Raport de activitate a CNPF pentru 2021: evoluții stabile în cele trei sectoare supravegheate

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a făcut public raportul de activitate pentru anul 2021, care denotă stabilitate în cele trei sectoare supravegheate – piața de capital, de asigurări și de creditare nebancară.

 

Raportul este structurat în 11 compartimente, dintre care cinci prezintă activitățile sectoriale: piața de capital, piața de asigurări, sectorul de creditare nebancară, birourile istoriilor de credit și plasamente colective, iar alte șase compartimente - descriu activitatea regulatorului: protecția consumatorului, cooperarea interinstituțională și internațională, activitatea operațională, executarea strategiei etc.

Piața de capital

Analiza la nivel sectorial atestă că, deși a fost afectată de repercusiunile crizei pandemice, piața de capital a înregistrat în 2021 o creștere a volumului emisiunilor de valori mobiliare. Acest indicator a fost influențat, inclusiv de măsurile de conformare întreprinse de către societățile pe acțiuni, în contextul prevederilor legislației privind majorarea etapizată a capitalului social minim de la 20 mii lei la cel puțin 120 mii lei, la  01.01.2022.

Un eveniment marcant al anului 2021 au fost emisiile de obligațiuni. Astfel, în premieră pe segmentul primar al pieței de capital, au fost înregistrate primele obligațiuni emise de autoritățile publice locale (Primăria or. Sîngera și Primăria mun. Ceadîr-Lunga), în valoare totală de 7,5 mil. lei. Începutul promițător al emisiunilor de obligațiuni emise de autoritățile publice locale denotă interesul sporit al investitorului și capacitatea pieței de a oferi și de a asimila noi instrumente financiare.

Piața de asigurări

În 2021, piața de asigurări a consemnat o evoluție ascendentă a primelor brute subscrise, care au înregistrat o valoare totală de 1,9 mld. lei, având o creștere nominală cu aproximativ 32,59% comparativ cu anul precedent. În aceeași perioadă,  societățile de asigurare au plătit despăgubiri și indemnizații de asigurare în sumă totală de 662,1 mil. lei, înregistrând o creștere nominală cu 11,02% comparativ cu anul precedent.

Similar anului precedent, piața a rămas orientată spre asigurări generale, care au constituit 94,78% (93,05%, 2020) din volumul total al primelor brute subscrise, iar asigurările de viață au reprezentat 5,22% (6,95%, 2020). În 2021, asigurările obligatorii au avut o pondere de 44,36%, iar asigurările facultative au acoperit 55,64% din volumul primelor brute subscrise pe piața de asigurări.

În 2021, prima pe cap de locuitor a atins nivelul de 740,88 lei/locuitor, fiind în creștere cu 190,54 lei comparativ cu anul precedent. Gradul de penetrare a asigurărilor, exprimat ca raport între primele brute subscrise și PIB, a înregistrat nivelul de 0,8 la sută, fapt ce atestă o creștere a acestui indicator comparativ cu 2020 cu 0,1 puncte procentuale.

Sectorul de creditare nebancară

Valoarea activelor totale deținute de întreg sectorul de creditare nebancară (asociațiile de economii și împrumut – AEÎ și organizațiile de creditare nebancară – OCN) a crescut pe parcursul anului 2021, menținând același trend înregistrat în ultimii ani. La 31 decembrie 2021, activele sectorului au constituit 13,6 mld. lei, înregistrând un ritm anual de creștere de 15,74%.

La 31.12.2021 autorizații/licențe pentru a desfășura activitate profesionistă pe piața de creditare nebancară dețineau 390 de entități (163 OCN și 227 AEÎ), înregistrându-se o reducere cu 5 entități pe parcursul anului.

La finele anului trecut, licențe pentru prestarea serviciilor legate de prezentarea rapoartelor de credit aveau 4 birouri ale istoriilor de credit. Astfel, față de anul 2020, numărul contractelor de credit raportate la birourile istoriilor de credit a crescut cu 1,72 mil. unități. Această creștere se datorează faptului că, începând cu finele lunii martie 2021, au intrat în vigoare prevederile legislative care obligau organizațiile de creditare nebancară să raporteze cel puțin unui birou al istoriilor de credit, iar birourile să efectueze schimb reciproc de informații, în scopul oferirii creditorilor a informației complete referitoare la istoria de credit a potențialului debitor.

Raportul de activitate a CNPF pentru 2021 este accesibil pe pagina web oficială a instituției – https://www.cnpf.md/storage/files/files/RA%202021%20final%203105_2022.pdf

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.21 (447) din 1iunie 2022