Şedinţa comună a conducerii CNPF cu reprezentanţii sectorului bancar

Aspecte ce vizează cadrul de reglementare în domeniul protecţiei consumatorilor de servicii financiare au fost discutate de CNPF şi reprezentanţii sectorului bancar.

Noul cadru instituţional şi tendinţele regulatorii în domeniul protecţiei consumatorilor de servicii financiare au fost discutate miercuri, 6 martie 2024, în cadrul unei şedinţe comune a conducerii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) cu reprezentanţii sectorului bancar.

Întrunirea a fost organizată cu scopul creării unei platforme de dialog şi de schimb de opinii între autoritatea de supraveghere şi participanţii din sectorul bancar în legătură cu preluarea de către CNPF, începând cu 1 ianuarie 2024, a atribuţiilor de reglementare a modului de prestare a serviciilor financiare de către bănci.

Preşedintele CNPF, Dumitru Bu­dian­schi, a menţionat că protecţia efectivă a consumatorilor asigurată prin dezvăluirea adecvată a informaţiei, prin instituirea unor practici de comportament echitabile în afaceri şi prin respectarea interesului beneficiarilor este un obiectiv comun al autorităţii şi sectoarelor supravegheate. Prin urmare, în activitatea sa, CNPF reiese din ferma convingere că autoritatea şi furnizorii de servicii au un obiectiv comun – de a construi un sistem eficient de protecţie a consumatorilor.

Dialogul cu reprezentanţii sectorului bancar s-a axat, în principal, pe normele stabilite de Legea nr. 105/2003 privind protecţia consumatorului, Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit cu consumatorii, precum şi reglementările în domeniul serviciilor de plată. De asemenea, în discuţie au fost puse deficienţele identificate la aplicarea legislaţiei privind creditele de consum, de la preluarea de către CNPF a mandatului de protecţie a consumatorilor financiari.

Totodată, reprezentanţii sectorului bancar au fost informaţi despre iniţie­rea de către CNPF a unui control tematic, din oficiu, privind respectarea prevederilor art. 4 (Informaţii standard care trebuie incluse în publicitate) şi art. 24 alin. (3) (în partea ce ţine de cerinţele faţă de regulamentul privind mecanismele de soluţionare a reclamaţiilor depuse de consumatori) din Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori.

CNPF şi-a propus să organizeze întruniri permanente cu participanţii profesionişti ai sectoarelor supravegheate, care au ca scop final dezvoltarea concurenţei sănătoase şi creşterea nivelului de satisfacţie a consumatorilor de servicii financiare.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.10 (1036) din 13 martie 2024