Sesiune de screening explicativ pe Capitolul 4: Libera circulaţie a capitalului

Pe 9 aprilie, la Bruxelles, a avut loc sesiunea de screening explicativ referitoare la Capitolul 4: Libera circulaţie a capitalului, coordonat de Ministerul Finanţelor.

Delegaţia Republicii Moldova a fost condusă de Cristina Gherasimov, viceprim-ministra pentru integrare europeană, la reuniune participând inclusiv Cristina Ixari, secretara de stat a Ministerului Finanţelor şi Ana Litocenco, şefa Direcţiei reglementarea sectorului financiar, reprezentanţi ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) şi Biroului pentru Integrare Europeană.

De la Chişinău s-au conectat online membrii grupului de lucru responsabili de transpunerea actelor Capitolului 4 din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, BNM, CNPF, MDED, Serviciul Vamal şi Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

Ordinea de zi a sesiunii a inclus subiecte relevante precum libera circulaţie a capitalului şi a plăţilor, oportunităţile de finanţare pentru companii, piaţa de capital, sistemele de plată, precum şi prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

În cadrul sesiunii de screening explicativ, delegaţia Grupului de lucru responsabil pentru Capitolul 4, împreună cu experţi din cadrul Uniunii Europene, au purtat discuţii şi au evaluat aspectele esenţiale pentru racordarea cu acquis-ul UE, în conformitate cu cerinţele specifice ale acestui Capitol. Capitolul 4 este parte integrantă a acquis-ului Uniunii Europene şi constituie unul dintre cele 33 de capitole care acoperă domenii cheie de politică ale UE, pe care Republica Moldova are de negociat la etapa de aderare.

www.mf.gov.md

Numarul ziarului: 
Nr.15 (1041) din 17 aprilie 2024