatorii (RCA+Carte Verde) dominează în continuare piaţa de asigurări, acestora revenindu-le circa 50% din totalul pietei de asigurări.

În context, Viorel Miron a subliniat că valorile mici ale acestor indicatori atestă că importanţa sectorului de asigurări nu este percepută la justa valoare de către consumator şi că în domeniul asigurărilor există un potenţial nevalorificat.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.38 (762) din 3 octombrie 2018