Republica Moldova – membru deplin în cadrul Sistemului Internaţional de Asigurări “Carte Verde”

Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule aduc la cunoştinţa publicului următoarele.

După două decenii de monitorizare instituită de către Consiliul Birourilor “Carte Verde” (CoB, Bruxelles), în raport cu Republica Moldova, implicit cu piaţa de asigurări autohtonă, Asambleea Generală – organul de conducere al Sistemului Internaţional de Asigurări “Carte Verde” –, convocată în data de 24 septembrie 2020, a hotărât “...de a nu prelungi statutul de “monitorizare” a BNAA din R. Moldova”. Respectiv, potrivit acestei decizii, BNAA – organizaţie reprezentativă a companii­lor de asigurări emitente de certificate “Carte Verde” – obţine statut de membru cu drepturi depline în cadrul SIA “Carte Verde”. Organul decizional respectiv, de asemenea, a desemnat-o pe dna Alina Osoianu, director Executiv BNAA, în calitate de co-preşedinte al Comitetului pentru reglementări interne, CoB.

Apreciind eforturile conjugate ale autorităţilor moldoveneşti şi participanţilor profesionişti ai pieţei de asigurări în remedierea carenţelor atestate de-a lungul timpului şi, în acelaşi timp, sesizând anumite slăbiciuni corporative, Asambleea Generală susţine imperativul implementării neabătute de către asigurătorii locali a cerinţelor prudenţiale – în sensul siguranţei financiare a entităţilor şi în beneficiul asiguraţilor. Concomitent, organele de conducere SIA “Carte Verde” se pronunţă pentru “...menţinerea de către BNAA a Programului de reasigurare şi a Garanţiei financiare externe”.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.38 (861) din 30 septembrie 2020