Provocări majore la adresa sectorului asigurări

Extras din sesizarea (19.11.2020) Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare către Parlamentul, Guvernul, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Procuratura Anticorupţie, Centrul Naţional Anticorupţie

Eforturile autorităţii de supraveghere, în mod punctual îndreptate spre revigorarea şi, implicit, curăţarea pieţei de asigurări de entităţi care nu întrunesc criterii şi norme de prudenţialitate, sunt subminate de o atitudine necorespunzătoare, de acţiuni dăunătoare intereselor publice manifestate în timp de unele instanţe judecătoreşti. Astfel, instrumentele legale aplicate de către CNPF în raport cu participanţii pieţei de asigurări sunt în mod constant suspendate/anulate pe cale judiciară. Ameninţările şi riscurile de proporţii la adresa integrităţii şi siguranţei pieţei de asigurări vor genera consecinţe păguboase pentru consumatorii de servicii financiare.
O situaţie absolut de proporţii grave o constituie “cazul “Mold­asig” SA” – caz de rezonanţă internă şi internaţională. Judecătorul Olesea Ţurcanu, în cadrul examinării cauzei Wesna LTD vs CNPF, în data de 6 noiembrie curent, a suspendat executarea actelor emise de CNPF în perioada 2016-2017 aferente acţionariatului neconform exigenţelor fit&proper, instituind administrarea specială provizorie, organ executiv unipersonal al SA “Moldasig” fiind desemnată compania de audit SRL “Confidenţial – Audit”; atribuţiile consiliului societăţii fiind transmise companiei de audit SRL “ALTIMEEA” cu delegarea către aceasta a gestiunii pachetului de acţiuni nou-emise în număr de 450 100 unităţi.

Remarcăm că companiile de audit nominalizate exercită gestiunea şi managementul “Moldasig” SA cu semnificative derogări de la prevederile imperative ale Legii nr. 407/2006 cu privire la asigurări.

A se nota că, cota de 80 la sută din capitalul social al “Moldasig” SA, până la emiterea Încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Râşcani (judecător Olesea Ţurcanu) din 06.11.2020, s-a aflat în gestiu­nea autorităţii de supraveghere, potrivit prerogativelor conferite de art. 29 din Legea nr. 407/2006.

Judecătorul Olesea Ţurcanu, pe lângă încălcările de ordin procedural, a admis încălcarea gravă a legislaţiei pertinente (normelor imperative), aplicabile activităţii în sfera asigurărilor şi domeniului de activitate a autorităţii de supraveghere, implicit, afectând dirijarea şi supravegherea operaţiunilor de management ale asigurătorului.

Au fost ignorate argumentele şi probatoriul prezentat instanţei de către autoritatea de supraveghere, implicit decizii diametral opuse în cazul litigiilor similare intentate de Windon&Flanders (fost acţionar al „Asito” SA) şi Bellefond Invest Limited (fost acţionar al „Alliance Insurance Group” SA) în raport cu deciziile CNPF, cererile reclamanţilor privind suspendarea executării actelor administrative individua­le fiind respinse. Cele menţionate, cu referinţă la judecătorul Olesea Ţurcanu, denotă lipsa de cunoştinţe sau practică în domeniul de aplicare a legii, în speţă care se soluţionează, precum şi o neglijenţă totală a legislaţiei aferente prerogativelor şi responsabilităţilor CNPF (per ansamblu) şi în privinţa domeniului asigurărilor, în particular (Legea nr. 407/2006).

Prin prezenta, focusăm atenţia autorităţilor de resort că CNPF, fiind constrânsă să reacţioneze în stil pompieristic, în data de 10.11.2020, a depus Cererea de recurs asupra Încheierii din 06.11.2020 (pronunţată în ziua de vineri, ora 18-00). Simptomatic şi semnificativ este faptul că contrar prevederilor art. 242 din Codul administrativ (transmitere neîntârziată), până în prezent (19.11.2020) dosarul, inclusiv cu Cererea de recurs şi cu încheierea instanţei, nu a fost transmis Curţii de Apel pentru examinare.

Situaţia creată implică pericole iminente prin manifestarea automată şi evidentă a riscurilor asociate managementului/guvernanţei “Moldasig” SA, or prin instituirea, de către instanţă a administrării speciale prin analogie, în lipsa unor evaluări imperative şi contrar cerinţelor de competenţă profesională, este expusă riscului administrarea corectă şi prudentă a activităţii asiguratorului. Iar, în condiţiile deţinerii unei poziţii de top în clasamentul asigurătorilor (o cotă de piaţă de peste 15% asociată asigurărilor generale şi deţinerea a peste 25% din total active nete per piaţă, la situaţia din 30.06.2020) se conturează riscuri care vizează incertitudini şi, eventual, instabilitate asociată întregului sector de asigurări.

În această ordine de idei şi din considerentele expuse, Comisia Naţională a Pieţei Financiare solicită respectuos autorităţilor/instituţiilor statului documentarea şi luarea de atitudine, în sensul neadmiterii:
•    ignorării de către instanţele judecătoreşti a cadrului normativ aferent reglementării şi supravegherii domeniului de asigurări;
•    desconsiderării statutului Comisiei Naţionale “...investită cu putere de decizie, de dispensă, de interdicţie, de intervenţie, de control şi de sancţionare disciplinară şi administrativă,...” (temei: Legea nr. 192/1998);
•    prejudicierii – financiare şi reputaţionale – a statului, costurile eventuale, în cazul “îndreptăţirii” acţionariatului/managementului neconform, constituind zeci şi sute de milioane;
•    tolerării şi încurajării unor participanţi profesionişti ai pieţei de asigurări care, în mod conştient gestionează afaceri precipitat insolvabile, sfidează interesele vitale ale clienţilor – beneficiari de servicii financiare, cu consecinţe dăunătoare acestora.

Numarul ziarului: 
Nr.46 (869) din 25 noiembrie 2020