Tarifele la asigurarea de răspundere civilă auto internă şi externă au fost majorate

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat, la 15 septembrie curent, o hotărâre ce prevede majorarea primei de asigurare de bază la poliţele de răspundere civilă auto (RCA) şi Carte Verde. Conform deciziei CNPF, prima de asigurare de bază pentru asigurarea de răspundere civilă auto internă se majorează cu 25 de lei, de la 735 lei la 760 lei, iar în cazul asigurării de răspundere civilă auto externă, majorarea variază între 3 şi 45 de euro, în funcţie de zonă, cea mai mare creştere fiind pentru Zona 2.

Noile prime de asigurare urmează să fie puse în aplicare de la 1 octombrie 2017, după publicarea în Monitorul Oficial. Ultima majorare a primelor de bază la RCA şi Carte Verde a avut loc la 1 ianuarie curent.

Ce a determinat majorarea tarifelor?

Reprezentanţii CNPF susţin că în baza unei analize detaliate a indicatorilor pieţei de asigurări, efectuată pentru ultimii cinci ani, s-a constatat că dauna medie achitată pe toate produsele de asigurare RCA şi Carte Verde pe Zonele 1, 2 şi 3 a fost într-o creştere continuă. Acesta este unul din principalii factori care a determinat majorarea primei pentru aceste tipuri de asigurare. Totodată, raportul dintre primele încasate şi daunele achitate este mult mai mare faţă de anii precedenţi. La fel, o creştere însemnată au înregistrat şi despăgubirile achitate pe Carte Verde pentru Zona 3. Pe de altă parte, evoluţia daunalităţii pentru Zona 3 se explică şi prin achitarea în anul 2016 a unor despăgubiri istorice, sub sancţiunea de menţinere a R. Moldova în calitate de membru şi a riscului persistent de a fi exclusă din sistemul internaţional Carte Verde. Aici este de notat că această situaţie critică a contribuit la disciplinarea companiilor de asigurare, care s-au încadrat în mod disciplinat şi ordonat în achitarea integrală a despăgubirilor (inclusiv restante) de asigurare.

Cât de mult va creşte preţul asigurărilor auto?

Reprezentanţii CNPF afirmă că noile prime de asigurare de bază la poliţele RCA şi Carte Verde au fost estimate printr-o formulă actuarială, în baza datelor statistice din ultimii cinci ani. Astfel, pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă, prima de bază se modifică de la 735 lei la 760 lei, iar pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă, prima de bază se modifică în felul următor: Zona 1 – de la 35 euro la 38 euro, Zona 2 – de la 215 euro la 260 euro, Zona 3 – de la 563 la 580 euro.

Însă, în urma aplicării coeficienţilor de rectificare (vârsta şoferului, perioada de asigurare, istoricul de daune etc.), conducătorii auto vor achita, în medie, sume mai mici decât primele de bază stabilite.

Solicitaţi să se expună pe marginea noilor tarife la asigurările RCA şi Carte Verde, mai mulţi specialişti şi asigurători au opinat că este vorba de o majorare nesemnificativă, care nu va schimba radical situaţia pe acest segment de activitate, în condiţiile în care asigurătorii nu-şi acoperă cheltuielile operaţionale din primele încasate, iar daunele achitate depăşesc încasările pentru asigurările auto. Totodată, asigurătorii au optat pentru eliminarea coliziunilor în ceea ce priveşte mecanismul de evaluare a daunelor produse în urma accidentelor.

La rândul lor, reprezentanţi din cadrul CNPF au afirmat că în urma majorării operate va spori capacitatea societăţilor de asigurare de a despăgubi persoanele terţe care au avut de suferit în urma accidentelor produse de asiguraţi.

Aceleaşi surse şi-au exprimat încrederea că noile tarife vor contribui la reducerea litigiilor în partea ce ţine de achitarea despăgubirilor şi stabilirea cuantumului daunelor de asigurare.

Mecanismul de semiliberalizare a pieţei de asigurări auto va fi revizuit

Legislaţia în vigoare prevede semiliberalizarea tarifelor pentru asigurările obligatorii auto, începând cu februarie 2018. Aşadar, CNPF urma să identifice o formulă de calcul a primelor de asigurare auto, în baza căreia asigurătorii urmau să facă de sine stătător calculele privind cuantumul primelor de asigurare auto şi să le prezinte spre aprobare Regulatorului.

Svetlana Lupaşcu, director al Direcţiei generale supraveghere asigurări în cadrul CNPF, a precizat că urmează examinarea unei noi soluţii legislative pentru a revedea conceptul de semiliberalizare a pieţei de asigurări, proces planificat începând cu 1 februarie 2018. „Considerăm că este prematur să schimbăm radical mecanismul de stabilire a tarifelor la asigurările auto, având în vedere experienţa României la acest capitol şi prezenţa schemelor neloiale de acordare a reducerilor neîntemeiate pe segmentul dat de piaţă din R. Moldova”.

Potrivit lui Lupaşcu, asigurările obligatorii de răspundere civilă auto reprezintă un sector cu o pondere semnificativă în domeniul asigurărilor. În aceste condiţii, este necesar ca beneficiarii acestor produse să fie protejaţi, iar autoritatea de reglementare să dea dovadă de prudenţă în relaţiile cu asigurătorii. În aceste condiţii, CNPF şi-a propus să vină cu modificări la capitolul 11 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, care să prevadă liberalizarea pieţei de asigurări în cadrul unui proces etapizat şi monitorizat de CNPF.

Conform datelor Comisiei, în primele şase luni ale anului curent, pe piaţa de asigurări activau 16 companii, dintre care 10 deţin dreptul de a vinde poliţe Carte Verde. Asigurările auto deţin în continuare cea mai mare pondere în portofoliile companiilor moldoveneşti de asigurare, având o cotă de circa 70%.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.39 (711) din 27 septembrie 2017