Proiectul Twinning constituie doar începutul colaborării între KNF şi CNPF

Recent, la Comisia Naţională a Pieţei Financiare s-au întrunit membrii Comitetului de monitorizare a proiectului UE Twinning “Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor operaţionale şi instituţionale ale CNPF în domeniul reglementării şi supravegherii prudenţiale”, implementat cu suportul Autorităţii Poloneze de Supraveghere Financiară (KNF), care au examinat raportul privind rezultatele realizării activităţilor planificate pentru trimestrul opt de la lansare.

În deschidere, vicepreşedintele CNPF, Iurie Filip, a remarcat importanţa implementării acestui proiect care, fără îndoială, va avea un impact benefic asupra pieţei financiare nebancare autohtone.

În luarea sa de cuvânt, Damian Jaworski, lider de proiect din partea KNF, a remarcat că proiectul Twinning care a fost finalizat, constituie doar începutul colaborării între KNF şi CNPF. Oficialul a opinat că perioada de raportare 12 mai – 11 august 2017 a fost încărcată şi productivă. În trimestrul 8 de la implementarea proiectului au fost organizate 11 activităţi. Asistenţa a fost informată că în perioada dată a fost analizată legislaţia Republicii Moldova ce reglementează activitatea CNPF. Experţii polonezi au venit cu recomandări şi modificări, inclusiv la legislaţia secundară privind pieţele de capital, aceştia evaluând proiectul Legii privind organismele de plasament colectiv alternative, care transpune Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative (DAFIA) în legislaţia Republicii Moldova. În urma analizei a fost elaborat un raport de evaluare a domeniului de aplicare a DAFIA, cât şi recomandări detaliate cu privire la procesul de autorizare, limitele de investiţii pentru organismele de plasament colectiv, cerinţele de capital, condiţiile de funcţionare, depozitare, transparenţă şi sancţiuni.

Câteva activităţi au avut în prim plan consolidarea protecţiei consumatorilor şi arbitrajul în asigurări, în context fiind evaluat cadrul normativ al Republicii Moldova în raport cu noile prevederi ale legislaţiei UE cu privire la activităţile de distribuţie de asigurări şi, în special, conformitatea cu Directiva 2016/97 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuţia de asigurări (Directiva IDD).

De asemenea, în perioada de raportare s-au desfăşurat activităţi ce vizau domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut, cum ar fi: elaborarea sistemului indicatorilor de avertizare timpurie pentru asociaţiile de economii şi împrumut, evaluarea domeniului de aplicare a supravegherii acestor asociaţii, elaborarea standardelor minime pentru supravegherea bazată pe riscuri a AEÎ, analiza fondului de garantare a economiilor şi a fondului de lichidităţi pentru asociaţiile de economii şi împrumut, elaborarea cerinţelor de raportare în supraveghere pentru AEÎ şi organizaţiile de microfinanţare, analiza legislaţiei secundare privind fondurile de pensii şi recomandările de modificare etc. Totodată, s-a subliniat importanţa şi eficienţa vizitelor de studii (trei la număr) efectuate în această perioadă la Autoritatea de Supraveghere Financiară (KNF) din Polonia, în cadrul cărora specialiştii de la CNPF s-au familiarizat cu aspecte ce ţin de supravegherea bazată pe riscuri a societăţilor de asigurări, practicile de supraveghere a asocia­ţiilor de economii şi împrumut şi a fondurilor de pensii.

În final a fost exprimată satisfacţia că toate obiectivele din agenda de lucru pentru perioada raportată au fost realizate cu brio şi şi-au atins scopul, ceea ce a demonstrat cu elocvenţă intenţia şi responsabilitatea colegilor polonezi şi moldavi de a finaliza cu succes proiectul.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.34 (706) din 23 august 2017