Rapoartele anuale şi Anunţuri emitenţilor - Nr.24 (544)

DENUMIREA EMITENTULUI ANUNŢURI RAPORTE ANUALE
AMELIORATOR-23 13 -
Amelioratorul 13 -
ARTIZANA 11 -
AVICOLA-NORD 11 -
BANCA SOCIALĂ 12 -
Bozon 12 -
BTA -23 11 -
BTA-17 10 10
Călăraşi Divin 13 -
Centrul de modă 10 -
Combinatul de vinuri din Taraclia 11 -
Construcţia- Modern 11 -
Drumuri – Edineţ 11 -
DRUMURI – IALOVENI 12 -
Drumuri – Rîşcani 10 -
Drumuri-Soroca 12 -
ENERGOCOM 11 -
FABRICA DE BRINZETURI DIN CAHUL 10 -
Floreni 8 -
Franzeluţa 13 -
Întreprinderea de Colectare a Cerealelor din Rediul Mare 12,13 -
Lusmecon 12 -
Manvin 13 -
Mărculeşti-Combi 11 -
Mariana 12 -
MAURITUS 12 -
ONARIS 11 -
Piscicola Gura Bicului 10 -
Rapid – construcţia 12 10
RED-Nord 13,12 -
SANFARM-PRIM 13 -
TRANSSTROI 11 -
Uzina biochimică din Bălţi (rus+rom) 12 -
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 10 -
Vlad 12 -
Volan 11 -
Numarul ziarului: 
Nr.24 (544) din 25 iunie 2014