Raport de activitate a CNPF pentru 2021: evoluţii stabile în cele trei sectoare supravegheate

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a făcut public raportul de activitate pentru anul 2021, care denotă stabilitate în cele trei sectoare supravegheate – piaţa de capital, de asigurări şi de creditare nebancară.

Raportul este structurat în 11 compartimente, dintre care cinci prezintă activităţile sectoriale: piaţa de capital, piaţa de asigurări, sectorul de creditare nebancară, birourile istoriilor de credit şi plasamente colective, iar alte şase compartimente descriu activitatea regulatorului: protecţia consumatorului, cooperarea interinstituţională şi internaţională, activitatea operaţională, executarea strategiei etc.

Piaţa de capital

Analiza la nivel sectorial atestă că, deşi a fost afectată de repercusiunile crizei pandemice, piaţa de capital a înregistrat în 2021 o creştere a volumului emisiunilor de valori mobiliare. Acest indicator a fost influenţat, inclusiv, de măsurile de conformare întreprinse de către societăţile pe acţiuni, în contextul prevederilor legislaţiei privind majorarea etapizată a capitalului social minim de la 20 mii lei la cel puţin 120 mii lei, la 01.01.2022.

Un eveniment marcant al anului 2021 au fost emisiile de obligaţiuni. Astfel, în premieră pe segmentul primar al pieţei de capital, au fost înregistrate primele obligaţiuni emise de autorităţile publice locale (Primăria or. Sîngera şi Primăria mun. Ceadîr-Lunga), în valoare totală de 7,5 mil. lei. Începutul promiţător al emisiunilor de obligaţiuni emise de autorităţile publice locale denotă interesul sporit al investitorului şi capacitatea pieţei de a oferi şi de a asimila noi instrumente financiare.

Piaţa de asigurări

În 2021, piaţa de asigurări a consemnat o evoluţie ascendentă a primelor brute subscrise, care au înregistrat o valoare totală de 1,9 mld. lei, având o creştere nominală cu aproximativ 32,59% comparativ cu anul precedent. În aceeaşi perioadă, societăţile de asigurare au plătit despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare în sumă totală de 662,1 mil. lei, înregistrând o creştere nominală cu 11,02% comparativ cu anul precedent.

Similar anului precedent, piaţa a rămas orientată spre asigurări generale, care au constituit 94,78% (93,05%, 2020) din volumul total al primelor brute subscrise, iar asigurările de viaţă au reprezentat 5,22% (6,95%, 2020). În 2021, asigurările obligatorii au avut o pondere de 44,36%, iar asigurările facultative au acoperit 55,64% din volumul primelor brute subscrise pe piaţa de asigurări.

În 2021, prima pe cap de locuitor a atins nivelul de 740,88 lei/locuitor, fiind în creştere cu 190,54 lei comparativ cu anul precedent. Gradul de penetrare a asigurărilor, exprimat ca raport între primele brute subscrise şi PIB, a înregistrat nivelul de 0,8 la sută, fapt ce atestă o creştere cu 0,1 puncte procentuale a acestui indicator comparativ cu 2020.

Sectorul de creditare nebancară

Valoarea activelor totale deţinute de întreg sectorul de creditare nebancară (asociaţiile de economii şi împrumut – AEÎ şi organizaţiile de creditare nebancară – OCN) a crescut pe parcursul anului 2021, menţinând acelaşi trend înregistrat în ultimii ani. La 31 decembrie 2021, activele sectorului au constituit 13,6 mld. lei, înregistrând un ritm anual de creştere de 15,74%.

La 31.12.2021, autorizaţii/licenţe pentru a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa de creditare nebancară deţineau 390 de entităţi (163 OCN şi 227 AEÎ), înregistrându-se o reducere cu 5 entităţi pe parcursul anului.

La finele anului trecut, licenţe pentru prestarea serviciilor legate de prezentarea rapoartelor de credit aveau 4 birouri ale istoriilor de credit. Astfel, faţă de anul 2020, numărul contractelor de credit raportate la birourile istoriilor de credit a crescut cu 1,72 mil. unităţi. Această creştere se datorează faptului că, începând cu finele lunii martie 2021, au intrat în vigoare prevederile legislative care obligau organizaţiile de creditare nebancară să raporteze cel puţin unui birou al istoriilor de credit, iar birourile să efectueze schimb reciproc de informaţii, în scopul oferirii creditorilor a informaţiei complete referitoare la istoria de credit a potenţialului debitor.

Raportul de activitate a CNPF pentru 2021 este accesibil pe pagina web oficială a instituţiei – www.cnpf.md.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.22 (946) din 8 iunie 2022