Ştiaţi că: Cum putem susţine dezvoltarea locală prin investiţia în obligaţiuni municipale?

Termenul „obligaţiuni municipale” este unul generic şi se referă la valorile mobiliare emise de oraşe sau alte forme administrativ-teritoriale locale.

Ce trebuie să ştim despre obligaţiunile municipale (OM):

 • OM sunt instrumente financiare de datorie prin care autorităţile locale atrag bani de la populaţie şi companii;
 • Autorităţile locale pot emite obligaţiuni doar după obţinerea unui Aviz de la Ministerul Finanţelor privind sustenabilitatea datoriei;
 • Emisiunea are loc doar după aprobarea de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare a unui prospect de ofertă publică;
 • Investitorii pot fi atât persoane fizice rezidente sau nerezidente, cât şi juridice – investitori instituţionali, agenţi economici locali sau străini;
 • Deţinerea de obligaţiuni municipale vă dă dreptul la încasarea periodică a unei dobânzi şi rambursarea la maturitate a sumei iniţial investite.

Până în prezent, în Republica Moldova au fost efectuate 3 emisiuni de obligaţiuni municipale (or. Sângera, mun. Ceadâr Lunga, mun. Chişinău), care au permis autorităţilor publice locale (APL) să atragă finanţare pentru dezvoltarea proiectelor de modernizare a infrastructurii.

Paşi de urmat pentru a investi în obligaţiuni municipale pe piaţa primară:

 1. Informează-te privind emisiunile existente
 2. Analizează prospectul şi condiţiile emisiunii
 3. Depune o cerere de subscriere (ordin de investire), după care urmează încheierea unui contract de subscriere la obligaţiuni
 4. Achită la contul special al obligaţiunilor subscrise
 5. Obţine Raportului privind rezultatele emisiunii
 6. Încasează dobânda conform graficului de plată
 7. Încasează la maturitate suma iniţial investită
 8. Completează declaraţia anuală privind impozitul pe venit

Avantajele investiţiei în obligaţiuni municipale:

 • Siguranţă – instrumente garantate cu veniturile viitoare ale APL
 • Dobândă atractivă – dobânzi mai mari în comparaţie cu depozitele bancare sau valorile mobiliare de stat
 • Lichiditate – pot fi înstrăinate pe piaţa bursieră şi extra-bursieră fără a pierde dobânda
 • Utilizarea drept gaj – în caz de necesitate, OM pot fi utilizate drept gaj la atragerea altor resurse financiare
 • Susţinerea comunităţii locale – dacă sunteţi investitor din aceeaşi localitate, profitaţi şi de beneficiile proiectului investiţional
Numarul ziarului: 
Nr.42 (1017) din 25 octombrie 2023