Proiectul de lege privind fondurile de pensii facultative a fost votat în prima lectură

Proiectul de lege care reglementează modul de constituire şi funcţionare a fondurilor de pensii facultative în R. Moldova a fost adoptat în prima lectură, în cadrul şedinţei plenare a Legislativului.

Scopul proiectului constă în instituirea unei pieţe interne pentru acumularea şi oferirea de pensii facultative, administrate în mod privat, care să servească surse pentru completarea veniturilor provenite din sistemele publice de pensii, în condiţii de siguranţă şi de tratament echitabil pentru participanţi.

Documentul stabileşte cerinţele faţă de organizarea şi constituirea acestor fonduri, faţă de activităţile desfăşurate de administratorii fondurilor de pensii, normele privind depozitarii, precum şi competenţele de supraveghere a acestor entităţi de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF).

Fondurile de pensii vor fi divizate în două categorii: fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii ocupaţionale, ambele fiind constituite pe bază benevole, în baza exprimării intenţiei de aderare la un fond de pensii. Sistemul facultativ de fonduri de pensii urmează să fie format pe baza contribuţiilor voluntare ale salariaţilor şi/sau angajatorilor, cu posibilitatea divizării acestei contribuţii între salariat şi angajator.

Administrarea activelor fondurilor de pensii facultative va putea fi efectuată de o societate de pensii sau de către o entitate reglementată din sectorul financiar, cu condiţia obţinerii licenţei.

Conform prevederilor proiectului, sistemul pensiilor facultative nu limitează participarea persoanelor în funcţie de vârstă sau mărimea contribuţiei, iar aderarea la un fond de pensii facultative este o opţiune individuală.

Proiectul de lege include reglementări în materie de supraveghere şi intervenţie din partea CNPF în scopul protejării intereselor participanţilor fondului de pensii. Astfel, în scopul limitării riscurilor şi asigurării redresării situaţiei financiare a fondului de pensii facultative, au fost stabilite măsuri de intervenţie şi sancţionare. Ca o ultimă măsură este prevăzută administrarea specială, având drept scop conservarea valorii activelor fondurilor de pensii şi redresarea financiară a administratorului.

Documentul prevede constitui­rea Fondului de garantare a contribuţiilor în sistemul de pensii facultative reglementat şi gestio­nat de CNPF, care va avea menirea să compenseze pierderile participanţilor şi beneficiarilor fondurilor de pensii facultative, în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratorii de fonduri.

Proiectul de lege urmează să fie adoptat în lectura a doua de către Parlament.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.27 (851) din 15 iulie 2020