Şoferii vor putea ajunge la o înţelegere amiabilă în cazul accidentelor rutiere minore, fără implicarea poliţiei

Accidentele rutiere soldate doar cu pagube materiale vor putea fi soluţionate amiabil, fără intervenţia poliţiei. Astfel, şoferii nu vor mai fi sancţionaţi contravenţional prin aplicarea amenzii şi a punctelor de penalizare, iar singura sancţiune va fi majorarea primei de asigurare pentru anul următor. Un proiect de modificare a legislaţiei în acest sens a fost avizat pozitiv săptămâna trecută de către Guvern.

Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, a menţionat în şedinţa de Guvern, că prin acest proiect se instituie o procedură simplificată şi benevolă de documentare a accidentelor de autovehicule, soldate doar cu pagube materiale nesemnificative, fiind vorba de “constatarea amiabilă a accidentelor rutiere”. Procedura constă în completarea şi semnarea de către conducătorii de autovehicule implicaţi a formularului „Constatare amiabilă de accident”, stabilit de autoritatea de supraveghere. Cererea de despăgubire urmând a fi depusă de către persoana păgubită la asigurătorul persoanei vinovate, cu anexarea formularului semnat de ambele părţi.

Potrivit lui Alexandru Jizdan, constatarea va fi aplicabilă doar cu acordul benevol al părţilor, cu respectarea anumitor condiţii, şi anume:
a) în accident sunt implicate doar două autovehicule;
b) accidentul este soldat cu daune materiale nesemnificative;
c) accidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale şi/sau cu deteriorarea altor bunuri (ex. instalaţii rutiere, piloni, garduri, clădiri etc.) decât autovehiculele implicate în accident;
d) posesorii sau utilizatorii autovehiculelor implicate deţin, la data producerii accidentului rutier, poliţă de asigurare RCA sau certificatul de asigurare „Carte Verde” (în cazul autovehiculului aflat în posesiunea unei persoane asigurate în străinătate), valabile şi emise cu cel puţin 24 de ore anterior momentului producerii accidentului;
e) există consimţământul ambilor conducători de autovehicule implicate privind documentarea accidentului prin procedura de constatare amiabilă şi consensul acestora privind circumstanţele producerii accidentului şi daunele vizibile cauzate autovehiculelor implicate, precum şi persoana răspunzătoare de producerea accidentului recunoaşte vinovăţia;
f) conducătorii de autovehicule implicaţi în accident au posibilitatea tehnică de a fotografia locul accidentului rutier sau de a înregistra datele martorilor (dacă aceştia există).

Totodată, posesorii autovehiculelor, în cazul aplicării procedurii de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul, sunt obligaţi să înştiinţeze imediat despre producerea accidentului şi intenţia de a recurge la această procedură asigurătorul care a emis poliţa de asigurare RCA sau certificatul de asigurare „Carte Verde” (Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, în cazul autovehiculului aflat în posesiunea unei persoane asigurate în străinătate).

Ministerul Afacerilor Interne notează că o bună parte din timpul de serviciu al poliţiei îl ia documentarea accidentelor rutiere neînsemnate, soldate doar cu pagube materiale. Anual sunt înregistrate circa 11 mii de asemenea accidente. Mai mult, în timpul aşteptării poliţiei la locul accidentului rutier, autovehiculele creează obstacole pentru circulaţia rutieră, ca urmare se formează ambuteiaje în trafic.

În prezent, pentru a-şi revendica despăgubirea de la compania de asigurări, conducătorul auto păgubit cheamă poliţia la locul accidentului, pentru a constata circumstanţele cu stabilirea vinovăţiei. Potrivit unui Raport de audit intern al Inspectoratului General al Poliţiei, cheltuielile (salarizare, combustibil şi logistică) pentru documentarea unui accident rutier, în cazul documentării cu deplasarea la locul producerii acestuia, constituie 200,42 lei sau peste un milion de lei pentru 5 221 accidente soldate fără persoane traumatizate produse în Chişinău în anul 2016, iar costurile evaluate la nivel naţional se ridică la 3,5 mln lei pe an. Anul trecut, accidentele soldate doar cu pagube materiale au constituit 74% din numărul total de accidente rutiere.

Constatarea amiabilă este aplicată pe larg în ţările Uniunii Europene. Unele asociaţii ale asigurătorilor au elaborat un formular european de constatare a accidentelor. Mai mult, în Franţa este utilizată o aplicaţie electronică. În România, mecanismul de constatare amiabilă de accident, similar celui propus de Ministerul moldovean al Afacerilor Interne, a fost pus în aplicare de la 1 iulie 2009.

Modificările respective la legislaţie vor intra în vigoare după expirarea a 12 luni de la data publicării. Totodată, un termen de şase luni, este acordat Guvernului şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), pentru aducerea actelor normative în concordanţă cu prevederile Legii. Astfel, CNPF urmează să aprobe conţinutul formularului „Constatare amiabilă de accident”, normele privind utilizarea acestuia şi cuantumul maxim de despăgubire în cazul aplicării procedurii de constatare amiabilă de accident.

Proiectul de modificare a legislaţiei urmează a fi prezentat Parlamentului spre examinare şi adoptare.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.31 (755) din 8 august 2018