Ştiaţi că:

Odată cu aprobarea în 2020 a Legii privind fondurile de pensii facultative, în Republica Moldova este posibilă constituirea şi funcţionarea fondurilor de pensii facultative, pe baza economiilor individuale capitalizate. Adică, beneficiarii vor primi integral suma acumulată după atingerea vârstei de 60 de ani, de regulă într-un interval stabilit.

O persoană este eligibilă de a deveni participant la un fond de pensii facultative dacă realizează venituri din calitatea de salariat sau din activitatea de întreprinzător. Principalele caracteristici ale sistemului de pensii facultative în Republica Moldova sunt:
• suma cu care contribuiţi se deduce din impozitul pe venit, în limita de 15% din venitul câştigat anual;
• venitul fondului de pensii facultative nu este supus impozitării;
• dacă în contul individual al participantului nu se acumulează 60 de contribuţii sau suma din cont nu este suficientă pentru o pensie minimă, participantului i se acordă suma acumulată sub forma unei plăţi unice;
• în caz de invaliditate, suma acumulată în contul individual la fondul de pensii facultative se acordă sub forma unei plăţi unice;
• în caz de deces, suma acumulată în contul individual al participantului la fondul de pensii facultative se acordă moştenitorilor sub forma unei plăţi unice.

Pentru angajatori, pensia facultativă ocupaţională poate reprezenta un instrument eficient de motivare a salariaţilor şi de management al resurselor umane, dar şi o soluţie avantajoasă din punct de vedere fiscal. Angajatorii au oportunitatea de a-şi atrage şi fideliza salariaţii prin oferirea unor beneficii privind plata contribuţiei la un fond de pensii ocupaţionale, pentru care se acordă deduceri fiscale.

Numarul ziarului: 
Nr.40 (1015) din 11 octombrie 2023