Republica Moldova a demarat procesul de liberalizare a tarifelor pentru asigurările RCA

Piaţa asigurărilor autohtone trece la o nouă etapă de dezvoltare odată cu intrarea în vigoare, începând cu 1 iulie 2019, a noului mod de calculare a primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) internă şi externă şi punerea în aplicare a unei prime de referinţă pentru acest tip de asigurări, aprobată de autoritatea de supraveghere. De fapt, toate aceste inovaţii fac parte din procesul propriu-zis de tranziţie la regimul de liberalizare a tarifelor pentru asigurările obligatorii RCA internă şi externă.

Responsabilii din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) au susţinut repetat că procesul de liberalizare va fi efectuat treptat pentru a evita practicile nefaste ale unor state europene în liberalizarea tarifelor RCA. Iată de ce, pentru început, de la 1 iulie curent, asigurătorii urmează să aplice prima de referinţă pentru asigurarea de răspundere civilă auto internă şi externă, stabilită în conformitate cu Metodologia unică, aprobată de autoritatea de supraveghere, în persoana CNPF.

Aşadar, fiecare asigurător îşi va calcula tariful RCA în baza statisticilor proprii, iar CNPF va stabili şi va aproba, cel puţin o dată pe an, prima de referinţă, în baza informaţiilor statistice la nivelul pieţei de asigurări, această primă de referinţă substituind prima de bază aplicată până acum de asigurători. În prezent, pe piaţă activează 14 companii de asigurări, nouă dintre care deţin dreptul de a emite poliţe „Carte Verde”.

Care va fi modalitatea de calculare şi de aplicare a primei de referinţă, cât va costa în medie o poliţă RCA internă şi externă şi, în general, care sunt aşteptările autorităţii de supraveghere vizavi de procesul de liberalizare a tarifelor la asigurările RCA, vă propunem să aflaţi din materialul ce urmează.

Doamna Tatiana Ciobanu, şefa Direcţie generală asigurări în cadrul CNPF, menţionează că liberalizarea tarifelor RCA internă şi externă se propune a fi implementată în mod gradual şi prudent, fără repercusiuni majore asupra beneficiarilor de asigurări şi disfuncţionalităţi a pieţei asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto. Un punct forte în acest sens îl reprezintă calcularea primei de referinţă în baza datelor statistice la nivelul pieţei de asigurări pentru ultimii cinci ani (2013–2018) şi aprobarea acesteia de către autoritatea de supraveghere, cel puţin o dată pe an. De menţionat că asigurătorii urmează să aplice prima de referinţă calculată de autoritatea de supraveghere şi pentru asigurarea RCA externă (Carte Verde), atâta timp cât Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule se află sub monitorizarea Consiliului Birourilor de la Bruxelles.

Prima de asigurare de bază şi coeficienţii de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă, calculaţi de către asigurători potrivit Metodologiei, urmează a fi puşi în aplicare de la 1 iulie 2020.

Prima de referinţă va fi stabilită la încheierea contractelor de asigurare în Sistemul informaţional automatizat RCA Data în funcţie de:
– categoria autovehiculului;
– teritoriul utilizării;
– statutul juridic al posesorului autovehiculului;
– tipul contractului;
– vârsta şi vechimea în conducere a asiguratului şi utilizatorului autovehiculului.

De notat că la încheierea contractelor date nu va fi aplicat sistemul bonus-malus, acesta urmând a fi calculat automatizat în funcţie de istoricul daunelor individual pentru fiecare asigurat.

Potrivit şefei Direcţie generală asigurări în cadrul CNPF, un nivel necontrolat al daunalităţii pe linia RCA poate genera turbulenţe semnificative pentru întreg sistemul de asigurări, din cauza ponderii importante pe care o deţin poliţele RCA în piaţa de profil. Evoluţia daunelor din primul trimestru 2019 atestă că la nivel de piaţă RCA, dauna medie plătită a urcat cu 13%, până la 16 820,75 lei, de la 16 599,94 lei în trimestrul I 2018. Valoarea despăgubirilor plătite a fost, de asemenea, în creştere, ajungând la 19,3 milioane de lei (+15,57% faţă de 2018). “În contextul dat, este foarte important ca asigurătorii să se conformeze noilor cerinţe prudenţiale privind marja de solvabilitate, rezervele tehnice, diversificarea activelor etc.”.

Responsabila de sectorul asigurări din cadrul CNPF a precizat că, potrivit calculelor făcute în baza Metodologiei unice şi analizei ratei operaţionale combinate în raport cu daunele totale (achitate şi neachitate), prima de bază pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă se va majora, de la 1 iulie curent, în medie cu circa 50 de lei şi va constitui 704 MDL (+8%). Din aceeaşi dată, prima de bază anuală pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă va constitui: pentru Zona 1 – 30 de euro (în scădere cu 9%), Zona 2 – 232 de euro (în creştere cu 3%) şi Zona 3 – 513 de euro (în creştere cu 3%).

Tatiana Ciobanu susţine că noi­le reguli prudenţiale pe piaţa asigurărilor urmează să contribuie la sporirea gradului de protecţie a consumatorilor şi a mediului investiţional pe acest segment al pieţei financiare nebancare.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.26 (800) din 3 iulie 2019