Rapoartele anuale şi Anunţuri emitenţilor - Nr.25 (899)

DENUMIREA EMITENTULUI ANUNŢURI RAPORTE ANUALE
ALIMCOM 14 -
ALLIANCE INVESTMENTS GROUP 13 -
Angrogoscom 5 -
Arnaut-Petrol 9, 15 -
Automobilist-Bălţi 15 -
AVIATEHNOLOGIE 14 -
Bursa de Valori a Moldovei 14 -
CALCAR 14 -
Casa Nunţii-Noroc 9 -
CENTRUL II 9 -
Cenuşăreasa 9 -
CEPROSERVING 15 -
Codrenii-Com 9 -
COLOANA MOBILA MECANIZATA N 28 9 -
Combinatul de Pîine Bălţi 16 -
Combinatul de Prelucrare a Lemnului FAG 7 -
Culinăria M.C. DECEBAL 7 -
DARNIC-GAZ 15 -
DIMECON-11 15 6
DRUMURI CIMIŞLIA 14 -
Drumuri Criuleni 9 -
DRUMURI ORHEI 15 -
Drumuri-Căuşeni 13 -
EDIFICIU 16 -
Edilitar 14 -
Fabrica Elemente de Construcţii 16 8
FILOMELA 7 -
Floarea Soarelui - 5
HÎRJAUCA-VIN 15 -
ICAM - 10
INTROSCOP 16 -
Invenţie-MDV 15 -
Kazayak-Vin 5 -
La crânguşor 14 -
Luceafărul-Service 13 -
MAGNOLIA- SERVCOM 13 -
MEZON 14 -
MOLDCARGO 16 -
MOLDELECTROMONTAJ - 11
OTP Bank 16 -
Parcul de Autobuse şi Taximetri Nr. 7 16 -
PILOT 16 -
Piscicol Nord 5 -
Rapid–Prim 7 -
Roada Gliei 7 -
Service Auto Prim - 12
STEJAUR 5 -
Tirex Petrol 7 -
TRANSCOM 7 -
Transcomunicaţii 13 -
Victoria-Ţum 13 -
VISTERNICENI 15 -
Numarul ziarului: 
Nr.25 (899) din 30 iunie 2021